Thủ Thuật về Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: 2022 Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-09 14:07:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: được Update vào lúc : 2022-04-09 14:06:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Tóm tắt nội dung tài liệu

TRIẾT HỌC TÂY ÂU THỜI TRUNG CỔ
Trìnhb : Nhó 2– TCNH 19D ày m 1 Hà N ộ – Tháng 01/ 2013 i
NỘI DUNG
I. KHÁI QUÁT
 Điều kiện kinh tế tài chính tài chính – xã hội.
 Các điểm lưu ý cơ bản của triết học Tây Âu thời Trung cổ II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
 Oguytxtanh
 Tômát Đacanh
 Giăngxicốt Ơrigiennơ
 Giôhan Đơn Xcốt III. TỔNG KẾT VÀ NHẬN XÉT CHUNG 2
I. KHÁI QUÁT I. Điều kiện kinh tế tài chính tài chính – xã hội gồm có 2 quy trình (theo SGK) Từ thế kỉ V – XI:  Kinh tế là nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tự nhiên, tự cung tự túc tự túc tự cấp. Sản phẩm chỉ đủ phục vụ cho địa chủ;  Mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp địa chủ và nông dân rất là thâm thúy. Do vậy, phần quá nhiều người nghèo phải cầu đến đấng thiêng liêng che chở, nên Tôn giáo, đặc biệt quan trọng quan trọng đạo Cơ đốc tăng trưởng mạnh. Từ thế kỉ XII – XV:  Kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại Tây Âu có bước tăng trưởng.  Văn hóa xã hội trường học đã tiếp tục tăng trưởng mạnh;  Xã hội chuyển từ chủ trương chiếm hữu nô lệ sang Chế độ phong kiến; Hệ tư tưởng đó đó là tư tưởng Thiên chúa giáo. 3
I. KHÁI QUÁT 1.1.Điều kiện kinh tế tài chính tài chính – xã hội • Về kinh tế tài chính tài chính • Về chính trị- xã hội – đấy là quy trình thực – Có sự phân hóa giai hiện bước chuyển từ cấp: địa chủ, nông chủ trương CHNL sang dân XHPK
– Nền KT mang tính chất chất chất chất tự cung tự túc tự túc tự cấp • Về tinh thần
– Cuối thời PK, nền KT – Hệ tư tưởng thống khởi đầu tăng trưởng trị: cơ đốc giáo, sau là thiên chúa giáo 4
I. KHÁI QUÁT 1.2. Quá trình hình thành và tăng trưởng – Từ thế kỷ II – IV là thời kỳ quá độ giữa triết học Hy Lạp với triết học tây Âu Trung cổ. Hệ tư tưởng xã hội là Cơ Đốc giáo với những đại biểu Téctuliêng (160 – 230), Ôguýtxtanh (354 – 430).
– Từ thế kỷ V – VIII là thời kỳ hình thành chủ nghĩa Kinh viện
– Từ thế kỷ IX – XV là thời kỳ tăng trưởng của chủ nghĩa Kinh viện. + Chủ nghĩa Kinh viện sơ kỳ từ thế kỷ IX – XII với những đại biểu Ơrigenơ (810 – 877), Abơla (1079 – 1142). + Chủ nghĩa Kinh viện cực thịnh thế kỷ XIII với những đại biểu Đacanh (1225 – 1274), Đun Xcốt (1265 – 1308). + Chủ nghĩa Kinh viện suy thoái và khủng hoảng và khủng hoảng rủi ro không mong muốn cục bộ thế kỷ XIV – XV với những đại biểu Bêcơn (1214 – 1294), Ốccam (1300 – 1349). 5
I. KHÁI QUÁT
1.3. Các điểm lưu ý cơ bản của Triết học Tây Âu thời Trung cổ Triết học bị chi phối mạnh bởi tôn giáo và thần học của Thiên chúa giáo  Hình thành và tăng trưởng triết học Kinh viện (thế kỷ V-XV);  Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa Duy thực và chủ nghĩa Duy danh về quan hệ giữa cái chung và cái riêng Tinh thần nhân bản phi thực tiễn Là bước lùi xa so với TH Tây Âu cổ đại, nhưng là bước lùi hợp quy luật của yếu tố tăng trưởng 6
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
1. Nhà triết học: Oguytxtanh  Triết gia giáo phụ La Mã.  Ông sinh ở Tagaste (Bắc Phi), nay thuộc Algeria.  Ông là giáo chủ, nhà văn, nhà triết học. Là người dân có nhiều tác phẩm trong thời kỳ (354 -430) này (232 tác phẩm lớn nhỏ). Các tác phẩm tiêu biểu vượt trội vượt trội:  Confessions (Thú nhận): 400;  The city of God (Vương quốc của chúa): 413-426;  Retractions (Hủy bỏ): 428 7
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
1. Nhà triết học: Oguytxtanh BÀN THỂ LUẬN  Thế giới là vì Thượng Đế tạo ra, được trao thức bởi Thượng đế;  Bàn về yếu tố chân lý: Thượng đế tối cao là chân lý.  Con người là người bộ hành trong thời gian trong thời điểm tạm thời trên trái đất;  Giới tự nhiên, vật chất là đáng khinh bỉ; Bàn về yếu tố thiện ác: • Thế giới hầu hết là tốt lành. • Điều ác là vì cái hữu hạn trở mặt. 8
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
1. Nhà triết học: Oguytxtanh NHẬN THỨC LUẬN Oguytxtanh gắn sát với thần học. Ông nhận định rằng:  Quá trình nhận thức của con người là quy trình nhận thức của Thượng đế.  Nhận thức của Thượng đế chỉ đạt tới tới được bởi niềm tin tôn giáo. 9
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
1. Nhà triết học: Oguytxtanh QUAN ĐIỂM XÃ HỘI, ĐẠO ĐỨC  Về xã hội:  Vương quốc điều ác là Nhà nước, vương quốc của Thượng đế là Nhà thờ;  Bảo vệ sự bất bình đẳng xã hội. Sướng khổ do Thượng đế sắp xếp. Về đạo đức:  Coi thực thể thể chất là tội lỗi;  Thực thể tinh thần là xác lập trí vị trí hướng của thực thể thể chất; 10
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
1. Nhà triết học: Oguytxtanh NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ  Là nhà nhà Triết học tư tưởng tôn giáo và thần học, chống khoa học và duy vật.  Tiến bộ:  Hiểu ý thức là yếu tố triệu tập nội tâm, được xem như thể tự ý thức; Thành công trong sự nghiệp nhất là Kito giáo. Hạn chế:  Ông là nhà triết học thần bí mang nặng tư tưởng Kitô giáo, lấy thần học làm nòng cốt, chứng tỏ sự tồn tại của Thượng đế, tuyệt đối hóa sức thỏa sức tự tin của Thượng đế;  Về nhận thức luận, Oguyxtanh tôn vinh đức tin vào tôn giáo hơn ý thức của con người. 11
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU 3.Nhà triết học: Giăngxicốt Ơrigiennơ  Ông sinh ra tại Ai Len;  Là một trong những nhà tư tưởng nổi tiếng thời Trung cổ;  Là người theo chủ nghĩa duy thực triệt để. Các tác phẩm tiêu biểu vượt trội vượt trội: • Về sự tiền định của Thượng đế (810 – 877) • Về sự phân loại giới tự nhiên 12
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
3.Nhà triết học: Giăngxicốt Ơrigiennơ BẢN THỂ LUẬN  Học thuyết của ông chứng mình sự tồn tại và vai trò tối cao của Thượng đế; Theo ông giới tự nhiên biểu lộ đó là vật vừa sáng tạo (Thượng đế), vừa mới được sáng tạo (muôn loài, muôn vật); Theo ông: Lòng tin và lý trí là hoàn toàn hoàn toàn hoàn toàn có thể dung hợp. Không thể tôn vinh lý trí và phủ nhận niềm tin hoặc ngược lại;  Quan niệm: Bản thân quy trình toàn toàn thế giới là yếu tố giáng thế liên tục của Thượng đế. 13
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
3.Nhà triết học: Giăngxicốt Ơrigiennơ NHẬN THỨC LUẬN  Ông nhận định rằng cái chung có trước cái riêng và cơ sở của cái riêng ;  Cái chung là cái bản chất của yếu tố vật, chính bới những sự vật đ ều b ắt nguồn từ cái chung và cái chung tiềm ẩn những sự vật bên trong. ĐÁNH GIÁ VÀ NHẬN XÉT  Toàn bộ học thuyết của G. Ơrigiennơ là yếu tố tiếp tục của quan điểm Platôn dưới hình thức mới;  Lý thuyết về bản chất con người mang đậm tính duy ý chí, nhấn mạnh yếu tố yếu tố sự giống hệt giữa bản ch ất của con người với Chúa trời;  Tuy nhiên, những học thuyết của ông bị phái tôn giáo chính thống nghi ngờ, những tác phẩm bị phán quyết là cổ vụ “Phái dị giáo” và bị đốt bỏ. 14
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
2.Nhà triết học: Tômat Đacanh  Triết gia kinh viện và nhà thần học người Ý vĩ đại nhất;  Sinh tại Roccasecca, gần Aquino;  Học văn khoa tại ĐH Fréderic II ở Naples;  Năm 1243: tu trong dòng những giáo sĩ Dominic;  Năm 1250: được thụ phong linh mục;  Năm 1526: nhận bằng tiến sỹ thần học;  Năm 1259: nhà cố vấn, thuyết trình cho triều đình giáo hoàng . (1225 – 1274) Các tác phẩm nổi trội: • Scripta Super Libros Sententtarum (1256). • Summa Contra Gentiles (1261 – 1264). • Summa Theologiae (1265 – 1273). 15
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
2.Nhà triết học: Tômat Đacanh BẢN THỂ LUẬN  Ông nhận định rằng Thượng đế là tiềm năng tối cao, con người và giới tự nhiên do Chúa trời tạo ra, quy định cho đẳng cấp và sang trọng và sang trọng;  Thế giới sắp xếp theo như hình bậc thang từ sự vật không hề linh hồn → con người → thần, thánh → Thượng đế, chúa trời;  Bàn về bản chất của cái chung: tồn tại trên 3 mặt:  Tồn tại trước yếu tố vật, trong trí tuệ chúa trời; Cái chung được tìm thấy trong những sự vật và nó chỉ tồn tại khách quan khi tiềm ẩn những sự vật riêng lẻ;  Cái chung được tạo ra bằng con phố trừu tượng hóa của trí tuệ con người từ những sự vật riêng lẻ ; 16
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
2.Nhà triết học: Tômat Đacanh NHẬN THỨC LUẬN  Có nhiều chủng loại tri thức rất rất khác nhau: tri thức giác quan, tri th ức khoa học, tri thức của chúa; Con người không sở hữu và nhận ra được hết toàn toàn thế giới, mà chỉ nhận ra những cái giống họ; Chia hình dạng: hình dạng cảm tính và hình dạng lý tính; Tiến trình tư duy kèm theo tri thức: Trí tuệ năng động → hình ảnh → khái niệm.  Quan điểm xã hội, đạo đức:  Ca ngợi sự bất bình đẳng và trật tự đẳng cấp và sang trọng và sang trọng trong xã hội, nó là vì trời.  Theo ông: dân → vua → Giáo hoàng La Mã là cao nhất: Giáo hội quản trị và vận hành phần hồn, cơ quan ban ngành thường trực quản trị và vận hành thân thể. 17
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
2.Nhà triết học: Tômat Đacanh NHẬN THỨC LUẬN  Quan điểm xã hội, đạo đức:  Về đạo đức: đạo đức là phẩm chất linh hồn;  Coi trần gian là yếu tố sẵn sàng sẵn sàng cho môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên sống đời thường tương lai ở toàn toàn thế giới bên kia. Nhận xét chung:  Lý luận nhận thức của Tômat Đacanh vận dụng học thuyết về “hình dạng” của Arixtốt; là một bước tiến trong triết học kinh viện Trung cổ;  Nó không lấy cái sinh khí, cái sống động, sự tìm tòi chân lý trong học thuyết của Arixtốt;  Về quan điểm chính trị – xã hội, tư tưởng bảo thủ lỗi thời của thần quyền. Chống lại sự bình đẳng xã hội, bảo vệ sự phân loại đẳng cấp và sang trọng và sang trọng. 18
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU 4.Nhà triết học: Giôhan Đơn Xcốt  Ông là người Scotland, nhà triết gia, thần học theo đạo Phrangxit;  Sinh ra trong một mái ấm mái ấm gia đình giàu sang, học tập tại Paris và sau này là giáo sư của 2 trường ĐH nổi tiếng là Oxford và Cambridge. (1265 – 1308) Được xem là nhà duy danh lớn số 1 thế kỷ XIII 19
II. CÁC TRIẾT GIA TIÊU BIỂU
4.Nhà triết học: Giôhan Đơn Xcốt BẢN THỂ LUẬN  Giải quyết quan hệ giữa Triết học và thần học theo lập trường Duy danh luận;  Đối tượng nghiên cứu và phân tích và phân tích của Thần học nghiên cứu và phân tích và phân tích thượng đế, đối tượng người dùng người tiêu dùng của triết học là nghiên cứu và phân tích và phân tích tồn tại (hiện thực khách quan);  Ông xử lý và xử lý quan hệ giữa cái chung và cái riêng theo lập trường duy danh với nét riêng của tớ, thể hiện ở đoạn: ông nhận định rằng cái chung tồn tại trong những sự vật với tính cách là bản chất sự vật, vừa là những khái niệm được con người trìu tượng hóa khỏi sự vật. 20
Page 2

YOMEDIA

Điều kiện kinh tế tài chính tài chính – xã hội gồm có 2 quy trình (theo SGK) Từ thế kỉ V – XI: Kinh tế là nền kinh tế thị trường tài chính thị trường tài chính tự nhiên, tự cung tự túc tự túc tự cấp. Sản phẩm chỉ đủ phục vụ cho địa chủ; Mâu thuẫn cơ bản giữa giai cấp địa chủ và nông dân rất là thâm thúy. Do vậy, phần quá nhiều người nghèo phải cầu đến đấng thiêng liêng che chở, nên Tôn giáo, đặc biệt quan trọng quan trọng đạo Cơ đốc tăng trưởng mạnh. Từ thế kỉ XII – XV: Kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại Tây Âu có bước…

08-05-2013 276 48

Download

Giấy phép Mạng Xã Hội số: 670/GP-BTTTT cấp ngày 30/11/2015 Copyright © 2009-2022 TaiLieu.VN. All rights reserved.

Share Link Down Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Down Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là:
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #nổi #bật #của #triết #học #trung #cổ #tây #âu #là

4392

Clip Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: 2022 ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Đặc điểm nổi trội của triết học trung cổ tây âu là: 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Đặc #điểm #nổi #bật #của #triết #học #trung #cổ #tây #âu #là