Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02471061515 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tui Call lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 341 / Lượt tìm kiếm: 10 /
Cập nhật: 19/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
1 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 1 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Hà Nội
Thông tin khác:

Spam
Khg biết số điện thoại ở đâu
Khg biết số điện thoại ở đâu
Khg biết số điện thoại ở đâu
Khg biết số điện thoại ở đâu

4482

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02471061515 tư vấn mình với nha