Kinh Nghiệm Hướng dẫn Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 2022 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 2022 được Update vào lúc : 2022-02-07 11:24:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 được Update vào lúc : 2022-02-07 11:24:04 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

b. Mắc hai đèn trên đây tiếp nối đuôi nhau với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và hiệu suất điện của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau này, nhận định rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng thông thường.

Đề bài

Trên bóng đèn dây tóc Đ1có ghi 220V-100W, Trên bóng đèn dây tóc Đ2có ghi 220V-75W.

a. Mắc tuy nhiên tuy nhiên hai bóng đèn này vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu suất của đoạn mạch tuy nhiên tuy nhiên này và cường độ dòng điện trong mạch chính.

b. Mắc hai đèn trên đây tiếp nối đuôi nhau với nhau rồi mắc đoạn mạch này vào hiệu điện thế 220V. Tính hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đèn và hiệu suất điện của đoạn mạch tiếp nối đuôi nhau này, nhận định rằng điện trở của mỗi đèn khi đó bằng 50% điện trở của đèn đó khi sáng thông thường.

+Sử dụng biểu thức tính hiệu suất:(wp = dfracU^2R)

+ Sử dụng biểu thức:(I = dfracUR)

+ Sử dụng biểu thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm những điện trở mắc tuy nhiên tuy nhiên:(R_tđ = dfracR_1R_2R_1 + R_2 )

Lời giải rõ ràng

a) Điện trở của dây tóc bóng đèn Đ1và Đ2:

(R_1 = dfracU_1^2wp _1 = dfrac220^2100 = 484Omega )

(R_2 = dfracU_2^2wp _2=dfrac 220^275 = 645,3Omega )

Điện trở toàn mạch tuy nhiên tuy nhiên:

(dfrac1R = dfrac1R_1 + dfrac1R_2 =dfrac 1 484 + dfrac1645,3 Rightarrow R = 276,6Omega )

Công suất của đoạn mạch :

(wp _b = dfracU^2R = dfrac220^2276,6 = 175W)

Cường độ dòng điện mạch chính:

(I = dfracUR = dfrac220276,6 = 0,795rmA)

b) Điện trở tương tự của toàn mạch nối tiêp:

(R = R_1+ R_2= 484 + 645,3 = 1129,3)

Cường độ dòng điện qua mạch:

(I = dfracUR = dfrac2201129,3 approx 0,195rmA Rightarrow I = I_1 = I_2 = 0,195rmA)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1và Đ2:

(U_1= I.R_1= 0,195.484 = 94,38V)

(U_2= I.R_2= 0,195.645,3 = 125,83V)

Công suất của đoạn mạch:

(wp _1 = dfracU_1^2R_1 = dfrac94,38^2484 = 18,4W)

(wp _2 = dfracU_2^2R_2 = dfrac125,83^2645,3= 24,5W)

(Rightarrow wp = 18,4+24,5 = 42,9W)

Reply

4

0

Chia sẻ

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lý

4479

Clip Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 2022 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 2022 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đề bài – bài 12.17 trang 37 sbt vật lý 9 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đề #bài #bài #trang #sbt #vật #lý