Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02929997495 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 211 / Lượt tìm kiếm: 13 /
Cập nhật: 18/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
11 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 11 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Cần Thơ
Thông tin khác:

Nhá máy
Nhá máy
nhá máy
NHÁ MÁYYYYY
Số điện thoại hết tiền ….

4230

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02929997495 tư vấn mình với nha