Mẹo Hướng dẫn Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo được Update vào lúc : 2022-02-19 16:15:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo được Cập Nhật vào lúc : 2022-02-19 16:15:07 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Ví dụ 3: Một quả cân có khối lượng m = 100g treo vào đầu dưới của một lò xo nhẹ, đầu kia của lò xo gấn trên giá treo. Cho (g = 10m/s^2). Khi vật cân đối thì lực của lò xo tác dụng lên vật là bao nhiêu?

Dạng 1: Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo

Sử dụng biểu thức định luật Húc:

(F_dh = kleft| Delta l right| = kleft| l – l_0 right|) => Các đại lượng cần tìm.

Trong số đó:

+ (F_dh): độ lớn lực đàn hồi (N)

+ k: độ cứng của lò xo

+ (l_0): chiều dài ban đầu của lò xo (m)

+ (l): chiều dài của lò xo sau khi bị biến dạng (m)

+ (Delta l): độ biến dạng của lò xo (m)

(Delta l = l – l_0): khi lò xo bị dãn

(Delta l = l_0 – l): khi lò xo bị nén

Ví dụ 1: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10cm và có độ cứng là 40N/m. Giữ cố định và thắt chặt và thắt chặt một đầu và tác dụng vào đầu kia một lực 1N để nén lò xo. Chiều dài của lò xo khi bị nén là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Khi nén một lực 1N vào lò xo, ta có:

(F = kDelta l Rightarrow Delta l = fracFk = frac140 = 0,025m = 2,5cm)

(Delta l = l_0 – l Leftrightarrow 2,5 = 10 – l Leftrightarrow l = 7,5cm)

Ví dụ 2: Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 30cm, khi bị nén lò xo dài 24cm và lực đàn hồi của nó bằng 5N. Hỏi khi lực đàn hồi bị nén bằng 10N thì chiều dài của nó bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Lò xo bị nén, độ biến dạng của lò xo là:

(Delta l = l_0 – l = 30 – 24 = 6cm = 0,06m)

Độ cứng của lò xo là:

(k = fracFDelta l = frac50,06 = frac2503N/m)

Khi lực đàn hồi của lò xo bị nén bằng 10N, ta có:

(Delta l’ = fracF’k = frac10frac2503 = 0,12m = 12cm)

Chiều dài của lò xo thời hạn lúc bấy giờ là:

(l = l_0 – Delta l = 30 – 12 = 18cm)

Dạng 2: Treo vật vào lò xo

Khi lò xo treo thẳng đứng, một đầu gắn cố định và thắt chặt và thắt chặt, đầu còn sót lại treo vật m, ở trạng thái vật m nằm cân đối, ta có:

(F_dh = P Leftrightarrow kleft| Delta l right| = mg)

Ví dụ 3: Một quả cân có khối lượng m = 100g treo vào đầu dưới của một lò xo nhẹ, đầu kia của lò xo gấn trên giá treo. Cho (g = 10m/s^2). Khi vật cân đối thì lực của lò xo tác dụng lên vật là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

Vật chịu tác dụng của trọng tải (overrightarrow P ) và lực đàn hồi (overrightarrow F_dh )

Khi vật nằm cân đối ta có:

(F_dh = P = mg = 0,1.10 = 1N)

Dạng 3: Cắt, ghép lò xo

1. Cắt lò xo

Lò xo có độ cứng (k_0), chiều dài (l_0) cắt thành hai lò xo có độ cứng và chiều dài lần lượt là: (k_1;l_1) và (k_2;l_2). Khi đó, ta có:

(k_0l_0 = k_1l_1 = k_2l_2)

2. Ghép lò xo

– Hai lò xo ghép tiếp nối đuôi nhau:

+ Độ cứng: (frac1k = frac1k_1 + frac1k_2)

+ Tương tự với nhiều lò xo ghép tiếp nối đuôi nhau: (frac1k = frac1k_1 + frac1k_2 + … + frac1k_n)

– Hai lò xo ghép tuy nhiên tuy nhiên:

+ Độ cứng: (k = k_1 + k_2)

+ Tương tự với nhiều lò xo ghép tuy nhiên tuy nhiên: (k = k_1 + k_2 + … + k_n)

Ví dụ 4: Một lò xo có độ dài l = 50cm, độ cứng k = 50N/m. Cắt lò xo làm hai phần có chiều dài lần lượt là (l_1 = 20cm,l_2 = 10cm). Tìm độ cứng của mỗi đoạn.

Hướng dẫn giải

Ta có: (kl = k_1l_1 = k_2l_2 Leftrightarrow 50.0,5 = k_1.0,2 = k_2.0,1)

( Leftrightarrow left{ beginarraylk_1 = 125N/mk_2 = 250N/mendarray right.)

Ví dụ 5: Lò xo 1 có độ cứng (k_1 = 400N/m), lò xo 2 có độ cứng (k_2 = 600N/m). Hỏi:

a) Nếu ghép tuy nhiên tuy nhiên thì độ cứng là bao nhiêu?

b) Nếu ghép tiếp nối đuôi nhau thì độ cứng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a) Hai lò xo ghép tuy nhiên tuy nhiên:

(k = k_1 + k_2 = 400 + 600 = 1000N/m)

b) Hai lò xo ghép tiếp nối đuôi nhau:

(frac1k = frac1k_1 + frac1k_2 = frac1400 + frac1600 Rightarrow k = 240N/m)

Reply

2

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo – phương pháp giải một số trong những trong những dạng bài tập về lực đàn hồi của lò xo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Dạng #Xác #định #lực #đàn #hồi #độ #biến #dạng #độ #cứng #chiều #dài #của #lò #phương #pháp #giải #một #số #dạng #bài #tập #về #lực #đàn #hồi #của #lò

Related posts:

4531

Clip Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Share Link Down Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo Free.

Giải đáp vướng mắc về Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dạng : Xác định lực đàn hồi, độ biến dạng, độ cứng, chiều dài của lò xo vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dạng #Xác #định #lực #đàn #hồi #độ #biến #dạng #độ #cứng #chiều #dài #của #lò