Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02389996411 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Phone lại thì không thấy nghe máy. có bạn bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 118 / Lượt tìm kiếm: 5 /
Cập nhật: 16/11/2021
Tóm lược: Chưa xác định (0 tích cực,
5 tiêu cực,
0 không chắc chắn
trong tổ số 5 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
Nhá máy
4249

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02389996411 tư vấn mình với nha