Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02871010008 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 135 / Lượt tìm kiếm: 2 /
Cập nhật: 16/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
2 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 2 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh
Thông tin khác:

Cuộc gọi nói bên truyền thông gọi đến, còn thiếu điểm để hoàn tất hồ sơ nhận giải, phải mua một sản phẩm của một trong các nhãn hàng bên truyen thông cung cấp thì bên nhãn hàng đó sẽ bù thêm điểm cho mình. Báo là tháng 12/2021 sẽ có quay thưởng trên vtc c
Bán hàng đa cấp,lợi dụng thông tin nắm được từ chủ thể,lừa đảo mạo danh một cơ quan uy tín để thông báo tặng quà có điều kiện phải mua hàng để tích lũy số điểm còn thiếu,chúng thường đánh vào tâm lý người hám lợi.Đã là lợi dụng lòng tin thì làm gì có chuy
Bán hàng đa cấp,lợi dụng thông tin nắm được từ chủ thể,lừa đảo mạo danh một cơ quan uy tín để thông báo tặng quà có điều kiện phải mua hàng để tích lũy số điểm còn thiếu,chúng thường đánh vào tâm lý người hám lợi.Đã là lợi dụng lòng tin thì làm gì có chuy
Các cuộc gọi nhận thưởng 10 năm thành lập gì đó . rồi chưa đủ điểm phải mua sản pham
4613

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02871010008 tư vấn mình với nha