Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02758880772 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 188 / Lượt tìm kiếm: 12 /
Cập nhật: 20/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
7 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 7 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nhá máy
không trả lời

4245

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02758880772 tư vấn mình với nha