Thủ Thuật Hướng dẫn Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại 2022 Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-18 03:40:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

You đang tìm kiếm từ khóa Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại được Update vào lúc : 2022-05-18 03:40:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

2. Công thức tính Phần Trăm khối lượng hóa học
3. Tính tỉ số khối lượng của những nguyên tố trong hợp chất
4. Tính khối lượng của nguyên tố có trong một lượng chất đã biết
5. Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng 
6. Lập công thức hóa học của hợp chất lúc biết thành phần Phần Trăm (%) về khối lượng
7. Tính Phần Trăm khối lượng lúc không biết khối lượng
8. Ví dụ công thức tính Phần Trăm khối lượng
9. Bài tập công thức tính Phần Trăm khối lượng

VH2 = 4,48/22,4 = 0,2 ( mol )

=> nFe = 0,2 (mol) => mFe = 0,2 * 56 = 11,2 (g)

%mFe = 11,2*100/18 = 62,22 (%)

=> %mCu = 100-62,22= 37,78 (%)

Thế nào là chất tinh khiết (Hóa học – Lớp 6)

1 vấn đáp

Tính phân tử khối của ZnSO4 (Hóa học – Lớp 8)

4 vấn đáp

Viết những phương trình hóa học hoàn toàn hoàn toàn có thể xẩy ra (Hóa học – Lớp 8)

1 vấn đáp

Nêu hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ đốt cháy khí hidro (Hóa học – Lớp 8)

3 vấn đáp

Thực hiện phép tính (Hóa học – Lớp 6)

2 vấn đáp

1

Xác định phương trình tính Phần Trăm khối lượng trong hợp chất. Công thức cơ bản tính Phần Trăm khối lượng trong hợp chất là: Phần Trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất) x 100. Khối lượng mol nguyên tố là khối lượng của một mol nguyên tố trong lúc khối lượng phân tử là khối lượng của một mol hợp chất.[6] X Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích Đi tới nguồn

Sau cùng bạn phải nhân với 100 để sở hữu mức giá trị Phần Trăm.[7] X Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích Đi tới nguồn

  Viết phương trình khi khởi đầu giải bài toán: Phần Trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất) x 100.
  Đơn vị của hai giá trị trên là gam trên mol (g/mol).
  Khi đề bài không cho khối lượng, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng khối lượng mol để tính Phần Trăm khối lượng của nguyên tố.
  Ví dụ 1: Tính Phần Trăm khối lượng của hiđro trong một phân tử nước.

  Ví dụ 2: Tính Phần Trăm khối lượng của cacbon trong một phân tử glucozơ.

2

Viết công thức hóa học. Nếu đề bài không cho công thức hóa học của mỗi hợp chất, bạn nên phải viết chúng ra. Nếu đề bài cho công thức hóa học thì bạn bỏ qua bước này và chuyển đến bước “Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố”.

  Ví dụ 1: Viết công thức hóa học của nước, H2O.
  Ví dụ 2: Viết công thức hóa học của glucozơ, C6H12O6.

3

Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất. Tra trọng lượng phân tử của mỗi nguyên tố trong công thức hóa học trên bảng tuần hoàn. Khối lượng nguyên tố thường được viết phía dưới ký hiệu hóa học. Viết ra khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất.[8] X Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích Đi tới nguồn

  Ví dụ 1: Chúng ta tra được nguyên tử khối của oxi là 15,9994; và nguyên tử khối của hiđro là một trong,0079.[9] X Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích Đi tới nguồn

  Ví dụ 2: Chúng ta tra được nguyên tử khối của cacbon là 12,0107; oxi là 15,9994; và hiđro là một trong,0079.

4

Nhân nguyên tử khối với tỷ số mol. Xác định số mol (tỷ số mol) của mỗi nguyên tố trong hợp chất hóa học. Tỷ số mol được xem bằng số lượng nhỏ phía dưới trong công thức hóa học của hợp chất. Nhân nguyên tử khối của mỗi nguyên tố với tỷ số mol.[10] X Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích Đi tới nguồn

  Ví dụ 1: Hiđro có chỉ số dưới là hai trong lúc oxi có chỉ số dưới là một trong. Vì vậy, nhân khối lượng phân tử của hiđro với 2, 1,00794 X 2 = 2,01588; và khối lượng phân tử của oxi là 15,9994 (nhân với một).
  Ví dụ 2: Cacbon có chỉ số dưới là 6, hiđro là 12, và oxi là 6. Nhân nguyên tử khối của mỗi nguyên tố với chỉ số dưới ta được:

   Cacbon (12,0107*6) = 72,0642
   Hiđro (1,00794*12) = 12,09528
   Oxi (15,9994*6) = 95,9964

5

Tính khối lượng tổng của hợp chất. Cộng khối lượng của toàn bộ nguyên tố trong hợp chất. Bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tính khối lượng tổng của hợp chất thông qua những khối lượng được xem theo tỷ số mol. Con số này sẽ là mẫu số trong phương trình Phần Trăm khối lượng.[11] X Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích Đi tới nguồn

  Ví dụ 1: Cộng 2,01588 g/mol (khối lượng của hai mol nguyên tử hiđro) với 15,9994 g/mol (khối lượng của một mol nguyên tử oxi) ta được 18,01528 g/mol.
  Ví dụ 2: Cộng toàn bộ khối lượng với nhau: cacbon + hiđro + oxi = 72,0642 + 12,09528 + 95,9964 = 180,156 g/mol.

6

Xác định khối lượng nguyên tố cần tính Phần Trăm khối lượng. Khi đề bài yêu cầu tìm “Phần Trăm khối lượng”, nghĩa là bạn phải tìm khối lượng của một nguyên tố rõ ràng trong hợp chất theo tỷ suất Phần Trăm với tổng khối lượng của toàn bộ những nguyên tố. Xác định và viết ra khối lượng của nguyên tố đó. Khối lượng này là khối lượng được xem theo tỷ số mol. Số này đó đó là tử số trong phương trình Phần Trăm khối lượng.[12] X Nguồn nghiên cứu và phân tích và phân tích Đi tới nguồn

  Ví dụ 1: Khối lượng của hiđro trong hợp chất là 2,01588 g/mol (khối lượng của hai mol nguyên tử hiđro).
  Ví dụ 2: Khối lượng của cacbon trong hợp chất là 72,0642 g/mol (khối lượng của sáu mol nguyên tử cacbon).

7

Thay những biến số vào phương trình Phần Trăm khối lượng. Sau khi xác lập giá tốt trị của mỗi biến số, bạn chỉ việc thay chúng vào phương trình được xác lập trong bước thứ nhất: Phần Trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất) x 100.

  Ví dụ 1: Phần Trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất) x 100 = (2,1588/18,1528) x 100.
  Ví dụ 2: Phần Trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất) x 100 = (72,0642/180,156) x 100.

8

Tính Phần Trăm khối lượng. Bây giờ phương trình đã được điền đầy, bạn chỉ việc tính Phần Trăm khối lượng. Lấy khối lượng của nguyên tố chia cho tổng khối lượng hợp chất, rồi nhân với 100. Đây đó đó là Phần Trăm khối lượng của nguyên tố trong hợp chất.

  Ví dụ 1: Phần Trăm khối lượng = (2,01588/18,01528) x 100 = 0,11189 x 100 = 11,18%. Vì vậy, Phần Trăm khối lượng của nguyên tử hiđro trong phân tử nước là 11,18%.
  Ví dụ 2: Phần Trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất) x 100 = (72,0642/180,156) x 100 = 0,4000 x 100 = 40,00%. Vì vậy, Phần Trăm khối lượng của nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là 40,00%.

Cách tính Phần Trăm khối lượng

Công thức tính Phần Trăm khối lượng là tài liệu rất hữu ích mà ngày ngày hôm nay Download muốn trình làng đến quý thầy cô cùng những bạn học viên lớp 9 tìm hiểu thêm.

Cách tính Phần Trăm khối lượng tổng hợp kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về công thức tính, ví dụ minh họa kèm theo 1 số dạng bài tập có đáp án kèm theo. Thông qua tài liệu này giúp những bạn học viên lớp 9 tìm hiểu thêm, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng và kỹ năng để giải nhanh những bài tập Hóa học 9. Vậy sau này là nội dung rõ ràng tài liệu, mời những bạn cùng theo dõi tại đây.

Phần trăm khối lượng sẽ cho biết thêm thêm thêm thêm tỷ suất Phần Trăm của mỗi nguyên tố trong hợp chất hóa học.

Muốn tìm Phần Trăm khối lượng thì ta nên phải ghi nhận khối lượng mol của những nguyên tố trong hợp chất theo gam/mol hay là số gam của những chất tạo thành dung dịch.

Phần trăm khối lượng được xem với một công thức đơn thuần và giản dị, đó là lấy khối lượng của nguyên tố (hay chất tan) chia cho khối lượng của hợp chất (hay dung dịch).

2. Công thức tính Phần Trăm khối lượng hóa học

Khi biết công thức của hợp chất đã cho học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể tính thành phần Phần Trăm nhờ vào khối lượng của những nguyên tố trong hợp chất đó với những bước sau:

Bước 1: Tính khối lượng mol của hợp chất AxBy:

Bước 2: Tính số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố có chứa trong một mol hợp chất AxBy. 1 mol phân tử AxBy có: x mol nguyên tử A và y mol nguyên tử B.

– Tính khối lượng những nguyên tố chứa trong một mol hợp chất AxBy.

mA = x.MA

mB = y.MB

– Thực hiện tính Phần Trăm theo khối lượng của mỗi nguyên tố theo công thức:

Hoặc %mB = 100% – %mA

Hoặc %mB = 100% – %mA

Lưu ý: Công thức trên hoàn toàn hoàn toàn có thể mở rộng cho những hợp chất có 3,4,… nguyên tố.

Ví dụ 1: Tính thành phần % về khối lượng của nguyên tố Al trong nhôm oxit Al2O3

Gợi ý đáp án

Ta có: Al = 27 => MAl = 27 g

Al2O3 = 2.27 + 3.16 = 102 => MAl 2 O 3 = 102 g

%mAl = 2.27/102.100% = 52,94%

Ta có tể tính luôn luôn luôn được % khối lượng của oxi có trong

Al2O3 = 100% – 52,94% = 47,06%

Ví dụ 2: Xác định thành phần Phần Trăm theo khối lượng của những nguyên tố có trong hợp chất KNO3

Gợi ý đáp án:

Khối lượng mol của hợp chất: MKNO3 = 39 + 14 + 16.3 = 101 gam/mol

Trong 1 mol KNO3 có: 1 mol nguyên tử K; 1 mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử O

Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của những nguyên tố là:

%mK = 39.100%/101 = 36,8%

%mN = 14.100%/101= 13,8%

%mO = 16.3.100%/101= 47,6% hoặc %mO = 100% – (36,8% + 13,8%) = 47,6%

3. Tính tỉ số khối lượng của những nguyên tố trong hợp chất

Từ công thức hóa học đã cho AxBy ta hoàn toàn hoàn toàn có thể lập được tỉ số khối lượng của những nguyên tố:

mA : mB = x.MA : y.MB

Ví dụ: Xác định tỉ số khối lượng của những nguyên tố cacbon và hidro trong khí C2H4

Gợi ý đáp án

Ta có: C = 12.2 = 24 gam

H = 4.1 = 4

Trong 1 mol C2H4 có 2 nguyên tử C, 4 nguyên tử H

mC : mH = 2.12 : 4.1 = 24 : 4 = 6: 1

Lưu ý: Nếu đã biết thành phần % về khối lượng của những nguyên tố thì lập tỉ số theo tỉ lệ thành phần % nà, ví như: Fe2O3 ở trên ta được %mFe = 70% và %mO = 30%. Khi đó mFe : mO = 7:3

4. Tính khối lượng của nguyên tố có trong một lượng chất đã biết

Nếu có m là khối lượng của một hợp chất đã biết có CTHH là AxBy ta hoàn toàn hoàn toàn có thể tính mA là khối lượng của nguyên tố A theo công thức sau:

Ví dụ: Tính khối lượng của nguyên tố có trong 8 g muối đồng sunfat CuSO4

Gợi ý đáp án

Ta có: CuSO4 = 64 + 32 + 64 = 160 => MCuSO 4 = 160 g

5. Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng 

Cách 1.

+ Tìm khối lượng mol của hợp chất

+ Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất rồi quy về khối lượng

+ Tìm thành phần Phần Trăm những nguyên tố trong hợp chất

Cách 2. Xét công thức hóa học: AxByCz

Hoặc %C = 100% – (%A + %B)

Ví dụ: Photphat tự nhiên là phân lân chưa qua chế biến hóa học, thành phần đó đó là canxi photphat có công thức hóa học là Ca3(PO4)2

Gợi ý đáp án

Bước 1: Xác định khối lượng mol của hợp chất.

MCa 3 (PO 4 ) 2 = 40.3 + 31.2 + 16.4.2 = 310 g/mol

Bước 2: Xác định số mol nguyên tử của mỗi nguyên tó trong một mol hợp chất

Trong 1 mol Ca3(PO4)2 có: 3 mol nguyên tử Ca, 2 mol nguyên tử P và 8 mol nguyên tử O

Bước 3: Tính thành phần % của mỗi nguyên tố.

6. Lập công thức hóa học của hợp chất lúc biết thành phần Phần Trăm (%) về khối lượng

Các bước xác lập công thức hóa học của hợp chất

+ Bước 1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong một mol hợp chất.

+ Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của nguyên tố có trong một mol hợp chất.

+ Bước 3: Lập công thức hóa học của hợp chất.

Ví dụ: Một hợp chất khí có thành phần % theo khối lượng là 82,35%N và 17,65% H. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết tỉ khối của hợp chất khí với hidro bằng 8,5.

Gợi ý đáp án

Khối lượng mol của hợp chất khí bằng: M = d, MH 2 = 8.5,2 = 17 (gam/mol)

Số mol nguyên tử của mỗi nguyên tố trong một mol hợp chất:

Trong 1 phân tử hợp chất khí trên có: 1mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử H.

Công thức hóa học của hợp chất trên là NH3

7. Tính Phần Trăm khối lượng lúc không biết khối lượng

Bước 1: Xác định phương trình tính Phần Trăm khối lượng trong hợp chất

  Viết phương trình khi khởi đầu giải bài toán: Phần Trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất) x 100.
  Đơn vị của hai giá trị trên là gam trên mol (g/mol).
  Khi đề bài không cho khối lượng, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể sử dụng khối lượng mol để tính Phần Trăm khối lượng của nguyên tố.

Bước 2: Viết công thức hóa học

  Nếu đề bài không cho công thức hóa học của mỗi hợp chất, toàn bộ toàn bộ chúng ta nên phải viết chúng ra.
  Nếu đề bài cho công thức hóa học thì bỏ qua bước này và chuyển đến bước “Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố”.

Bước 3: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất.

  Tra trọng lượng phân tử của mỗi nguyên tố trong công thức hóa học trên bảng tuần hoàn
  Khối lượng nguyên tố thường được viết phía dưới ký hiệu hóa học.
  Viết ra khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất.

Bước 4: Nhân nguyên tử khối với tỷ số mol.

  Xác định số mol (tỷ số mol) của mỗi nguyên tố trong hợp chất hóa học.
  Tỷ số mol được xem bằng số lượng nhỏ phía dưới trong công thức hóa học của hợp chất. Nhân nguyên tử khối của mỗi nguyên tố với tỷ số mol.

Bước 5: Tính khối lượng tổng của hợp chất.

  Cộng khối lượng của toàn bộ nguyên tố trong hợp chất.
  Có thể tính khối lượng tổng của hợp chất thông qua những khối lượng được xem theo tỷ số mol. Con số này sẽ là mẫu số trong phương trình Phần Trăm khối lượng.

Bước 6: Xác định khối lượng nguyên tố cần tính Phần Trăm khối lượng.

  Khi đề bài yêu cầu tìm “Phần Trăm khối lượng”, nghĩa là bạn phải tìm khối lượng của một nguyên tố rõ ràng trong hợp chất theo tỷ suất Phần Trăm với tổng khối lượng của toàn bộ những nguyên tố.
  Xác định và viết ra khối lượng của nguyên tố đó. Khối lượng này là khối lượng được xem theo tỷ số mol. Số này đó đó là tử số trong phương trình Phần Trăm khối lượng.

Bước 7: Thay những biến số vào phương trình Phần Trăm khối lượng.

Sau khi xác lập giá tốt trị của mỗi biến số, chỉ việc thay chúng vào phương trình được xác lập trong bước thứ nhất:

Phần trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử của hợp chất) x 100.

Bước 8: Tính Phần Trăm khối lượng.

Bây giờ phương trình đã được điền đầy, bạn chỉ việc tính Phần Trăm khối lượng.

Lấy khối lượng của nguyên tố chia cho tổng khối lượng hợp chất, rồi nhân với 100. Đây đó đó là Phần Trăm khối lượng của nguyên tố trong hợp chất.

8. Ví dụ công thức tính Phần Trăm khối lượng

Ví dụ 1: Tính thành phần Phần Trăm theo khối lượng của những nguyên tố trong hợp chất sau:

a) SO2

b) Fe2(SO4)3

Gợi ý đáp án

a) MSO 2 = 32 +16.2 = 64

1 mol SO2 có một mol S và 2 mol O

% S = mS/mSO 2 .100%= 32/64.100% = 50%

% O = 100% – %m S= 100% – 50% = 50%

b) MFe2(SO4)3 = 56.2 + (32+16.4).3 = 400

1 mol Fe2(SO4)3 có chứa 2 mol Fe, 12 mol O, 3 mol S

% mFe= mFe/400.100% = 56/400.100% = 28%

% mS= mS/400.100% = 24%

% mO= mO/400.100% = 48%

Ví dụ 2: Một loại phân bón hóa học có thành phần đó đó là KNO3 (K = 39; N = 14; O=16). Hãy tính Phần Trăm: %mK = ?; %mN = ?; %mO = ?

Gợi ý đáp án

+ Tính khối lượng Mol (M) của hợp chất : MKNO3= 39 +14 + (3.16) = 101

+ Trong 1 mol KNO3: có một mol nguyên tử K; 3 mol nguyên tử O; 1 mol nguyên tử N

(Nói cách khác trong 101g KNO3: có 39 g K; 14 g N và 3.16 g O)

+ Tính thành phần Phần Trăm những nguyên tố có trong hợp chất Fe2(SO4)3

%mO ≈ 100% – (38,6% + 13,8%) = 47,6%

9. Bài tập công thức tính Phần Trăm khối lượng

Bài 1: Tính thành phần % khối lượng những nguyên tố có trong hợp chất sau:

a) NaCl

b) Al2O3

c) H2SO4

d) K2CO3

Gợi ý đáp án

a) NaCl

Khối lượng mol của chất đã cho: MNaCl = 23 + 35,5 = 58,5 g

Thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố có trong hợp chất

%Na = (23.100)/58,5 = 39,32 %

%Cl = (35,5.100)/58,5 = 60,68%

b) Al2O3

Khối lượng mol của chất đã cho: MAl2O3 = 23.2+16.3 = 102

Thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố có trong hợp chất

%Al = (27.2.100)/102 = 52,94%

%O = (16.3.100)/102 = 47,06%

c) H2SO4

Khối lượng mol của chất đã cho: MH2SO4= 1. 2 + 32 + 16 . 4 = 98g

Thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố có trong hợp chất

%H = (1.2.100)/98 = 2,04%

%S = (32.100)/98 = 32,65%

%O = (16.4.100)/98 = 65,31%

d) Khối lượng mol của chất đã cho: MK2CO3= 39 . 2 + 16 . 3 = 138g

Thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố có trong hợp chất

%K = (39.2 .100)/138 = 56,5 %

%C = (12.100)/138 = 8,7%

%O = (16.3 . 100)/138 = 34,8%

Bài 2: Một hợp chất có công thức hóa học C6H12O6. Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm:

a) Khối lượng mol của hợp chất đã cho.

b) Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của những nguyên tố có trong hợp chất.

Gợi ý đáp án

Khối lượng mol của chất đã cho: MC6H12O6 = 12.6 + 1.6 + 16.6 = 174

Thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố có trong hợp chất

%C = (12.6.100)/174 = 41,38%

%H = (1.12.100)174 = 6,9%

%O = 100% – 41,38% – 6,9% = 51,72%

Bài 3: Để tăng năng suất cho cây trồng, một nông dân đến shop phân bón để sở hữ phân đạm. Cửa hàng có nhiều chủng loại phân đạm như sau: NH4NO3 (đạm 2 lá), (NH2)2CO (ure), (NH4)2SO4 (đạm 1 lá)? Theo em, nếu bác nông dân mua 500kg phân đạm thì nên mua loại phân nào là có lợi nhất?

Gợi ý đáp án

Tính hàm lượng thành phần % khối lượng của Nito trong những hợp chất

Vậy thì hoàn toàn hoàn toàn có thể thấy hàm lượng N trong phân ure CO(NH2)2 là cao nhất

Bài 4: Trong những hợp chất sau, hợp chất nào có hàm lượng Cu cao nhất: CuO, Cu2O, CuSO4.5H2O, Cu(OH)2, CuCl2?

Đáp án

Cu2O

Bài 5: So sánh thành phần Phần Trăm khối lượng Fe có trong 2 loại quặng sau: quặng Inmenit FeTiO3 và quặng Hematit Fe2O3.

Gợi ý đáp án

Quặng Inmenit có %Fe = .100% = 36,84%

Quặng hematit có %Fe = .100% = 70%

ð Quặng Hematit có thành phần Phần Trăm khối lượng Fe nhiều hơn nữa thế nữa so với quặng Inmenit

Bài 6: Một người làm vườn đã dùng 250 gam NH4NO3 để bón rau.

a) Tính thành phân Phần Trăm của nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón.

b) Tính khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau.

Gợi ý đáp án

a) Thành phần Phần Trăm khối lượng của N trong NH4NO3 bằng:

b) Khối lượng của nguyên tố dinh dưỡng bón cho ruộng rau là:

Trong 80 gam NH4NO3 có 28 gam N

Trong 250 gam NH4NO3 có x gam N =>

Bài 7: Tính thành phần Phần Trăm (theo khối lượng) của những nguyên tố hóa học xuất hiện trong những hợp chất sau:

a) Fe(NO3)2, Fe(NO3)3

b) N2O, NO, NO2

Gợi ý đáp án

a) MFe(NO3)2 = 56 + 14.2 + 16.3.2 = 180

%Fe = 56/180 .100% = 31,11%

%N = 28/180 .100% = 15,56%

%O = 100% – 31,11% – 15,56% = 53,33%

MFe(NO3)3 = 56 + 14.2 + 16.3.3 = 228

%Fe = 56/228 .100% = 24,56%

%N = 28/228 .100% = 12,28%

%O = 100% – 24,56% – 12,28% = 63,16%

Bài 8: Một hợp chất có thành phần những nguyên tố theo khối lượng là: 40% Cu; 20% S và 40%O. Xác định công thức hóa học của chất đó. Biết hợp chất có khối lượng mol là 160g/mol.

Gợi ý đáp án

Trong 1 mol hợp chất (M = 160 gam/mol) thì:

mCu = 160.40% = 64 gam => nCu = 64:64 = 1mol

mS = 160.20% = 32 gam => nS = 32:32 = 1 mol

mO = 160.40% = 64 gam => nO = 64:16 = 4 mol

Vậy công thức của hợp chất là CuSO4

Bài 9: Hãy tìm công thức hóa học của chất X có khối lượng mol MX = 170 (g/mol), thành phần những nguyên tố theo khối lượng: 63,53% Ag; 8,23% N, còn sót lại O.

Gợi ý đáp án

mN = 8,23.170/100 = 14 gam => nN = 14/14 = 1mol

mAg = 63,53.170/100 = 108 gam => nAg = 108/108 = 1mol

Số gam của O

%O = 100% – (63,53% + 8,23%) = 28,24%

mO = 28,24.170/100 = 48 gam => nO = 48/16 = 3 mol

Trong 1 phân tử hợp trên có: 1mol nguyên tử N và 3 mol nguyên tử O, 1 mol nguyên tử Ag.

Công thức hóa học của hợp chất trên là AgNO3

Bài 10: Lập công thức hóa học của hợp chất A biết:

Phân khối của hợp chất là 160 đvC

Trong hợp chất có 70% theo khối lượng sắt, còn sót lại là oxi.

Gợi ý đáp án

%O = 100% – 70% = 30%

=> mO = 30.160/100 = 48 gam => nO = 48/16 = 3 mol

mFe = 70.160/100 = 112 gam => nFe = 2 mol

Trong 1 phân tử hợp trên có: 2mol nguyên tử Fe và 3 mol nguyên tử O.

Công thức hóa học của hợp chất trên là Fe2O3

Cập nhật: 18/10/2022

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Down Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Công #thức #tính #thành #phần #phần #trăm #khối #lượng #mỗi #kim #loại

4533

Review Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại 2022 Free.

Giải đáp vướng mắc về Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức tính thành phần Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #tính #thành #phần #phần #trăm #khối #lượng #mỗi #kim #loại