Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 23581000052 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 7 / Lượt tìm kiếm: 1 /
Cập nhật: 20/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
1 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 1 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nháy máy

4402

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 23581000052 tư vấn mình với nha