Thủ Thuật Hướng dẫn Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-11 13:24:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 được Update vào lúc : 2022-02-11 13:24:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

( Leftrightarrow left{ beginarrayly^2 ge 4,forall x in rm[1;5]y^2 le 4 + (x – 1) + (5 – x) = 8endarray right.) ( Leftrightarrow left{ beginarrayly ge 2y le 2sqrt 2 endarray right.forall x in rm[1;5])

Đề bài

Tìm giá trị lớn số 1, nhỏ nhất của hàm số sau trên tập xác lập của nó

(y = sqrt x – 1 + sqrt 5 – x )

GTLN: Khai triển biểu thức, đưa hàm về dạng nhỏ hơn một số trong những trong những a nào đó:(y le a)

Thay giá trị a vào đề bài để xác lập hàm lớn số 1 lúc nào

GTNN: Khai triển biểu thức, đưa hàm về dạng to nhiều hơn nữa một số trong những trong những a nào đó: (y ge a)

Thay giá trị a vào đề bài để xác lập hàm nhỏ nhất lúc nào

Lời giải rõ ràng

Vế phải có nghĩa khi (1 le x le 5).

Ta có: (y^2 = (sqrt x – 1 + sqrt 5 – x )^2 = 4 + 2sqrt (x – 1)(5 – x) )

( Leftrightarrow left{ beginarrayly^2 ge 4,forall x in rm[1;5]y^2 le 4 + (x – 1) + (5 – x) = 8endarray right.) ( Leftrightarrow left{ beginarrayly ge 2y le 2sqrt 2 endarray right.forall x in rm[1;5])

Hơn nữa: (y = 2) ( Leftrightarrow (x – 1)(5 – x) = 0) ( Leftrightarrow left[ beginarraylx = 1x = 5endarray right.)
(y = 2sqrt 2 ) ( Leftrightarrow x – 1 = 5 – x) ( Leftrightarrow x = 3)

Vậy giá trị lớn số 1 của hàm số đã cho bằng (2sqrt 2 )khi (x = 3), giá trị nhỏ nhất của hàm số đã cho bằng 2 khi (x = 1) hoặc (x = 5).

Reply

8

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #đại #số

4387

Video Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022 Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 4.11 trang 104 sbt đại số 10 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #đại #số