Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02588881933 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 236 / Lượt tìm kiếm: 4 /
Cập nhật: 18/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
17 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 17 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nhá máy đêm.
nhá máy
Nhá máy ❌
Nhá máy ❌
Nhá máy

4495

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02588881933 tư vấn mình với nha