Thủ Thuật Hướng dẫn Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Đầy đủ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-02 21:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-02 21:20:04 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

A. Mg, Al, C, C2H5OH
Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Au, Ag, Pt không tác dụng với O2 => Loại A, B, D.

Dãy gồm những chất đều tác dụng với O2 là Fe, S, C2H5OH:

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

16/11/2022 1,592

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Câu Hỏi:

A. Mg, Al, C, C2H5OH B. Al, P, Cl2, CO C. Au, C, S, CO D. Fe, Pt, C, C2H5OH

Câu hỏi trong đề: Trắc nghiệm Hóa 10 bài 29: Oxi – Ozon cực hay có đáp án

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: A

Dãy gồm những chất đều tác dụng được với oxi là Mg, Al, C, C2H5OH

Hoàng Việt (Tổng hợp)

18/06/2022 1,654

A. Mg, Al, C, C2H5OH

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Ở nhiệt độ thường

Xem đáp án » 18/06/2022 3,163

Phát biểu nào sau này sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 1,916

Nguyên tố oxi có số hiệu nguyên tử là 8. Vị trí của oxi trong bảng tuần hoàn những nguyên tố hóa học là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,700

Tính chất hóa học đặc trưng của nguyên tố oxi là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,605

Cặp chất nào sau này không tác dụng được với nhau

Xem đáp án » 18/06/2022 991

Phương trình hóa học nào sau này sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 918

Ứng dụng nào sau này không phải của ozon?

Xem đáp án » 18/06/2022 667

Đốt cháy hoàn toàn 3,6 gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại M (có hóa trị II không đổi trong hợp chất) trong hỗn hợp khí Cl2 và O2. Sau phản ứng thu được 11,5 gam chất rắn và thể tích hỗn hợp khí đã phản ứng là 2,8 lít (đktc). Kim loại M là

Xem đáp án » 18/06/2022 326

Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi bằng phương pháp

Xem đáp án » 18/06/2022 170

Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3, tỉ khối hơi của X riêng với H2 là 19,2. Đốt cháy hoàn toàn a mol khí CO cần 1 mol X. Giá trị của a là

Xem đáp án » 18/06/2022 146

Trái cây được dữ gìn và bảo vệ lâu hơn trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên vô trùng. Trong thực tiễn, người ta sử dụng nước ozon để dữ gìn và bảo vệ trái cây. Ứng dụng trên nhờ vào tính chất nào sau này

Xem đáp án » 18/06/2022 133

Nhiệt phân hoàn toàn 31,6 gam KMnO4, thu được V lít O2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 18/06/2022 109

Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong khí oxi (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

Xem đáp án » 18/06/2022 95

Oxi hóa hoàn toàn m gam sắt kẽm sắt kẽm kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là

Xem đáp án » 18/06/2022 93

Thêm 3 gam MnO2 vào 197 gam hỗn hợp X gồm KCl và KClO3. Trộn kĩ và đun hỗn hợp đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn khối lượng 152 gam. Khối lượng KCl trong 197 gam X là

Xem đáp án » 18/06/2022 88

Ở Đk thường, hiđro là chất ở trạng thái nào?

Tính chất vật lí nào dưới đây không phải của hiđro?

Hai thể tích khí H2 với một thể tích khí nào sau này tạo thành hỗn hợp nổ?

Chất rắn Cu tạo thành từ phản ứng của CuO và H2 có màu gì?

Khí nhẹ nhất trong những khí sau:

Sau phản ứng của CuO và H2 thì có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ gì:

Tính thể tích hiđro (đktc) để điều chế 5,6 (g) Fe từ FeO?

Đốt cháy 2,8 lít H2 (đktc) sinh ra H2O

Vì sao bóng được bơm khí hiđro hoàn toàn hoàn toàn có thể bay lên rất cao được?

Trong phản ứng giữa H2 và CuO, H2 có tính:

Phát biểu nào về ứng dụng của hiđrô là sai:

Nhận xét nào sau này là đúng nhất về khí hiđrô:

Khử 21,7 gam Hg (II) oxit bằng hidro. Số gam thủy ngân thu được là

Tại sao khí hiđro có ứng dụng để hàn cắt sắt kẽm sắt kẽm kim loại?

Khí hiđro nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

    quangcuong347

    06/04/2022

    Cảm ơn

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 8 – TẠI ĐÂY

Reply
7
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đây #gồm #những #chất #đều #phản #ứng #được #với #khí #oxi #trong #điều #kiện #thích #hợp #là

4196

Video Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Đầy đủ miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Đầy đủ miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đây gồm những chất đều phản ứng được với khí oxi trong Đk thích hợp là Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đây #gồm #những #chất #đều #phản #ứng #được #với #khí #oxi #trong #điều #kiện #thích #hợp #là #Đầy #đủ