Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02856782458 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 217 / Lượt tìm kiếm: 2 /
Cập nhật: 21/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
0 tiêu cực,
1 không chắc chắn
trong tổ số 1 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Tp Hồ Chí Minh
Thông tin khác:

Nhá máy
Số lạ
nháy máy

4104

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02856782458 tư vấn mình với nha