Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Đầy đủ Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-08 10:31:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 được Update vào lúc : 2022-01-08 10:31:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(begingathered left{ begingathered sum n_CO_2 = x + y = 0,2 hfill sum m_hh = 84x + 197y = 28,1 hfill endgathered right. = > left{ begingathered x = 0,1,(mol) hfill y = 0,1(mol) hfill endgathered right. hfill = > a = % MgCO_3 = frac0,1.8428,1.100% = 29,89% hfill endgathered )

Đề bài

Có 28,1 gam hỗn hợp MgCO3và BaCO3trong đó MgCO3chiếm a% khối lượng. Cho hỗn hợp trên tác dụng hết dụng với dung dịch axit HCl để lấy khí CO2rồi đem sục vào dung dịch có chứa 0,2 mol Ca(OH)2được kết tủa B. Tính a để kết B thu được là lớn số 1.

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=VLCeWBqAUhM

Kết tủa thu được lớn số 1 khi nCaCO3 = nCa(OH)2 = nCO2

Tức toàn bộ lượng CO2 sinh ra từ phản ứng phân hủy CaCO3 và MgCO3 chuyển hết thành CaCO3

Gọi số mol của MgCO3và BaCO3lần lượt là x và y (mol)

(begingathered
left{ begingathered
sum n_CO_2 = x + y = 0,2 hfill
sum m_hh = 84x + 197y = 28,1 hfill
endgathered right. = > left{ begingathered
x = ?,(mol) hfill
y = ?(mol) hfill
endgathered right. hfill
= > a = % MgCO_3 = ? hfill
endgathered )

Lời giải rõ ràng

MgCO3 + 2HCl MgCl2 + CO2 + H2O (1)

BaCO3 + 2HCl BaCl2 + CO2 + H2O (2)

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O. (3)

Theo (1), (2) và (3), để lượng kết tủa B thu được là lớn số 1 thì:

nCO2 = nMgCO3 + nBaCO3 = 0,2 mol

Gọi số mol của MgCO3 và BaCO3 lần lượt là x và y (mol)

Cách 1:

(begingathered
left{ begingathered
sum n_CO_2 = x + y = 0,2 hfill
sum m_hh = 84x + 197y = 28,1 hfill
endgathered right. = > left{ begingathered
x = 0,1,(mol) hfill
y = 0,1(mol) hfill
endgathered right. hfill
= > a = % MgCO_3 = frac0,1.8428,1.100% = 29,89% hfill
endgathered )

Cách 2:

(% m_MgCO_3 = dfrac84rmx.10028,1 = a)

( to x = dfrac28,1rma84.100)(1)

(% m_BaCrmO_3 = dfrac197y.10028,1 = 100 – a)

( to y = dfrac28,1(100 – a)197.100) (2)

Từ (1) và (2) ( to dfrac28,1rma84.100 + dfrac28,1(100 – a)197.100 = 0,2)

( to a = 29,89% )

Reply

0

0

Chia sẻ

Share Link Tải Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học

4143

Video Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Đầy đủ Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4 trang 132 sgk hóa học 12 Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sgk #hóa #học #Đầy #đủ