Mẹo Hướng dẫn Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 2022 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 2022 được Update vào lúc : 2022-02-08 07:32:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 được Update vào lúc : 2022-02-08 07:32:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Dãy gồm những chất thuộc loại oxit bazơ là :CaO, K2O, MgO, Fe2O3.

Đề bài

Dãy gồm những chất thuộc loại oxit bazơ là :

A. FeO, CaO, CO2, NO2.

B. CaO, K2O, MgO, Fe2O3.

C. CaO, NO2, P2O5, MgO.

D. CuO, Mn2O3, CO2, SO3.

Xem lại lí thuyết về OxitTại đây.

Lời giải rõ ràng

Dãy gồm những chất thuộc loại oxit bazơ là :CaO, K2O, MgO, Fe2O3.

=> Chọn B.

Reply

3

0

Chia sẻ

Share Link Download Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 Free.

Giải đáp vướng mắc về Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #hóa #học

Related posts:

4249

Clip Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 2022 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 26.2 trang 35 sbt hóa học 8 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hóa #học