Thủ Thuật về Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi tiết Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi tiết được Update vào lúc : 2022-02-13 14:32:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 được Update vào lúc : 2022-02-13 14:32:06 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

(beginarraylm_KF = 58.0,2 = 11,6 Rightarrow % m_KF = dfrac11,619,05.100% = 60,89% % m_KCl = 100% – 60,89% = 39,11%endarray)

Đề bài

Cho 19,05 gam hỗn hợp KF và KCl tác dụng hết với dung dịchH2SO4đặc thu được 6,72 lít khí (đktc). Xác định thành phần%theo khối lượng của hỗn hợp muối.

Gọi x , y lần lượt là số mol KF và KCl, ta có :

(left{ beginarrayl
58rmx + 74,5y = 19,05
x + y = 0,3
endarray right.)

Giải hệ phương trình tìm x, y

Lời giải rõ ràng

(n_khi = dfrac6,7222,4 = 0,3left( mol right))

Gọi x , y lần lượt là số mol KF và KCl, ta có :

(left{ beginarrayl
58rmx + 74,5y = 19,05
x + y = 0,3
endarray right.)

Giải hệ ta được x =0,2 , y= 0,1.

(beginarrayl
m_KF = 58.0,2 = 11,6 Rightarrow % m_KF = dfrac11,619,05.100% = 60,89%
% m_KCl = 100% – 60,89% = 39,11%
endarray)

Reply

7

0

Chia sẻ

Share Link Download Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #hóa #học

Related posts:

4393

Review Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi tiết ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 25.9 trang 59 sbt hóa học 10 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #hóa #học #Chi #tiết