Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02435806430 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Mình Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn nào bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 3649 / Lượt tìm kiếm: 150 /
Cập nhật: 17/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
118 tiêu cực,
3 không chắc chắn
trong tổ số 121 lượt đánh giá.)Mạng: Số cố định Hà Nội
Thông tin khác:

Nhá máy
Chuyên nháy máy
nháy máy 1 chuông
lừa đảk
Nhá máy tắt liền

4209

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02435806430 tư vấn mình với nha