Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02909999612 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 290 / Lượt tìm kiếm: 15 /
Cập nhật: 17/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
17 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 17 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nhá máy
nhá khùng nhá điên
Xúc vật
Nháy máy, gọi lại nó sẽ mở nghe, nhưng bật nhạc, tưởng nhạc chờ để đó. TK sẽ bị trừ tiền.
Nhá máy

4228

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02909999612 tư vấn mình với nha