Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Chi tiết 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-01-31 18:56:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập.. 1 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập.. 1 được Update vào lúc : 2022-01-31 18:56:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(eqalign & n_NaCl = m_NaCl over M_NaCl = 11,7 over 58,5 = 0,2,mol cr & H = n_NaCl,pứ over n_NaCl,bd.100 cr & Rightarrow n_NaCl,pứ = H over 100.,n_NaCl,bd = 90 over 100.0,2 = 0,18,mol cr )

Đề bài

Điện phân nóng chảy natri clorua thu được natri và clo. Hãy:

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng

b) Tính khối lượng kim loại natri tạo thành.

c) Tính thể tích khí clo tạo ra ở điều kiện tiêu chuẩn.

Biết hiệu suất phản ứng là 90%.

Lời giải rõ ràng

a) Ta có:

(eqalign
& n_NaCl = m_NaCl over M_NaCl = 11,7 over 58,5 = 0,2,mol cr
& H = n_NaCl,pứ over n_NaCl,bd.100 cr
& Rightarrow n_NaCl,pứ = H over 100.,n_NaCl,bd = 90 over 100.0,2 = 0,18,mol cr )

Phương trình điện phân nóng chảy NaCl

(eqalign
& ,,,,,,,,,,,,,,2NaCl,,,xrightarrowt^o,,2Na,,,,,, + ,,,,,,Cl_2 cr
& pứ:,,,,0,18, to ,,,,,,,,,0,18,,,,,,,,,,,,,0,18 over 2,,,,mol cr )

Theo phương trình phản ứng ta có:

(left{ matrix
n_Na = 0,18,mol hfill cr
n_Cl_2 = 0,18 over 2 = 0,09,,mol hfill cr right.)

b) Khối lượng natri tạo thành là:

mNa = 23.0,18 = 4,14 gam

c) Tính thể tích khí clo tạo ra ở Đk tiêu chuẩn là:

(V_Cl_2 = 0,09.22,4 = 2,016,textlít)

Reply

0

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập.. 1 miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập.. 1 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập.. 1 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập.. 1

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập.. 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bai #trang #tai #liêu #day #hoc #hoa #hoc #tâp

4179

Review Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Chi tiết miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Download Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 62 tài liệu dạy – học hoá học 9 tập. 1 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bai #trang #tai #liêu #day #hoc #hoa #hoc #tâp #Chi #tiết