Mẹo Hướng dẫn Đất đai ảnh hưởng ra làm sao đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đất đai ảnh hưởng ra làm sao đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Mới nhất được Update vào lúc : 2022-01-30 13:16:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Đất đai ảnh hưởng ra làm thế nào đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng được Update vào lúc : 2022-01-30 13:16:02 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 15: Điều kiện phát sinh và tăng trưởng của sâu bệnh hại cây
I – NGUỒN SÂU, BỆNH HẠI
II – ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, ĐẤT ĐAI
III – ĐIỀU KIỆN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC
IV – ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH DỊCH
Lời kết
Bài 15: Điều kiện phát sinh và tăng trưởng của sâu bệnh hại cây
Bài 15. Điều kiện phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh hại cây trồng

– Nguồn sâu, bệnh hạicó sẵn trên đồng ruộng: Trứng, nhộng của nhiều loài côn trùng nhỏ nhỏ gây hại; bào tử của nhiều loại bệnh tiểm ẩn trong đất, trong những bụi cây, cỏ ở bờ ruộng

– Sử dụng hạt, giống cây con nhiễm sâu, bệnh là nguyên nhân làm cho sâu, bệnh xuất hiện trên đồng ruộng

– Các giải pháp phòngngừa sâu, bệnh:

Biện pháp

Tác dụng

Cày bừa, phát quang bờ ruộng, vệ sinh đồng ruộng

Mất nơi cư trú, cản trở, gây trở ngại vất vả cho việc tăng trưởng của sâu bệnh

Ngâm đất phơi ải

Diệt trừ sâu non, trứng, nhộng và mầm bệnh

Xử lí và sử dụng giống cây trồng sạch bệnh

Tiêu diệt nguồn gốc sâu, bệnh hại

Bảng 1. Biện pháp phòng ngừa sâu, bệnh trên đồng ruộng

II – ĐIỀU KIỆN KHÍ HẬU, ĐẤT ĐAI

1. Nhiệt độ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

– Mỗi một loại sâu hại sinh trưởng, tăng trưởng tốt trong một số trong những trong những lượng số lượng giới hạn nhiệt độ nhất định

– Nhiệt độ ảnh hưởng đến quy trình xâm nhập và lây lan của bệnh hại

Ví dụ:

Nhiệt độ từ 250– 300C, nhiệt độ cao, nấm tăng trưởng

Nhiệt độ từ 450– 500C, nấm bị chết

2. Độ ẩm không khí và lượng mưa

Lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ biến hóa theo nhiệt độ không khí và lượng mưa. Độ ẩm không khí thấp, lượng nước trong khung hình côn trùng nhỏ nhỏ giảm, côn trùng nhỏ nhỏ hoàn toàn hoàn toàn có thể bị chết

Nhiệt độ và nhiệt độ còn gián tiếp ảnh hưởng đến phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh trồng qua ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của sâu bệnh hại

3. Điều kiện đất đai

Đất thiếu hoặc thừadinh dưỡng cây trồng không tăng trưởng thông thường nên dễ bị sâu bệnh phá hoại.

III – ĐIỀU KIỆN VỀ GIỐNG CÂY TRỒNG VÀ CHẾ ĐỘ CHĂM SÓC

– Sử dụng hạt giống, cây con nhiễm bệnh => Xử lí hạt giống, cây con trước lúc gieo trồng, chọn giống hoàn toàn hoàn toàn có thể kháng sâu bệnh

– Chế độ nước mất cân đối giữa nước và phân bón => Cân đối giữa nước và phân bón, nhất là phân đạm

– Ngập úng và những vết thương cơ giới => Tưới, tiêu hợp lý, chăm sóc, xới xáo thận trọng

IV – ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH DỊCH

– Dịch hại:Bệnh tăng trưởng hàng loạt, xẩy ra nhanh gọn, triệu tập trong một khoảng chừng chừng thời hạn, trên phạm vi rộng và gây tác hại lớn

– Ổ dịch:Là nơi xuất phát của sâu bệnh để tăng trưởng rộng trên đồng ruộng.

– Nếu gặp những Đk thuận tiện: có đủ thức ăn; nhiệt độ, nhiệt độ thích hợp, sâu bệnh sẽ sinh sản mạnh, ổ dịch sẽ lan nhanh

Lời kết

Sau khi tham gia học xongBài 15: Điều kiện phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh hại cây trồng, những em cần nắm vững những nội dung trọng tâm về Đk phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh hại cây trồng nhưnguồn sâu, bệnh hại;Đk khí hậu, đất đai;giống cây trồngvàchế độ chăm sóc.

Bài 15: Điều kiện phát sinh và tăng trưởng của sâu bệnh hại cây
Bài 15. Điều kiện phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh hại cây trồng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản khá khá đầy đủ của tài liệu tại đây (695.11 KB, 18 trang )

Bài 15

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,
BỆNH HẠI
1.Nguồn sâu, bệnh hại
– Có sẵn trên đồng ruộng

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,
BỆNH HẠI
1.Nguồn sâu, bệnh hại
– Có trong hạt giống, cây con nhiễm sâu bệnh

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,
BỆNH HẠI
Cày bừa
1.Nguồn sâu, bệnh hại
Phơi đất
Biện pháp
ngăn ngừa

Ngâm đất
Phát quang bờ ruộng
Vệ sinh đồng ruộng
Dùng giống sạch bệnh

Biện pháp ngăn ngừa

Cày bừa

Phơi đất

Ngâm đất

Biện pháp ngăn ngừa

Vệ sinh đồng ruộng

Biện pháp ngăn ngừa

Dùng giống sạch bệnh

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,
BỆNH HẠI
2. Điều kiện khí hậu, đất đai
a. Nhiệt độ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên
– Ảnh hưởng đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu, bệnh hại
+Mỗi một loài sâu bệnh thường sinh trưởng, tăng trưởng trong một giới hạn nhiệt độ nhất định
+ Ảnh hưởng tới quy trình xâm nhập và lây lan của bệnh hại

Sâu đục thân bướm 2
chấm tăng trưởng thuận
lợi ở 26 – 300C, nhiệt độ
bão hòa

Bệnh đạo ôn tăng trưởng thuận
lợi ở 25 – 300C, nhiệt độ
không khí 92%

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,
BỆNH HẠI
2. Điều kiện khí hậu, đất đai
b. Độ ẩm không khí và lượng mưa
– Ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát dục của côn
trùng:
+ Quyết định đến lượng nước trong khung hình
+ Ảnh hưởng đến nguồn thức ăn

b. Độ ẩm không khí và lượng mưa

Độ ẩm cao

Bệnh đạo ôn

Độ ẩm thấp

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,
BỆNH HẠI
2. Điều kiện khí hậu, đất đai
c. Điều kiện đất đai
Đất thiếu hoặc thừa dinh dưỡng thì cây trồng không

tăng trưởng thông thường nên rất thuận tiện và đơn thuần và giản dị bị sâu, bệnh phá
hại
Ví dụ:
Đất giàu mùn,
giàu đạm

Đất chua cây kém phát
triển dễ bị tiêm lửa

bệnh đạo ôn

Bệnh bạc lá

I. ĐIỀU KIỆN PHÁT SINH, PHÁT TRIỂN CỦA SÂU,
BỆNH HẠI
3. Điều kiện về giống cây trồng và chế độ chăm sóc
– Sử dụng giống, cây con bị nhiễm bệnh
– Chăm sóc mất cân đối giữa nước, phân bón
– Bón phân không hợp lý
– Ngập úng lâu ngày
– Những vết thương cơ giới

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH
DỊCH
1. Điều kiện
Gặp điều kiện thuận tiện (thức ăn, nhiệt độ, độ
ẩm…) bệnh sẽ tăng trưởng mạnh, ổ dịch sẽ lan khắp
ruộng

II. ĐIỀU KIỆN ĐỂ SÂU, BỆNH PHÁT TRIỂN THÀNH
DỊCH
2. Các giai đoạn phát triển của dịch bệnh
– Giai đoạn 1: Hình thành ổ dịch
– Giai đoạn 2: Ổ dịch tăng trưởng: sâu, bệnh lan ra nhanh
chóng, cây trồng bắt đầu bị tàn phá
– Giai đoạn 3: Cao điểm của ổ dịch: tỷ suất sâu, bệnh
cao nhất ,cây trồng bị tàn phá nghiêm trọng, năng suất
cây trồng giảm
– Giai đoạn 4: Dịch lụi dần và tự dập tắt: do sâu, bệnh
không hề thức ăn hoặc chuyển sang dạng trưởng
thành hay dạng sinh sản, cây trồng bị tàn phá nặng nề,
mùa màng bị mất trắng

Củng cố
Câu 1: Sâu bệnh hại có nguồn gốc từ đâu
A. Cây con nhiễm bệnh
B. Hạt giống
C. Đất
D. Cả A, B, C

Củng cố
Câu 2: Đất đai ra làm thế nào ảnh hưởng đến việc phát
sinh gây hại của sâu bệnh trên cây trồng
A. Đất thiếu dinh dưỡng
B. Đất nhiều dinh dưỡng

C. Thành phần dinh dưỡng cân đối

Củng cố
Câu 3: Nguyên nhân nào dẫn đến việc xuất hiện của
ổ dịch trên đồng ruộng
A. Nhiệt độ thấp
B. Lượng mưa lớn
C. Thức ăn dồi dào
D. Đất quá nghèo dinh dưỡng

Reply

2

0

Chia sẻ

Share Link Tải Đất đai ảnh hưởng ra làm thế nào đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Đất đai ảnh hưởng ra làm thế nào đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Đất đai ảnh hưởng ra làm thế nào đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đất đai ảnh hưởng ra làm thế nào đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đất đai ảnh hưởng ra làm thế nào đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Đất #đai #ảnh #hưởng #như #thế #nào #đến #sự #phát #sinh #phát #triển #của #sâu #bệnh #hại #cây #trồng

4354

Clip Đất đai ảnh hưởng ra làm sao đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Mới nhất ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Đất đai ảnh hưởng ra làm sao đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Đất đai ảnh hưởng ra làm sao đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Mới nhất miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Đất đai ảnh hưởng ra làm sao đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đất đai ảnh hưởng ra làm sao đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đất đai ảnh hưởng ra làm sao đến việc phát sinh, tăng trưởng của sâu bệnh hại cây trồng Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đất #đai #ảnh #hưởng #như #thế #nào #đến #sự #phát #sinh #phát #triển #của #sâu #bệnh #hại #cây #trồng #Mới #nhất