Mẹo Hướng dẫn Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Đầy đủ Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-19 19:33:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-19 19:33:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Answers ( )

Câu 30 Cặp chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH?

A. Zn(OH)2, NaHCO3.

 B. Al(OH)3, NH4HSO4.

 C. KAlO2, (NH4)2CO3.

 D. NH4Cl, NaHS.

CÁCH LÀM:

Zn(OH)2+ 2HCl ZnCl2+ 2H2O

 Zn(OH)2+ 2NaOH Na2ZnO2+ 2H2O

 NaHCO3+ HCl NaCl + CO2+ H2O

 NaHCO3+ NaOH Na2CO3+ H2o.

xin hạng nhất!

Đáp án:

ok

Giải thích tiến trình giải:

A vì ZN(OH)2 +2HCL ZNCL2 +H20

NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O

XIN HAY NHẤT Ạ

HỌC TỐT

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đây #chất #nào #sau #đây #vừa #tác #dụng #với #dung #dịch #NaOH #vừa #tác #dụng #với #dung #dịch #HCl

4136

Review Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Đầy đủ miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đây chất nào sau này vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đây #chất #nào #sau #đây #vừa #tác #dụng #với #dung #dịch #NaOH #vừa #tác #dụng #với #dung #dịch #HCl #Đầy #đủ