Các bạn cho mình hỏi với tự nhiên trong ĐT mình gần đây có Sim Số điện thoại: 02129994334 xuất hiện trong nhật ký cuộc gọi rất nhiều. Tớ Call lại thì không thấy nghe máy. có ai bị giống mình không ạ ?

Lượt xem: 227 / Lượt tìm kiếm: 12 /
Cập nhật: 19/11/2021
Tóm lược: Tiêu cực (0 tích cực,
3 tiêu cực,
3 không chắc chắn
trong tổ số 6 lượt đánh giá.)Mạng:
Thông tin khác:

Nhá máy
nhá máy
nhá máy
Nhá máy

4242

Nếu ai bị nhá máy giống mình thì Bình luận Số điện thoại: 02129994334 tư vấn mình với nha