Thủ Thuật Hướng dẫn Dạy học có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Mới nhất 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Dạy học có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-30 17:22:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Dạy học có vai trò ra làm thế nào riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Dạy học có vai trò ra làm thế nào riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ được Update vào lúc : 2022-01-30 17:22:04 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

I – KHÁI QUÁT VỀ TÂM LÝ HỌC LỨA TUỔI VÀ TÂM LÝ HỌC SƯ PHẠM

Từ khi tâm ý học tăng trưởng thỏa sức tự tin với tư cách là một khoa học độc lập thì đồng thời cũng phát sinh nhiều yếu tố yên cầu sự nghiên cứu và phân tích và phân tích tâm ý có tính chất chuyên biệt, làm cho những ngành tâm ý học ứng dụng được phát sinh. Tâm lý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm là những chuyên ngành tăng trưởng sớm nhất của tâm ý học. Đó là yếu tố ứng dụng của tâm ý học vào nghành sư phạm lứa tuổi.

1. Đối tượng, trách nhiệm của tâm ý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm

Tâm lý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm cũng nghiên cứu và phân tích và phân tích tâm ý người, nhưng không phải là con người đã trưởng thành mà là con người ở những quy trình tăng trưởng.

a. Đối tượng nghiên cứu và phân tích và phân tích của tâm ý học lứa tuổi là động lực tăng trưởng tâm ý theo lứa tuổi của con người, sự tăng trưởng thành viên của những quy trình tâm ý và những phẩm chất tâm ý trong nhân cách của con người đang rất được tăng trưởng (tâm ý học Đức gọi chuyên ngành này là tâm ý học tăng trưởng): nó xem xét quy trình con người trở thành nhân cách ra làm thế nào? Tâm lý học lứa tuổi nghiên cứu và phân tích và phân tích điểm lưu ý của những quy trình và những phẩm chất tâm ý riêng lẻ của thành viên ở những lứa tuổi rất rất khác nhau và sự khác lạ của chúng ở mỗi thành viên trong phạm vi cùng một lứa tuổi; nghiên cứu và phân tích và phân tích những kĩ năng lứa tuổi của việc lĩnh hội những tri thức, phương thức hành vi…

Ví dụ, tâm ý học lứa tuổi nghiên cứu và phân tích và phân tích điểm lưu ý của tri giác nhìn, tri giác nghe và sự tác động qua lại giữa chúng ở từng lứa tuổi ở những thành viên trong cùng một lứa tuổi…

Tâm lý học lứa tuổi nghiên cứu và phân tích và phân tích những dạng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi rất rất khác nhau của những thành viên đang rất được tăng trưởng. Ví dụ: vui chơi, học tập lao động, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi xã hội… Mỗi một dạng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi có vai trò, tác dụng rất rất khác nhau dối với việc tăng trưởng nhân cách ở từng lứa tuổi. Mỗi một quy trình tăng trưởng có một dạng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vừa sức và đặc trưng của nó.

b. Đối tượng của tâm ý học sư phạm là những quy luật tâm ý của việc dạy học và giáo dục. Tâm lý học sư phạm nghiên cứu và phân tích và phân tích những yếu tố tâm ý học của việc điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh quy trình dạy học, nghiên cứu và phân tích và phân tích sự hình thành của những quy trình nhận thức, tìm tòi những tiêu chuẩn uy tín của yếu tố tăng trưởng trí tuệ và xác lập những Đk để đảm bảo tăng trưởng trí tuệ có hiệu suất cao trong quy trình dạy học, xem xét những yếu tố về quan hệ qua lại giữa giáo viên và học viên, cũng như quan hệ qua lại giữa học viên với nhau.

Những quan sát hằng ngày đã cho toàn bộ toàn bộ chúng ta biết, trẻ con rung cảm và tâm ý rất khác thường lớn. Trẻ nhỏ không làm được thật nhiều điều. Nhưng yếu tố không phải là ở đoạn trẻ chưa làm được những gì, chưa nắm được những gì… mà yếu tố cơ bản là ở đoạn hiểu được đứa trẻ hiện có những gì, hoàn toàn hoàn toàn có thể làm được những gì, nó sẽ thay đổi ra làm thế nào và sẽ đã đã có được những gì trong quy trình sống và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo lứa tuổi… Có hiểu những điều này mới hiểu được nguyên nhân của những nét, những phẩm chất mới đặc trưng cho nhân cách người lớn… Mặt khác, mỗi lứa tuổi có những trở ngại vất vả, và thuận tiện riêng. Những trở ngại vất vả và thuận tiện đó yên cầu phải có phương pháp đối xử riêng không liên quan gì đến nhau, thích phù thích phù thích hợp với lứa tuổi. Có thể phương pháp này thích phù thích phù thích hợp với trẻ con, nhưng lại không thể vận dụng được với thiếu niên.

c. Từ những nghiên cứu và phân tích và phân tích trên, tâm ý học lứa tuổi là tâm ý học sư phạm có trách nhiệm rút ra những quy luật chung của yếu tố tăng trưởng nhân cách theo lứa tuổi, những tác nhân chỉ huy sự tăng trưởng nhân cách theo lứa tuổi, rút ra những quy luật lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo trong quy trình giáo dục và dạy học, những biến hóa tâm ý của học viên do ảnh hưởng của giáo dục và dạy học. Từ đó phục vụ những kết quả nghiên cứu và phân tích và phân tích để tổ chức triển khai triển khai hợp lý quy trình sư phạm, nhằm mục đích mục tiêu tiềm năng nâng cao hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục và giảng dạy.

Tất cả những thay đổi từ một đứa bé lọt lòng tới chỗ biết hành vi theo tiềm năng đã định… không mang tính chất chất chất chất chất ngẫu nhiên, mà trình làng có quy luật, có nguyên nhân của chúng. Nếu sự thay đổi ở một đứa trẻ nào đó trình làng sớm hơn, hoặc muộn hơn, hoặc không thông thường thì bao giờ cũng luôn hoàn toàn có thể có những nguyên nhân của nó. Những kiến thức và kỹ năng và kỹ năng tâm ý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm sẽ tương hỗ ta tìm tìm kiếm được những nguyên nhân đó, đưa ra được những giải pháp tác động hợp lý hơn và có ý thức hơn.

2. Quan hệ giữa tâm ý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm

Tâm lý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm là những chuyên ngành của tâm ý học, đều nhờ vào cơ sở của tâm ý học đại cương. Tâm lý học đại cương phục vụ cho hai chuyên ngành này những khái niệm cơ bản về những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tâm ý để hai chuyên ngành này sử dụng khi đi sâu vào đối tượng người dùng người tiêu dùng nghiên cứu và phân tích và phân tích của tớ. trái lại, nhờ những sự kiện của hai chuyên ngành tâm ý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm mà những khái niệm cơ bản của tâm ý học đại cương cũng trở nên phong phú, thâm thúy hơn.

Tâm lý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm gắn bó ngặt nghèo thống nhất với nhau vì chúng có chung khách thể nghiên cứu và phân tích và phân tích – những con người thông thường ở những quy trình tăng trưởng rất rất khác nhau. Trẻ nhỏ: thiếu niên, thanh niên là khách thể của tâm ý học lứa tuổi nếu nghiên cứu và phân tích và phân tích hành vi của yếu tố tăng trưởng theo lứa tuổi. Chúng là khách thể của tâm ý học sư phạm nếu chúng được nghiên cứu và phân tích và phân tích với tư cách là người được dạy và được giáo dục trong quy trình tác động có tiềm năng của nhà giáo dục.

Tâm lý học lứa tuổi chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể được nghiên cứu và phân tích và phân tích, nếu việc nghiên cứu và phân tích và phân tích của nó không dừng ở tại mức độ thực nghiệm, mà được tiến hành trong nhưng Đk rõ ràng của việc dạy học và giáo dục, trong Đk tự nhiên của đời sống của trẻ (vì tách khỏi những Đk đó thì trẻ con không thể tăng trưởng thông thường được) Nhưng đồng thời việc dạy học và giáo dục cũng không thể được xem xét như thể những hiện lượng độc lập, trừu xuất khỏi đối tượng người dùng người tiêu dùng của dạy học và giáo dục. Như vậy cả tâm ý học lứa tuổi và tâm ý học sư phạm đều nghiên cứu và phân tích và phân tích trẻ con trong quy trình dạy học và giáo dục, và cùng phục vụ đắc lực cho việc tăng trưởng của chính đứa trẻ đó. Do này mà sự phân ranh giới giữa hai chuyên ngành chỉ có tính chất tương đối.

II – LÝ LUẬN VỀ SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRÊN TRẺ EM

1. Khái niệm chung về yếu tố tăng trưởng tâm ý trẻ con

a. Quan niệm về trẻ con

Dựa trên những quan điểm triết học rất rất khác nhau, người ta hiểu về trẻ con cũng rất rất rất khác nhau. Có ý niệm nhận định rằng trẻ con là “người lớn thu nhỏ lại”, sự rất rất khác nhau giữa trẻ con và người lớn về mọi mặt (khung hình, tư tưởng, tình cảm…) chỉ ở tầm cỡ, kích thước, chứ không rất rất khác nhau về chất. Nhưng ngay từ thế kỉ XVIII J.J Rút xô (1712 1778) đã nhận được được xét rất tinh xảo về những điểm lưu ý tâm ý của trẻ con. Theo ông, trẻ con không phải là người lớn thu nhỏ lại và người lớn không phải lúc nào thì cũng hiểu được trí tuệ, nguyện vọng là tình cảm độc lạ của trẻ thơ… vì “trẻ con có những quan điểm, cách tâm ý và cảm nhận riêng của của nó”. Sự rất rất khác nhau giữa trẻ con và người lớn là yếu tố rất rất khác nhau về chất.

Những nghiên cứu và phân tích và phân tích của tâm ý học duy vật biện chứng đã xác lập: Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại. Trẻ em là trẻ con, nó vận động và tăng trưởng theo quy luật của trẻ con. Ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, đứa trẻ đã là một con người, một thành viên của xã hội. Việc nuôi nấng, dạy dỗ nó phải khác với loài vật. Để nó tiếp thu được nền văn hoá xã hội loài người, yên cầu phải nuôi dạy nó theo phong thái người (trẻ con phải dược bú sữa mẹ, được ăn chín, ủ ấm, nhất là nên phải âu yếm, thương yêu). Ngay từ khi Ra đời đứa trẻ đã có nhu yếu đặc trưng của con người – nhu yếu tiếp xúc với những người dân lớn. Người lớn nên phải có những hình thức riêng. “ngôn từ” riêng để tiếp xúc với trẻ.

Điều kiện sống và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của những thế hệ người ở những thời kỳ lịch sử rất rất khác nhau là rất rất rất khác nhau. Do vậy mỗi thời đại rất rất khác nhau lại sở hữu trẻ con của riêng mình.

b. Quan niệm sai lầm không mong muốn không mong ước về yếu tố tăng trưởng tâm ý trẻ con

Quan điểm duy tâm coi sự tăng trưởng tâm ý trẻ con chỉ là yếu tố tăng thêm hoặc giảm sút về số lượng những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ đang tăng trưởng, mà không hề sự chuyển biến về chất lượng. Ví dụ: họ coi sự tăng trưởng tâm ý trẻ con là yếu tố tăng số lượng từ của trẻ, tăng vận tốc hình thành kỹ xảo, tăng thời hạn triệu tập để ý quan tâm, hay khối lượng tri thức được giữ lại trong trí nhớ… Sự tăng về số lượng của những hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tâm ý có ý nghĩa nhất định trong sự tăng trưởng của trẻ, nhưng không thể số lượng số lượng giới hạn toàn bộ sự tăng trưởng tâm ý của trẻ con vào những chỉ số ấy.

Từ đó, những người dân dân theo ý niệm này đã nhìn nhận không kém sai lầm không mong muốn không mong ước về nguồn gốc của yếu tố tăng trưởng lâm lý. Quan niệm này xem sự tăng trưởng của mỗi hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ như thể một quy trình trình làng một cách tự phát. Sự tăng trưởng trình làng dưới ảnh hưởng của một sức mạnh nào này mà người ta không thể điều khiển và tinh chỉnh và tinh chỉnh được, không thể nghiên cứu và phân tích và phân tích được, không sở hữu và nhận thức được.

Quan niệm sai lầm không mong muốn không mong ước này dược biểu lộ rõ ràng ở thuyết tiền định, thuyết duy cảm, thuyết quy tụ hai yếu tố…

– Thuyết tiền định: những người dân dân theo thuyết này coi sự tăng trưởng tâm nguyên do những tiềm năng sinh vật gây ra và con người dân có tiềm năng đó ngay từ khi Ra đời. Mọi điểm lưu ý tâm ý chung và có tính chất thành viên đều là tiền định, đều phải có sẵn trong những cấu trúc sinh vật là yếu tố tăng trưởng chỉ là quy trình trưởng thành, chín muồi của những thuộc tính đã có sẵn ngay từ trên đầu và được quyết định hành động hành vi trước bằng con phố di truyền này.

Gần đây, sinh học đã phát hiện ra cơ chế gen của di truyền, người ta khởi đầu liên hệ: những thuộc tính của nhân cách, kĩ năng cũng rất được mã hoá, chương trình hoá trong những trang bị gen. Cụ thể, nhà di truyền học Anh S.Auerbac nhận định rằng môi người khởi đầu sống “Khi trong tay có những gen cũng như đấu thủ chơi một ván bài khi trong lay có những con cờ. Đôi khi sự phân phối hoàn toàn hoàn toàn có thể xấu đến mức thậm chí còn còn khó chờ đón một kết quả vừa phải. Càng hiếm có sự phân loại ưu việt đến mức để đạt được kết quả cao lại không yên cầu một sự nỗ lực nào”.

Có lúc những người dân dân theo thuyết tiền định thường thể hiện dưới hình thức mềm dịu hơn, ở đoạn có đề cập đến ý nghĩa của yếu tố môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Nhưng theo họ, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên chỉ là yếu tố trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, yếu tố thể hiện một tác nhân không bao giờ thay đổi nào đó ở trẻ. Nhà tâm ý học Mỹ E.Toocdai nhận định rằng: “Tự nhiên ban cho từng người một vốn nhất định, giáo dục nên phải làm thể hiện vốn đó là vốn gì và phải sử dụng nó bằng phương tiện đi lại đi lại tốt nhất”. Và “vốn tự nhiên” đó nêu lên số lượng số lượng giới hạn cho việc tăng trưởng, cho nên vì thế vì thế một bộ phận học viên tỏ ra không đạt được kết quả nào đó “dù giảng dạy tốt, số khác lại tỏ ra có thành tích dù giảng dạy tồi…

Như vậy vai trò của giáo dục đã biết thành hạ thấp. Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy chỉ là tác nhân bên phía ngoài hoàn toàn hoàn toàn có thể tăng nhanh hoặc ngưng trệ quy trình thể hiện những phẩm chất tự nhiên, bị ức chế bởi tính di truyền. Từ đó, người ta đã rút ra kết luận sư phạm sai lầm không mong muốn không mong ước: sự can thiệp vào quy trình tăng trưởng tự nhiên của trẻ là yếu tố tuỳ tiện, không thể tha thứ được.

– Thuyết duy cảm: Đối lập với thuyết tiền định, thuyết duy cảm lý giải sự tăng trưởng của trẻ chỉ bằng những tác động của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh. Theo những người dân dân thuộc trường phái này thì môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên là tác nhân quyết định hành động hành vi sự tăng trưởng của trẻ con, vì thế muốn nghiên cứu và phân tích và phân tích con người chỉ việc phân tích cấu trúc môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên của tớ: môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh ra làm thế nào thì nhân cách của con người, cơ chế hành vi, những con phố tăng trưởng của hành vi sẽ như vậy đó. Nhưng những nhà tâm ý học tư sản lại hiểu môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xã hội một cách siêu hình, coi môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xã hội là không bao giờ thay đổi, quyết định hành động hành vi trước số phận con người, còn con người được xem như thể đối tượng người dùng người tiêu dùng thụ động trước ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên.

Quan điểm này xuất hiện ở nước Anh, coi trẻ con sinh ra ” như tờ giấy trắng” hoặc “tấm bảng thật sạch”. Sự tăng trưởng tâm ý của trẻ hoàn toàn tùy từng tác động bên phía ngoài, do vậy người lớn muốn vẽ nên tờ giấy cái gì thì nó nên thế…

Quan điểm như vậy sẽ không còn hề lý giải được vì sao trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên như nhau, lại sở hữu những nhân cách rất rất rất khác nhau.

– Thuyết quy tụ hai yêu tố. Những người theo thuyết này tính tới tác động của hai yếu tố (môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên và tính di truyền) khi nghiên cứu và phân tích và phân tích trẻ con. Nhưng họ hiểu về tác động của hai yếu tố đó một cách máy móc, dường như sự tác động qua lại giữa chúng quyết định hành động hành vi trực tiếp tới quy trình tăng trưởng, trong số đó di truyền giữ vai trò quyết định hành động hành vi và môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên là yếu tố kiện để biến những điểm lưu ý tâm ý đã được định sẵn thành hiện thực.

Theo họ, sự tăng trưởng là yếu tố chín muồi của những kĩ năng, những nét tính cách, những hứng thú và sở trường… mà trẻ sinh ra đã có. Những nét và những điểm lưu ý tính cách… do cha mẹ hoặc tổ tiên truyền lại cho thế hệ sau dưới dạng có sẵn, không bao giờ thay đổi. Trong số đó nhịp độ và số lượng số lượng giới hạn của yếu tố tăng trưởng là tiền định.

Một số người theo thuyết này còn tồn tại đề cập đến ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên riêng với vận tốc chín muồi của kĩ năng và nét tính cách được truyền lại cho trẻ (nhà tâm ý học Đức V.Stecmơ). Nhưng môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không phải là toàn bộ những Đk và tình hình mà đứa trẻ (hay người lớn) sống, mà chỉ là mái ấm mái ấm gia đình của trẻ. “Môi trường” này được xem như cái gì riêng không liên quan gì đến nhau, tách rời khỏi toàn bộ đời sống xã hội. Môi trường xung quanh này thường xuyên ổn định, ảnh thừa kế 1 cách định mệnh tới sự tăng trưởng của trẻ. Tác động của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, cũng như ảnh hưởng của yếu tố sinh vật (di truyền) định trước yếu tố tăng trưởng của trẻ, không tùy từng hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sư phạm của nhà giáo dục vào tính tích cực ngày càng tăng của trẻ.

Thuyết quy tụ hai yếu tố cũng sai lầm không mong muốn không mong ước không kém gì thuyết tiền định là thuyết duy cảm. Tính chất máy móc, siêu hình của những ý niệm này đều đã biết thành phê phán.

Mặc dù ý niệm của những người dân dân đại điện cho những thuyết trên hình thức hình thức bề ngoài có vẻ như như rất rất khác nhau, nhưng thực ra đều phải có những sai lầm không mong muốn không mong ước giống nhau:

– Họ đều thừa nhận điểm lưu ý tâm ý của con người là không bao giờ thay đổi hoặc là tiền định, hoặc là vì tiềm năng sinh vật di truyền, hoặc là ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên không bao giờ thay đổi. Với ý niệm như vậy thì trong trường hợp nào con em của tớ của tớ của tầng lớp có độc quyền, đặc lợi cũng đều phải có trình độ tăng trưởng tâm ý hơn nhiều con em của tớ của tớ giai cấp bóc lột (do họ có tố chất di truyền tốt hơn hoặc do họ sống trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên trí tuệ có tổ chức triển khai triển khai cao). Do vậy sự bất bình đẳng trong xã hội là tất yếu, là hợp lý.

– Các ý niệm này đã nhìn nhận không đúng vai trò của giáo đục. Họ xem xét sự tăng trưởng của trẻ con một cách tách rời và không tùy từng những Đk rõ ràng mà trong do quy trình tăng trưởng tâm ý đang trình làng. Họ đã phủ nhận tính tích cực riêng của thành viên, coi thường những xích míc biện chứng được hình thành trong quy trình tăng trưởng tâm ý. Coi đứa trẻ là một thực thể tự nhiên, thụ động, cam chịu ràng buộc có tính chất được con người, là thực thể xã hội tích cực, dữ thế dữ thế chủ động trước tự nhiên hoàn toàn hoàn toàn có thể tái tạo ra tự nhiên, xã hội và bản thân để tăng trưởng nhân cách… Vì phủ nhận tính tích cực của trẻ, nên không hiểu được vì sao trong những Đk cùng một môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xã hội lại hình thành nên những nhân cách rất rất khác nhau về nhiều chỉ số, hoặc vì sao có những người dân dân giống nhau về toàn toàn thế giới nội tâm, về nội dung và hình thức hành vi lại được hình thành trong những môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xã hội rất rất khác nhau.

c. Quan điểm duy vật biện chứng về yếu tố tăng trưởng tâm ý

Nguyên lý tăng trưởng trong triết học Mác-lênin thừa nhận sự tăng trưởng là quy trình biến hóa của yếu tố vật từ thấp đến cao, từ đơn thuần và giản dị đến phức tạp. Đó là một quy trình tích luỹ dần về số lượng dẫn đến việc thay đổi về chất lượng, là quy trình phát sinh cái mới trên cơ sở cái cũ, do sự đấu tranh Một trong những mặt trái chiều nằm phí trong bản thân sự vật, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ.

Quan điểm Mác xít này được vận dụng để xem xét sự tăng trưởng tâm ý trẻ con. Bản chất của yếu tố tăng trưởng tâm ý trẻ con không phải là yếu tố tăng hoặc giảm về số lượng, mà là một quy trình biến hóa về chất lượng tâm ý. Sự thay đổi về lượng của những hiệu suất cao tâm ý dẫn đến việc thay đổi về chất và đưa tới sự hình thành cái mới một cách nhảy vọt.

Sự tăng trưởng tâm ý gắn sát với việc xuất hiện những điểm lưu ý mới về chất – những cấu trúc tâm ý mới ở những quy trình lứa tuổi nhất định (ví dụ, nhu yếu tự lập ở trẻ lên ba..) Trong những quy trình tăng trưởng rất rất khác nhau, có sự cải biến về chất của những quy trình tâm ý và toàn bộ nhân cách trẻ.

Xét trong toàn cục, tăng trưởng là cả một quy trình thừa kế. Sự tăng trưởng tâm ý trẻ con là một quy trình trẻ con lĩnh hội nền văn hoá xã hội của loài người.

Bằng lao động của tớ, con người ghi lại kinh nghiệm tay nghề tay nghề, kĩ năng… trong những công cụ sản xuất, những vật dụng hằng ngày, những tác phẩm văn hoá nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp…, con người đã tích luỹ kinh nghiệm tay nghề tay nghề thực tiễn xã hội của tớ trong những đối tượng người dùng người tiêu dùng do con người tạo ra và những quan hệ con người với con người. Ngay từ khi ra dời đứa trẻ đã sống trong toàn toàn thế giới đối tượng người dùng người tiêu dùng và những quan hệ đó. Đứa trẻ không riêng gì có thích nghi với toàn toàn thế giới dụng cụ và hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ do con người tạo ra, mà còn lĩnh hội toàn toàn thế giới đó. Đứa trẻ đã tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi cơ bản tương ứng với hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mà trước đó loài người đã thể hiện vào trong dụng cụ, hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ. Nhờ cách đó nó lĩnh hội được những kĩ năng đó cho mình. Quá trình đó là quy trình tâm ý trẻ tăng trưởng.

Như vậy, tăng trưởng tâm ý là kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của chính đứa trẻ với những đối tượng người dùng người tiêu dùng do loài người tạo ra.

Những đứa trẻ không tự lớn lên giữa môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Nó chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể lĩnh hội kinh nghiệm tay nghề tay nghề xã hội khi có vai trò trung gian của người lớn. Nhờ sự tiếp xúc với những người dân lớn và hướng dẫn của người lớn mà những quy trình nhận thức, kĩ năng, kĩ xảo và cả những nhu yếu xã hội của trẻ được hình thành. Người lớn giúp trẻ con nắm được ngôn từ, phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi…

Những biến hóa về chất trong tâm ý sẽ đưa đứa trẻ từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác. Bất cứ một một mức độ nào của trình độ trước cũng là yếu tố sẵn sàng sẵn sàng cho trình độ sau. Yếu tố tâm ý lúc đầu ở vị trí thứ yếu, sau chuyển sang vị trí hầu hết.

Tóm lại sự tăng trưởng tâm ý của trẻ đầy dịch chuyển và trình làng cực kỳ nhanh gọn. Đó là một quy trình không yên bình, mà có khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ rủi ro không mong muốn không mong ước cục bộ và đột biến. Chính hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của đứa trẻ dưới sự hướng dẫn của người lớn làm cho tâm ý của nó được hình thành và tăng trưởng.

Nhưng, những nhà tâm ý học Mácxít cũng thừa nhận rằng, sự tăng trưởng tâm ý chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra trên nền của một cơ sở vật chất nhất định (một khung hình người với những điểm lưu ý bẩm sinh di truyền cửa nó). Trẻ em sinh ra với những điểm lưu ý bẩm sinh, di truyền nhất định. Vì vậy sự tăng trưởng tâm ý của từng người nhờ vào cơ sở vật chất riêng. Sự rất rất khác nhau này hoàn toàn hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới vận tốc đỉnh điểm… của những thành tựu của con người rõ ràng trong một nghành nào đó, hoàn toàn hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới con phố và phương thức rất rất khác nhau của yếu tố tăng trưởng những thuộc tính tâm ý. Chúng là tiền đề, Đk thiết yếu để tăng trưởng tâm ý, những Đk đó không quyết định hành động hành vi sự tăng trưởng tâm ý, nó hoàn toàn hoàn toàn có thể trở thành hiện thực hay là không hề tùy từng một tổng hợp những yếu tố khác nữa.

2. Quy luật chung của yếu tố tăng trưởng tâm ý trẻ con.

a. Tính không đồng đều của yếu tố tăng trưởng tâm ý

Trong những Đk bất kỳ, thậm chí còn còn trong cả trong những Đk thuận tiện nhất của việc giáo dục thì những biểu lộ tâm ý, những hiệu suất cao tâm ý rất rất khác nhau… cũng không thể tăng trưởng ở tại mức độ như nhau. Có những thời kỳ tối ưu riêng với việc tăng trưởng một hình thức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi tâm ý nào đó. Ví dụ: quy trình thuận tiện nhất cho việc tăng trưởng ngôn từ là thời kỳ từ là một trong tuổi đến 5 tuổi; cho việc hình thành nhiều kỹ xảo vận động là tuổi học viên cấp I, cho việc hình thành tư duy toán học là quy trình từ 15 – 20 tuổi.

b. Tính toàn vẹn của tâm ý

Cùng với việc tăng trưởng tâm ý con người ngày càng có tính trọn vẹn, thống nhất và bền vững. Sự tăng trưởng tâm ý là yếu tố chuyển biến dần những trạng thái tâm ý thành những điểm lưu ý tâm ý thành viên. Tâm lý trẻ con phần lớn là một tổng hợp thiếu khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những tâm trạng rời rạc rất rất khác nhau. Sự tăng trưởng thể hiện ở cho những tâm trạng đó từ từ chuyển thành những nét của nhân cách. Ví dụ, tâm trạng vui vẻ, tự do phát sinh trong quy trình lao động chung phù thích phù thích hợp với lứa tuổi: nếu được lặp đi lặp lại thường xuyên sẽ chuyển thành lòng yêu lao động.

Tính trọn vẹn của tâm ý phụ thuộc quá nhiều vào động cơ chỉ huy hành vi của trẻ. Cùng với giáo dục, cùng với việc mở rộng kinh nghiệm tay nghề tay nghề sống, những động cơ hành vi của trẻ ngày càng trở nên tự giác, có ý nghĩa xã hội và ngày càng thể hiện rõ trong nhân cách của trẻ. Trẻ mẫu giáo thường hành vi vì muốn thoả mãn một điều gì đó và động cơ đó thay đổi luôn trong một ngày. Nhưng thiếu niên và thanh niên thường hành vi do động cơ xã hội, do tinh thần trách nhiệm và trách nhiệm, do sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của tớ mình… thúc đẩy.

c. Tính mềm dẻo và kĩ năng bù trừ

Hệ thần kinh của trẻ con rất mềm dẻo. Dựa trên tính mềm dẻo của hệ thần kinh mà tác động của giáo dục hoàn toàn hoàn toàn có thể làm thay đổi tâm ý trẻ con.

Tính mềm dẻo cũng tạo ra kĩ năng bù trừ, khi một hiệu suất cao tâm ý hoặc sinh lý nào đó yếu hoặc thiếu thì những hiệu suất cao tâm ý khác được tăng cường, tăng trưởng mạnh hơn để bù đắp hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi không khá khá đầy đủ của hiệu suất cao bị yếu hay bị hỏng. Thí dụ: khuyết tật của thị giác được bù đắp bằng sự tăng trưởng thỏa sức tự tin hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của thính giác. Trí nhớ kém hoàn toàn hoàn toàn có thể được bù trừ bằng tính tổ chức triển khai triển khai cao, tính đúng chuẩn của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi.

Đó là một số trong những trong những quy luật cơ bản của yếu tố tăng trưởng tâm ý trẻ con. Nhưng những quy luật đó chỉ là một số trong những trong những xu thế của yếu tố tăng trưởng tâm ý của trẻ hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra. Những quy luật đó có sau so với ảnh hưởng của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên (trong số đó có giáo dục). Sự tăng trưởng và trong cả tính độc lạ của những xu thế này cũng tùy từng Đk sống của trẻ con (trước hết là giáo dục). Sự tăng trưởng tâm ý của trẻ con không tuân theo quy luật sinh học, mà tuân theo quy luật xã hội. Dù có bộ óc tinh vi đến đâu chăng nữa, nhưng không sống trong xã hội loài người thì trẻ cũng không thể trở thành thực thể người với khá khá đầy đủ đủ tính xã hội.

3. Dạy học, giáo dục và sự tăng trưởng tâm ý

Trẻ chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể lĩnh hội kinh nghiệm tay nghề tay nghề xã hội nhờ việc tiếp xúc với những người dân lớn. Nhưng sự tiếp xúc của trẻ với những người dân lớn có hiệu suất cao tốt với Đk là yếu tố tiếp xúc này được tổ chức triển khai triển khai đặc biệt quan trọng quan trọng và ngặt nghèo, nhất là trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sư phạm. Do vậy, giáo dục giữ vai trò hầu hết riêng với việc tăng trưởng tâm ý trẻ con. Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và dạy học là con phố đặc biệt quan trọng quan trọng để truyền đạt những phương tiện đi lại đi lại hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của con người (công cụ, kí hiệu), truyền đạt những kinh nghiệm tay nghề tay nghề xã hội cho thế hệ sau. Khi nói tới vai trò hầu hết của giáo dục, dạy học, những nhà tâm ý học Mácxít nhấn mạnh yếu tố yếu tố, đó là quy trình tác động có tiềm năng, có ý thức của thế hệ trưởng thành riêng với thế hệ trẻ phạm hình thành những phẩm chất nhất định của thành viên phục vụ được những nhu yếu của xã hội.

Khi xác lập vai trò hầu hết của giáo dục, dạy học riêng với việc tăng trưởng tâm ý trẻ con toàn bộ toàn bộ chúng ta cần lưu ý: tâm ý của con người mang tính chất chất chất chất chủ thể, những tác động của Đk bên phía ngoài luôn luôn bị khúc xạ thông qua kinh nghiệm tay nghề tay nghề sống của con người. Do vậy, những học viên rất rất khác nhau hoàn toàn hoàn toàn có thể có thái độ rất rất khác nhau trước cùng một yêu cầu của cô giáo.

Con người là chủ thể hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi, chủ thể trước những tác động của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Do vậy, những tác động của bên phía ngoài quyết định hành động hành vi tâm ý của con người một cách gián tiếp thông qua quy trình tác động qua lại của con người với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên, thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của con người trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên đó.

Hơn nữa, con người là một chủ thể tích cực hoàn toàn hoàn toàn có thể tự giác thay đổi được chính bản thân mình mình mình – con người hoàn toàn hoàn toàn có thể tự giáo dục (ở tuổi thiếu niên, tự ý thức tăng trưởng thỏa sức tự tin, những em hoàn toàn hoàn toàn có thể tự giáo dục một cách có ý thức). Nhưng quy trình tự giáo dục của trẻ không tách khỏi tác động của môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. Nó được giáo dục kích thích, hướng dẫn… và trình làng trong quy trình đứa trẻ tác động qua lại tốt với những người dân dân xung quanh.

Do vậy, những tác động như nhau, những Đk bên phía ngoài như nhau hoàn toàn hoàn toàn có thể ảnh hưởng rất rất khác nhau đến trẻ con…

Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy dạy học có vai trò hầu hết riêng với việc tăng trưởng. Mối quan hệ giữa giáo dục, dạy học và tăng trưởng là quan hệ biện chứng. Hai quy trình này sẽ không còn hề phải là hai quy trình trình làng tuy nhiên tuy nhiên, mà chúng thống nhất với nhau, có quan hệ tương hỗ nhau. Sự tăng trưởng tâm ý của trẻ chỉ hoàn toàn hoàn toàn có thể trình làng một cách tốt đẹp trong những Đk của giáo dục và dạy học. Nhưng để giữ được vai trò hầu hết, giáo dục và dạy học phải kích thích, dẫn dắt sự tăng trưởng chứ không chờ đón sự tăng trưởng. Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phải đi trước một bước, phải đón trước yếu tố tăng trưởng, tạo ra ở trẻ quy trình xử lý và xử lý xích míc liên tục để thúc đẩy sự tăng trưởng.

Tuy vậy, trong lúc kích thích sự tăng trưởng, đi trước yếu tố tăng trưởng một bước, giáo dục và dạy học cần tính đến những điểm lưu ý của mức độ đã đạt được ở trẻ, tính tới điểm lưu ý lứa tuổi và quy luật bên trong của yếu tố tăng trưởng. Do vậy, kĩ năng của giáo dục và dạy học rất to lớn, nhưng không vô hạn. Muốn tâm ý của trẻ tăng trưởng đúng đắn rất nên phải có sự tự giáo dục của trẻ trong toàn bộ những thời kỳ của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường.

III – SỰ PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TÂM LÝ

1. Quan niệm về quy trình tăng trưởng của tâm ý

Có thể nói ý niệm bản chất của yếu tố tăng trưởng tâm ý con người ra làm thế nào thì ý niệm về lứa tuổi tương ứng như vậy.

Quan niệm sinh vật coi sự tăng trưởng tâm ý như thể một quy trình sinh vật tự nhiên, đã xác lập tính không bao giờ thay đổi, tính tuyệt đối của những quy trình lứa tuổi. Quan niệm trái chiều lại phủ nhận khái niệm lứa tuổi. Họ coi sự tăng trưởng như thể yếu tố tích luỹ tri thức, kĩ năng, kĩ xảo một cách đơn thuần và giản dị.

Tâm lý học Mácxít, đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt là L.X.Vưgôtxki, coi lứa tuổi là thuở nào kỳ tăng trưởng nhất định đóng kín một cách tương đối, mà ý nghĩa của nó được quyết định hành động hành vi bởi vị trí của thời kỳ đó trong cả quy trình tăng trưởng chung, và ở đó những quy luật tăng trưởng chung bao giờ cũng rất được thể hiện một cách độc lạ về chất. Khi chuyển từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác bao giờ cũng xuất hiện những cấu trúc tâm ý mới trước đó trước đó chưa từng có trong những thời kỳ trước. Những cấu trúc mới này cải tổ lại và làm biến hóa chính tiến trình tăng trưởng.

Mỗi quy trình được quyết định hành động hành vi bởi một tổng hợp nhiều Đk. Đó là yếu tố lưu ý của những Đk sống và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của trẻ cùng với khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những yêu cầu đưa ra cho trẻ trong quy trình đó; điểm lưu ý của những quan hệ của trẻ với môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh; kiểu tri thức và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi mà trẻ đã nắm được cùng với phương thức lĩnh hội những tri thức đó và một yếu tố thiết yếu nữa là những điểm lưu ý của yếu tố phát triền khung hình trẻ ở quy trình đó. Những điểm lưu ý lứa tuổi là yếu tố lưu ý chung. đặc trưng điển hình nhất: chỉ ra hướng tăng trưởng chung. Nhưng lứa tuổi không phải là phạm trù tuyệt đối, không bao giờ thay đổi. Giai đoạn lứa tuổi chỉ có ý nghĩa tương đối.

Tuổi chỉ có ý nghĩa là yếu tố thời hạn trong quy trình tăng trưởng của trẻ. Trẻ cần thời hạn sẵn sàng sẵn sàng về mọi mặt để chuyển sang một quy trình tăng trưởng mới (để lớn lên về khung hình, mở rộng quan hệ xã hội, tích luỹ tri thức, phương thức hành vi…). Nhưng tuổi không quyết định hành động hành vi trực tiếp sự tăng trưởng nhân cách. Tuổi hoàn toàn hoàn toàn có thể phù phù thích phù thích hợp với trình độ tăng trưởng tâm ý của trẻ hoặc hoàn toàn hoàn toàn có thể đi nhanh hay chậm hơn… là vì ta biết vận dụng thời hạn và Đk giáo dục để tổ chức triển khai triển khai môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường của trẻ, tổ chức triển khai triển khai sự tiếp xúc của trẻ với toàn toàn thế giới xung quanh có tốt hay là không.

2. Phân chia quy trình tăng trưởng tâm ý trẻ con

Căn cứ vào những thay đổi cơ bản trong Đk sống và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của trẻ, vị trí vị trí căn cứ vào những thay đổi trong cấu trúc tâm ý của trẻ mà cả vào sự trưởng thành của khung hình trẻ con, người ta chia ra một số trong những trong những thời kỳ hầu hết trong sự tăng trưởng tâm ý trẻ con:

– Giai đoạn trước tuổi học:

+ Tuổi sơ sinh: Thời kỳ 2 tháng đầu sau khi sinh

+ Tuổi hài nhi: Thời kỳ 2 tháng đến 12 tháng

+ Tuổi vườn trẻ: Từ 1 đến hết 3 năm

+ Tuổi mẫu giáo: Từ 3 đến hết 5 năm

– Giai đoạn tuổi học viên:

+ Thời kỳ đầu tuổi học hay nhi đồng: Từ 6 đến 11, 12 tuổi.

+ Thời kỳ giữa tuổi học hay thiếu niên: Từ 11, 12 đến 14, 15 tuổi.

+ Thời kỳ cuối tuổi học hay đầu tuổi thanh niên: Từ 14, 15 đến 17, 18 tuổi.

Mỗi thời kỳ có một vị trí, vai trò nhất định trong quy trình chuyển từ đứa trẻ mới sinh sang một nhân cách trưởng thành. Mỗi thời kỳ tăng trưởng có những nét tâm ý đặc trưng của tớ, mà đứa trẻ phải trải qua. Sự chuyển từ thời kỳ này sang thời kỳ khác bao giờ cũng gắn với việc xuất hiện những cấu trúc tâm ý mới về chất.

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Dạy học có vai trò ra làm thế nào riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dạy học có vai trò ra làm thế nào riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Dạy học có vai trò ra làm thế nào riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Dạy học có vai trò ra làm thế nào riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Dạy học có vai trò ra làm thế nào riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Dạy #học #có #vai #trò #như #thế #nào #đối #với #sự #phát #triển #tâm #lý #của #trẻ

Related posts:

4212

Review Dạy học có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Dạy học có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Dạy học có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Dạy học có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Dạy học có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dạy học có vai trò ra làm sao riêng với việc tăng trưởng tâm ý của trẻ Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dạy #học #có #vai #trò #như #thế #nào #đối #với #sự #phát #triển #tâm #lý #của #trẻ #Mới #nhất