Thủ Thuật về Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-02-11 14:12:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 được Update vào lúc : 2022-02-11 14:12:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarraylVT = left[ 3.left( – 3 right) + 1 right]^2 = 64VP = left( – 3 + 3 right)^2 = 0endarray)

Đề bài

Xét xem (x = – 3) là nghiệm của bất phương trình nào trong hai bất phương trình sau:

(3x + 1 < x + 3) (1) và ((3x + 1)^2 < (x + 3)^2) (2).

Từ đó suy ra rằng phép bình phương hai vế một bất phương trình không phải là phép biến hóa tương tự.

Thay (x = – 3) lần lượt vào bất phương trình (1) và (2). Đưa ra nhận xét

Lời giải rõ ràng

Thay (x = – 3) vào (1), ta có:

(beginarrayl
VT = 3.left( – 3 right) + 1 = – 8
VP = – 3 + 3 = 0
endarray)

VT < VP, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu

Thay (x = – 3) vào (2), ta có:

(beginarrayl
VT = left[ 3.left( – 3 right) + 1 right]^2 = 64
VP = left( – 3 + 3 right)^2 = 0
endarray)

VT>VP, không thỏa mãn nhu cầu nhu yếu.

Do đó (x=-3) là nghiệm của (1) và không là nghiệm của (2).

Vậy phép bình phương hai vế một bất phương trình không phải là phép biến hóa tương tự.

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #đại #số

Related posts:

4588

Review Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Hướng dẫn FULL miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Hướng dẫn FULL miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4.21 trang 108 sbt đại số 10 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #đại #số #Hướng #dẫn #FULL