Mẹo về Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Đầy đủ Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-04 08:29:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi được Update vào lúc : 2022-01-04 08:29:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

    Tỉnh Kiên Giang
    Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo
    Kiểm định chất lượng giáo dục

THỦ TỤC Cấp Chứng nhận trường mần nin thiếu nhi đạt kiểm định chất lượng giáo dục

Cơ quan Công bố/Công khaiUBND tỉnh Kiên GiangMã thủ tục1.000715.000.00.00.H33Quyết định công bố2010/QĐ-UBNDCấp thực hiệnCấp TỉnhLoại TTHCTTHC được luật giao quy định chi tiếtLĩnh vựcKiểm định chất lượng giáo dụcTrình tự thực thi
Trường mần nin thiếu nhi gửi hồ sơ đến Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.
Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có trách nhiệm:

– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Đk nhìn nhận ngoài của trường mần nin thiếu nhi trên địa phận thuộc phạm vi quản trị và vận hành, thông tin cho trường mần nin thiếu nhi biết hồ sơ được đồng ý hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

– Gửi hồ sơ Đk nhìn nhận ngoài của trường mần nin thiếu nhi đã được đồng ý về sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy.
Sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy có trách nhiệm:

– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Đk nhìn nhận ngoài từ những phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy; thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy biết hồ sơ được đồng ý để xem nhận ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

– Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Đk nhìn nhận ngoài từ những trường mần nin thiếu nhi trên địa phận thuộc phạm vi quản trị và vận hành, thông tin cho trường mần nin thiếu nhi biết hồ sơ đã được đồng ý để xem nhận ngoài hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện;

– Thực hiện việc xây dựng đoàn nhìn nhận ngoài và triển khai tiến trình trong quy trình nhìn nhận ngoài trong thời hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày thông tin cho phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc trường mần nin thiếu nhi biết hồ sơ đã được đồng ý để xem nhận ngoài.
Quy trình nhìn nhận ngoài gồm tiến trình sau:

– Nghiên cứu hồ sơ nhìn nhận.

– Khảo sát sơ bộ tại trường mần nin thiếu nhi.

– Khảo sát chính thức tại trường mần nin thiếu nhi.

– Dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài.

– Lấy ý kiến phản hồi của trường mần nin thiếu nhi về dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài.

– Hoàn thiện báo cáo nhìn nhận ngoài.
Sau khi thống nhất trong đoàn nhìn nhận ngoài, đoàn nhìn nhận ngoài gửi dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài cho trường mần nin thiếu nhi để lấy ý kiến phản hồi.
Trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài, trường mần nin thiếu nhi có trách nhiệm gửi công văn cho đoàn nhìn nhận ngoài nêu rõ ý kiến nhất trí hoặc không nhất trí với bản dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài, trường hợp không nhất trí với dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài phải nêu rõ nguyên do.
Trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được ý kiến phản hồi của trường mần nin thiếu nhi, đoàn nhìn nhận ngoài phải thông báo bằng văn bản cho trường mần nin thiếu nhi biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, trường hợp bảo lưu ý kiến phải nêu rõ nguyên do. Trong thời hạn 10 ngày thao tác tiếp theo, Tính từ lúc ngày có văn bản thông báo cho trường mần nin thiếu nhi biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu, đoàn nhìn nhận ngoài hoàn thiện báo cáo nhìn nhận ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và trường mần nin thiếu nhi.
Trường hợp quá thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày nhận được dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài, trường mần nin thiếu nhi không hề ý kiến phản hồi thì xem như đã đồng ý với dự thảo báo cáo nhìn nhận ngoài. Trong thời hạn 10 ngày thao tác tiếp theo, đoàn nhìn nhận ngoài hoàn thiện báo cáo nhìn nhận ngoài, gửi đến sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và trường mần nin thiếu nhi.
Trong thời hạn 20 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được báo cáo của đoàn nhìn nhận ngoài, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ra quyết định hành động hành vi cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo Lever trường mần nin thiếu nhi đạt được
Cách thức thực hiệnSTTHình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả1Trực tiếp3 tháng 20 ngày KhácPhí:

Lệ phí:
03 tháng và 20 ngày thao tác, trong số đó: a) Trong thời hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày thông tin cho Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc trường mần nin thiếu nhi biết hồ sơ đã được đồng ý để xem nhận ngoài: Thực hiện tiến trình trong quy trình nhìn nhận ngoài được quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mần nin thiếu nhi phát hành kèm theo Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT; b) Trong thời hạn 20 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được báo cáo của đoàn nhìn nhận ngoài: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ra quyết định hành động hành vi cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo Lever trường mần nin thiếu nhi đạt được.2Nộp qua bưu chính3 tháng 20 ngày KhácPhí:

Lệ phí:
03 tháng và 20 ngày thao tác, trong số đó: a) Trong thời hạn 03 tháng Tính từ lúc ngày thông tin cho Phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy hoặc trường mần nin thiếu nhi biết hồ sơ đã được đồng ý để xem nhận ngoài: Thực hiện tiến trình trong quy trình nhìn nhận ngoài được quy định tại những khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 28 của Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mần nin thiếu nhi phát hành kèm theo Thông tư số 19/2022/TT-BGDĐT; b) Trong thời hạn 20 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận được báo cáo của đoàn nhìn nhận ngoài: Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy ra quyết định hành động hành vi cấp Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục theo Lever trường mần nin thiếu nhi đạt được.Thành phần hồ sơTrường hợp:STTLoại giấy tờBản chínhBản saoMẫu đơn, tờ khai1Công văn Đk nhìn nhận ngoài, trong số đó có nêu rõ nguyện vọng nhìn nhận ngoài trường mần nin thiếu nhi để được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục hoặc công nhận đạt chuẩn vương quốc hoặc đồng thời công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia102Báo cáo tự đánh giá20
Đối tượng thực hiệnTổ chức (không gồm có doanh nghiệp, HTX)
Cơ quan thực hiệnSở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạoCơ quan có thẩm quyền quyết địnhGiám đốc Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo,Địa chỉ tiếp nhận hồ sơPhòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo, Sở Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạoCơ quan được ủy quyềnKhông có thông tinCơ quan phối hợpKết quả thực hiệnChứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy, Chứng nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của Giám đốc sở giáo dục và đào tạoCăn cứ pháp lý của TTHCSTTSố ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhCơ quan ban hành119/2022/TT-BGDĐTban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mầm non2018-08-22Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo219/2022/TT-BGDĐTban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mầm non2018-08-22Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo319/2022/TT-BGDĐTban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mầm non2018-08-22Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo419/2022/TT-BGDĐTban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mầm non2018-08-22Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo519/2022/TT-BGDĐTban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mầm non2018-08-22Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo619/2022/TT-BGDĐTban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn vương quốc riêng với trường mầm non2018-08-22Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạoYêu cầu hoặc Đk để thực thi TTHCa) Điều kiện công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục: – Hoạt động giáo dục tối thiểu 05 năm; – Có kết quả nhìn nhận ngoài đạt từ Mức 1 trở lên. b) Cấp độ công nhận: – Cấp độ 1: Trường được nhìn nhận đạt Mức 1; – Cấp độ 2: Trường được nhìn nhận đạt Mức 2; – Cấp độ 3: Trường được nhìn nhận đạt Mức 3; – Cấp độ 4: Trường được nhìn nhận đạt Mức 4; Tiêu chuẩn nhìn nhận trường mần nin thiếu nhi những Mức 1, 2, 3 và 4 rõ ràng như sau: TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 1 2.10.1. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản trị và vận hành nhà trường 2.10.1.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng nhà trường a) Phù phù thích phù thích hợp với tiềm năng giáo dục mần nin thiếu nhi được quy định tại Luật giáo dục, khuynh hướng tăng trưởng kinh tế tài chính tài chính – xã hội của địa phương theo từng quy trình và những nguồn lực của nhà trường; b) Được xác lập bằng văn bản và cấp có thẩm quyền phê duyệt; c) Được công bố minh bạch bằng hình thức niêm yết tận nhà trường hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của nhà trường (nếu có) hoặc đăng tải trên những phương tiện đi lại đi lại thông tin đại chúng của địa phương, trang thông tin điện tử của phòng giáo dục và đào tạo và giảng dạy và giảng dạy. 2.10.1.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị riêng với trường tư thục) và những hội đồng khác a) Được xây dựng theo quy định; b) Thực hiện hiệu suất cao, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định; c) Các hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi được định kỳ thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận. 2.10.1.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, những đoàn thể và tổ chức triển khai triển khai khác trong nhà trường a) Các đoàn thể và tổ chức triển khai triển khai khác trong nhà trường có cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai theo quy định; b) Hoạt động theo quy định; c) Hằng năm, những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt được thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận. 2.10.1.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trình độ và tổ văn phòng a) Có hiệu trưởng, số lượng phó hiệu trưởng theo quy định; b) Tổ trình độ và tổ văn phòng có cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai theo quy định; c) Tổ trình độ, tổ văn phòng có kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi và thực thi những trách nhiệm theo quy định. 2.10.1.5. Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo a) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được phân loại theo độ tuổi; trong trường hợp số lượng trẻ trong mọi nhóm, lớp không đủ 50% so với số trẻ tối đa quy định tại Điều lệ trường mần nin thiếu nhi thì được tổ chức triển khai triển khai thành nhóm trẻ ghép hoặc lớp mẫu giáo ghép; b) Các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo được tổ chức triển khai triển khai học 02 buổi trên ngày; c) Mỗi nhóm trẻ, lớp mẫu giáo có không thật 02 (hai) trẻ cùng một dạng khuyết tật. 2.10.1.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản a) Hệ thống hồ sơ của nhà trường được tàng trữ theo quy định; b) Lập dự trù, thực thi thu chi, quyết toán, thống kê, báo cáo tài chính và tài sản; minh bạch và định kỳ tự kiểm tra tài chính, tài sản theo quy định; quy định tiêu pha nội bộ được tương hỗ update, update phù phù thích phù thích hợp với Đk thực tiễn và những quy định hiện hành; c) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản đúng tiềm năng và có hiệu suất cao để phục vụ những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục. 2.10.1.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới a) Có kế hoạch tu dưỡng trình độ, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới; b) Phân công, sử dụng cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới rõ ràng, hợp lý, đảm bảo hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nhà trường; c) Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới được đảm bảo những quyền theo quy định. 2.10.1.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục a) Kế hoạch giáo dục phù phù thích phù thích hợp với quy định hiện hành, Đk thực tiễn địa phương và Đk của nhà trường; b) Kế hoạch giáo dục được thực thi khá khá đầy đủ; c) Kế hoạch giáo dục được thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời. 2.10.1.9. Tiêu chí 1.9: Thực hiện quy định dân chủ cơ sở a) Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới được tham gia thảo luận, góp thêm phần ý kiến khi xây dựng kế hoạch, nội quy, quy định, quy định liên quan đến những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhà trường; b) Các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (nếu có) thuộc thẩm quyền xử lý của nhà trường được giải quyết đúng pháp.. luật; c) Hằng năm, có báo cáo thực thi quy định dân chủ cơ sở. 2.10.1.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín trường học a) Có phương án đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự; vệ sinh bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín thực phẩm; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống tai nạn không mong muốn không mong ước, thương tích; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống thảm họa, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống những tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; những trường có tổ chức triển khai triển khai nhà nhà bếp ăn cho trẻ được cấp giấy ghi nhận đủ Đk bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín thực phẩm; b) Có hộp thư góp ý, đường dây nóng và những hình thức khác để tiếp nhận, xử lý những thông tin phản ánh của người dân; đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và trẻ trong nhà trường; c) Không có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ tẩy chay, hành vi bạo lực, vi phạm pháp lý về bình đẳng giới trong nhà trường. 2.10.2. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới 2.10.2.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng a) Đạt tiêu chuẩn theo quy định; b) Được nhìn nhận đạt chuẩn hiệu trưởng trở lên; c) Được tu dưỡng, tập huấn về trình độ, trách nhiệm quản trị và vận hành giáo dục theo quy định. 2.10.2.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên a) Có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai đảm bảo thực thi Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi theo quy định; b) 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy theo quy định; c) Có tối thiểu 95% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt trở lên. 2.10.2.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên cấp dưới cấp dưới a) Có nhân viên cấp dưới cấp dưới hoặc giáo viên kiêm nhiệm để đảm nhiệm những trách nhiệm do hiệu trưởng phân công; b) Được phân việc làm làm thích hợp, hợp lý theo kĩ năng; c) Hoàn thành những trách nhiệm được giao. 2.10.3. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 2.10.3.1. Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn a) Diện tích khu đất nền trống nền trống xây dựng hoặc diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh sàn xây dựng trung bình tối thiểu cho một trẻ đảm bảo theo quy định; b) Có cổng, biển tên trường, tường hoặc hàng rào xung quanh; khuôn viên đảm bảo vệ sinh, thích hợp cảnh sắc, môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên thân thiện và bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín cho trẻ; c) Có sân chơi, hiên chơi, hiên chạy của nhóm, lớp; sân chơi chung; sân chơi – cây xanh sắp xếp phù phù thích phù thích hợp với Đk của nhà trường, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, đảm bảo cho toàn bộ trẻ được sử dụng. 2.10.3.2. Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập a) Số phòng của những nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tương ứng với số nhóm, lớp theo độ tuổi; b) Có phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ (hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng phòng sinh hoạt chung làm phòng ngủ riêng với lớp mẫu giáo); có phòng để tổ chức triển khai triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp hoặc phòng đa hiệu suất cao, đảm bảo phục vụ được nhu yếu tối thiểu hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; c) Có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống đèn, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống quạt (ở nơi có điện); có tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học. 2.10.3.3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính – quản trị a) Có nhiều chủng loại phòng theo quy định; b) Có trang thiết bị tối thiểu tại những phòng; c) Khu để xe cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới được sắp xếp hợp lý, đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, trật tự. 2.10.3.4. Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức triển khai triển khai ăn a) Bếp ăn được xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; b) Kho thực phẩm được phân phân thành khu vực để nhiều chủng loại thực phẩm riêng không liên quan gì đến nhau, đảm bảo những quy định về vệ sinh bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín thực phẩm; c) Có tủ lạnh lưu mẫu thức ăn. 2.10.3.5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị, vật dụng, đồ chơi a) Có những thiết bị, vật dụng, đồ chơi phục vụ yêu cầu tối thiểu phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; b) Các thiết bị, vật dụng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài khuôn khổ quy định phải đảm bảo tính giáo dục, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, phù phù thích phù thích hợp với trẻ; c) Hằng năm những thiết bị được kiểm kê, sửa chữa thay thế thay thế. 2.10.3.6. Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới đảm bảo không ô nhiễm môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên; phòng vệ sinh đảm bảo sử dụng thuận tiện cho trẻ khuyết tật; b) Có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên; khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống nước sạch đảm bảo nước uống và nước sinh hoạt cho giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và trẻ; c) Thu gom rác và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên. 2.10.4. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 2.10.4.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ a) Được xây dựng và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo quy định tại Điều lệ Ban đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cha mẹ học viên; b) Có kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo năm học; c) Tổ chức thực thi kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi đúng tiến độ. 2.10.4.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực và phối hợp.. với các tổ chức, thành viên của nhà trường; a) Tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực địa phương để thực thi kế hoạch giáo dục của nhà trường; b) Tuyên truyền nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hiệp hội về chủ trương, chủ trương của Đảng, Nhà nước, ngành giáo dục, về tiềm năng, nội dung và kế hoạch giáo dục của nhà trường; c) Huy động và sử dụng những nguồn lực hợp pháp của những tổ chức triển khai triển khai, thành viên đúng quy định. 2.10.5. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 2.10.5.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi a) Tổ chức thực thi Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi theo kế hoạch; b) Nhà trường tăng trưởng Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành thích hợp quy định về trình độ của cơ quan quản trị và vận hành giáo dục, với Đk nhà trường; c) Định kỳ thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận việc thực thi Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi và có trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh kịp thời, thích hợp. 2.10.5.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ a) Thực hiện linh hoạt những phương pháp, đảm bảo phù phù thích phù thích hợp với tiềm năng, nội dung giáo dục, phù phù thích phù thích hợp với trẻ mần nin thiếu nhi và Đk nhà trường; b) Tổ chức môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên giáo dục theo phía tạo Đk cho trẻ được vui chơi, trải nghiệm; c) Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú phù phù thích phù thích hợp với tuổi của trẻ và Đk thực tiễn. 2.10.5.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ a) Nhà trường phối phù thích phù thích hợp với cơ sở y tế địa phương tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ; b) 100% trẻ được kiểm tra sức mạnh thể chất, đo độ cao, khối lượng, nhìn nhận tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng theo quy định; c) Ít nhất 80% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những giải pháp thích hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải tổ so với thời gian đầu xuân mới học. 2.10.5.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục a) Tỷ lệ chuyên cần đạt tối thiểu 90% riêng với trẻ 5 tuổi, 85% riêng với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng trở ngại vất vả đạt tối thiểu 85% riêng với trẻ 5 tuổi, 80% riêng với trẻ dưới 5 tuổi; b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành xong xong Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi đạt tối thiểu 85%; trường thuộc vùng trở ngại vất vả đạt tối thiểu 80%; c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập, trẻ có tình hình trở ngại vất vả được nhà trường quan tâm giáo dục theo kế hoạch giáo dục thành viên. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 2 Trường mần nin thiếu nhi đạt Mức 2 khi đảm bảo Tiêu chuẩn nhìn nhận trường mần nin thiếu nhi Mức 1 và những tiêu chuẩn sau: 2.10.6. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản trị và vận hành nhà trường 2.10.6.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng nhà trường Nhà trường có những giải pháp giám sát việc thực thi phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng. 2.10.6.2. Tiêu chí 1.2: Hội đồng trường (Hội đồng quản trị riêng với trường tư thục) và những hội đồng khác Hoạt động có hiệu suất cao, góp thêm phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ của nhà trường. 2.10.6.3. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, những đoàn thể và tổ chức triển khai triển khai khác trong nhà trường a) Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam có cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai tổ chức triển khai triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi theo quy định; trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, có tối thiểu 01 năm hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm, trong năm còn sót lại hoàn thành xong xong trách nhiệm trở lên; b) Các đoàn thể, tổ chức triển khai triển khai khác có góp thêm phần tích cực cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nhà trường. 2.10.6.4. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trình độ và tổ văn phòng a) Hằng năm, tổ trình độ đề xuất kiến nghị kiến nghị và thực thi được tối thiểu 01 (một) chuyên đề trình độ có tác dụng nâng cao chất lượng và hiệu suất cao giáo dục; b) Hoạt động của tổ trình độ và tổ văn phòng được định kỳ thanh tra thanh tra rà soát, nhìn nhận, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh. 2.10.6.5. Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo Số trẻ trong những nhóm trẻ và lớp mẫu giáo không vượt quá quy định và được phân loại theo độ tuổi. 2.10.6.6. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản a) Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển và tăng trưởng thông tin hiệu suất cao trong công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành hành chính, tài chính và tài sản của nhà trường; b) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, không hề vi phạm liên quan đến việc quản trị và vận hành hành chính, tài chính và tài sản theo kết luận của thanh tra, truy thuế truy thuế kiểm toán. 2.10.6.7. Tiêu chí 1.7: Quản lý cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới cấp dưới Có giải pháp để phát huy được kĩ năng của cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới trong việc xây dựng, tăng trưởng và nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường. 2.10.6.8. Tiêu chí 1.8: Quản lý những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục Các giải pháp chỉ huy, kiểm tra, nhìn nhận của nhà trường riêng với những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, được cơ quan quản trị và vận hành nhìn nhận đạt kết quả cao. 2.10.6.9. Tiêu chí 1.9. Thực hiện quy định dân chủ cơ sở Các giải pháp và cơ chế giám sát việc thực thi quy định dân chủ trong nhà trường đảm bảo minh bạch, minh bạch, hiệu suất cao. 2.10.6.10. Tiêu chí 1.10: Đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín trường học a) Cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới và trẻ được phổ cập, hướng dẫn, thực thi phương án đảm bảo bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự; vệ sinh bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín thực phẩm; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng chống tai nạn không mong muốn không mong ước, thương tích; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống cháy và nổ; bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín phòng, chống thảm họa thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống những tệ nạn xã hội và phòng, chống bạo lực trong nhà trường; b) Nhà trường thường xuyên kiểm tra, tích lũy, nhìn nhận, xử lý những thông tin, biểu lộ liên quan đến bạo lực học đường, bảo mật thông tin thông tin bảo mật thông tin an ninh trật tự và có giải pháp ngăn ngừa kịp thời, hiệu suất cao. 2.10.7.Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới 2.10.7.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng a) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, có tối thiểu 02 năm được nhìn nhận đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức khá trở lên; b) Được tu dưỡng, tập huấn về lý luận chính trị theo quy định; được giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới trong trường tin tưởng. 2.10.7.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đạt tối thiểu 55%; riêng với những trường thuộc vùng trở ngại vất vả đạt tối thiểu 40%; trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, tỷ suất giáo viên trên chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy nên duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình thích hợp; b) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, có 100% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức đạt trở lên, trong số đó có tối thiểu 60% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá trở lên và tối thiểu 50% ở tại mức khá trở lên riêng với trường thuộc vùng trở ngại vất vả; c) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, không hề giáo viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 2.10.7.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên cấp dưới cấp dưới a) Số lượng và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai nhân viên cấp dưới cấp dưới đảm bảo theo quy định; b) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, không hề nhân viên cấp dưới cấp dưới bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. 2.10.8. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 2.10.8.1. Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn a) Diện tích xây dựng khu khu công trình xây dựng xây dựng và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh sân vườn đảm bảo theo quy định; b) Khuôn viên có tường bao ngăn cách với bên phía ngoài; có sân chơi của nhóm, lớp; có nhiều cây xanh tạo bóng mát sân trường, thường xuyên được chăm sóc, cắt tỉa đẹp; có vườn cây dành riêng cho trẻ chăm sóc, bảo vệ và tạo thời cơ cho trẻ mày mò, học tập; c) Khu vực trẻ chơi có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo quy định; có rào chắn bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín ngăn cách với ao, hồ (nếu có). 2.10.8.2. Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập a) Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp và thẩm mỹ và làm đẹp và làm đẹp hoặc phòng đa hiệu suất cao đảm bảo đạt chuẩn theo quy định; b) Hệ thống tủ, kệ, giá đựng đồ chơi, vật dụng, tài liệu đảm bảo đủ theo quy định, được sắp xếp hợp lý, bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, thuận tiện khi sử dụng. 2.10.8.3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính – quản trị a) Đảm bảo diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh theo quy định; b) Khu để xe cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới có mái che đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín, tiện lợi. 2.10.8.4. Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức triển khai triển khai ăn Bếp ăn đảm bảo theo quy định tại Điều lệ trường mần nin thiếu nhi. 2.10.8.5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị, vật dụng, đồ chơi a) Hệ thống máy tính được link Internet phục vụ công tác thao tác thao tác quản trị và vận hành, hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi dạy học; b) Có đủ thiết bị dạy học theo quy định; c) Hằng năm, được tương hỗ update những thiết bị dạy học, thiết bị dạy học tự làm. 2.10.8.6. Tiêu chí 3.6: Khu vệ sinh, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống cấp thoát nước a) Phòng vệ sinh cho trẻ, khu vệ sinh cho cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới thuận tiện, được xây dựng phù phù thích phù thích hợp với cảnh sắc và theo quy định; b) Hệ thống phục vụ nước sạch, khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý chất thải phục vụ quy định của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo và Bộ Y tế. 2.10.9. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện cha mẹ trẻ Phối hợp có hiệu suất cao với nhà trường trong việc tổ chức triển khai triển khai thực thi trách nhiệm năm học và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục; hướng dẫn, tuyên truyền, phổ cập pháp lý, chủ trương chủ trương về giáo dục riêng với cha mẹ trẻ. 2.10.9.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực và phối hợp.. với các tổ chức, thành viên của nhà trường a) Tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực để tạo Đk cho nhà trường thực thi phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng; b) Phối phù thích phù thích hợp với các tổ chức, đoàn thể, thành viên để tổ chức triển khai triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt lễ hội, sự kiện theo kế hoạch, phù phù thích phù thích hợp với truyền thống cuội nguồn cuội nguồn của địa phương. 2.10.10. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 2.10.10.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi a) Tổ chức thực thi Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi đảm bảo chất lượng; b) Nhà trường tăng trưởng Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành, phù phù thích phù thích hợp với văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn địa phương, phục vụ kĩ năng và nhu yếu của trẻ. 2.10.10.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ Tổ chức những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt thực hành thực tiễn thực tiễn, trải nghiệm, mày mò môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên xung quanh phù phù thích phù thích hợp với nhu yếu, hứng thú của trẻ và Đk thực tiễn. 2.10.10.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ a) Nhà trường tổ chức triển khai triển khai tư vấn cho cha mẹ trẻ hoặc người giám hộ về những yếu tố liên quan đến sức mạnh thể chất, tăng trưởng thể chất và tinh thần của trẻ; b) Chế độ dinh dưỡng của trẻ tại trường được đảm bảo cân đối, phục vụ nhu yếu dinh dưỡng, đảm bảo theo quy định; c) 100% trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì được can thiệp bằng những giải pháp thích hợp, tình trạng dinh dưỡng của trẻ cải tổ so với thời gian đầu xuân mới học. 2.10.10.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục a) Tỷ lệ chuyên cần đạt tối thiểu 95% riêng với trẻ 5 tuổi, 90% riêng với trẻ dưới 5 tuổi; trường thuộc vùng trở ngại vất vả đạt tối thiểu 90% riêng với trẻ 5 tuổi, 85% riêng với trẻ dưới 5 tuổi; b) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành xong xong Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi đạt tối thiểu 95%; trường thuộc vùng trở ngại vất vả đạt tối thiểu 90%; c) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được nhìn nhận có tiến bộ đạt tối thiểu 80%. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 3 Trường mần nin thiếu nhi đạt Mức 3 khi đảm bảo Tiêu chuẩn nhìn nhận trường mần nin thiếu nhi Mức 2 và những tiêu chuẩn sau: 2.10.11. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản trị và vận hành nhà trường 2.10.11.1. Tiêu chí 1.1: Phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng nhà trường Định kỳ thanh tra thanh tra rà soát, tương hỗ update, trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng. Tổ chức xây dựng phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng có sự tham gia của những thành viên trong Hội đồng trường (Hội đồng quản trị riêng với trường tư thục), cán bộ quản trị và vận hành, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới, cha mẹ trẻ và hiệp hội. 2.10.11.2. Tiêu chí 1.3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, những đoàn thể và tổ chức triển khai triển khai khác trong nhà trường a) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, tổ chức triển khai triển khai Đảng Cộng sản Việt Nam có tối thiểu 02 năm hoàn thành xong xong tốt trách nhiệm, trong năm còn sót lại hoàn thành xong xong trách nhiệm trở lên; b) Các đoàn thể, tổ chức triển khai triển khai khác góp thêm phần hiệu suất cao cho những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi của nhà trường và hiệp hội. 2.10.11.3. Tiêu chí 1.4: Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trình độ và tổ văn phòng a) Hoạt động của tổ trình độ và tổ văn phòng có góp thêm phần hiệu suất cao trong việc nâng cao chất lượng những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt của nhà trường; b) Tổ trình độ thực thi hiệu suất cao những chuyên đề trình độ góp thêm phần nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 2.10.11.4. Tiêu chí 1.5: Tổ chức nhóm trẻ và lớp mẫu giáo Nhà trường có không thật 20 (hai mươi) nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. 2.10.11.5. Tiêu chí 1.6: Quản lý hành chính, tài chính và tài sản Có kế hoạch thời hạn ngắn, trung hạn, dài hạn để tạo ra những nguồn tài chính hợp pháp phù phù thích phù thích hợp với Đk nhà trường, thực tiễn địa phương. 2.10.12. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới cấp dưới 2.10.12.1. Tiêu chí 2.1: Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức khá trở lên, trong số đó có tối thiểu 01 năm đạt chuẩn hiệu trưởng ở tại mức tốt. 2.10.12.2. Tiêu chí 2.2: Đối với giáo viên a) Tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy đạt tối thiểu 65%, riêng với những trường thuộc vùng trở ngại vất vả đạt tối thiểu 50%; b) Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, có tối thiểu 80% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá trở lên, trong số đó có tối thiểu 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt; riêng với trường thuộc vùng trở ngại vất vả có tối thiểu 70% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá trở lên, trong số đó có tối thiểu 20% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt. 2.10.12.3. Tiêu chí 2.3: Đối với nhân viên cấp dưới cấp dưới a) Có trình độ đào tạo và giảng dạy và giảng dạy phục vụ được vị trí việc làm; b) Hằng năm, được tham gia khá khá đầy đủ những lớp tập huấn, tu dưỡng trình độ, trách nhiệm theo vị trí việc làm. 2.10.13. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 2.10.13.1. Tiêu chí 3.1: Diện tích, khuôn viên và sân vườn Sân vườn có khu vực riêng để thực thi những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt giáo dục tăng trưởng vận động, có đủ thiết bị và đồ chơi ngoài trời theo Danh mục thiết bị và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mần nin thiếu nhi do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành và có tương hỗ update thiết bị đồ chơi ngoài Danh mục phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn, đảm bảo bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín và uy tín cho trẻ. 2.10.13.2. Tiêu chí 3.2: Khối phòng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo và khối phòng phục vụ học tập Có phòng riêng để tổ chức triển khai triển khai cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, tin học và âm nhạc. 2.10.13.3. Tiêu chí 3.3: Khối phòng hành chính – quản trị Có đủ những phòng, đảm bảo theo Tiêu chuẩn vương quốc về yêu cầu thiết kế trường mần nin thiếu nhi. 2.10.13.4. Tiêu chí 3.4: Khối phòng tổ chức triển khai triển khai ăn Bếp ăn đảm bảo theo Tiêu chuẩn vương quốc về yêu cầu thiết kế trường mần nin thiếu nhi. 2.10.13.5. Tiêu chí 3.5: Thiết bị, vật dụng, đồ chơi Các thiết bị, vật dụng, đồ chơi tự làm hoặc ngoài khuôn khổ quy định được khai thác và sử dụng hiệu suất cao, phục vụ yêu cầu thay đổi nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 2.10.14. Tiêu chuẩn 4. Quan hệ giữa nhà trường, mái ấm mái ấm gia đình và xã hội 2.10.14.1. Tiêu chí 4.1: Ban đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cha mẹ trẻ Phối hợp có hiệu suất cao với nhà trường, xã hội trong việc thực thi những trách nhiệm theo quy định của Điều lệ Ban đại diện thay mặt thay mặt thay mặt thay mặt cha mẹ học viên. 2.10.14.2. Tiêu chí 4.2: Công tác tham mưu cấp ủy đảng, cơ quan ban ngành thường trực và phối phù thích phù thích hợp với các tổ chức, thành viên của nhà trường Tham mưu cấp ủy Đảng, cơ quan ban ngành thường trực và phối hợp có hiệu suất cao với các tổ chức, thành viên xây dựng nhà trường trở thành TT văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn, giáo dục của địa phương. 2.10.15. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động và kết quả nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ 2.10.15.1. Tiêu chí 5.1: Thực hiện Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi a) Nhà trường tăng trưởng Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi do Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo phát hành trên cơ sở tìm hiểu thêm chương trình giáo dục của những nước trong khu vực và toàn toàn thế giới đúng quy định, hiệu suất cao, phù phù thích phù thích hợp với thực tiễn của trường, địa phương; b) Hằng năm, tổng kết, nhìn nhận việc thực thi chương trình giáo dục của nhà trường, từ đó trấn áp và kiểm soát và điều chỉnh, tăng cấp tăng cấp cải tiến nội dung, phương pháp giáo dục để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. 2.10.15.2. Tiêu chí 5.2: Tổ chức hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ Tổ chức môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên giáo dục trong và ngoài lớp học phù phù thích phù thích hợp với nhu yếu, kĩ năng của trẻ, kích thích hứng thú, tạo thời cơ cho trẻ tham gia hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi vui chơi, trải nghiệm theo phương châm chơi mà học, học bằng chơi. 2.10.15.3. Tiêu chí 5.3: Kết quả nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ Có tối thiểu 95% trẻ khỏe mạnh, độ cao, khối lượng tăng trưởng thông thường. 2.10.15.4. Tiêu chí 5.4: Kết quả giáo dục a) Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành xong xong Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi đạt tối thiểu 97%; trường thuộc vùng trở ngại vất vả đạt tối thiểu 95%; b) Trẻ khuyết tật học hòa nhập (nếu có) được nhìn nhận có tiến bộ đạt tối thiểu 85%. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG MẦM NON MỨC 4 Trường mần nin thiếu nhi đạt Mức 4 khi đảm bảo Tiêu chuẩn nhìn nhận trường mần nin thiếu nhi Mức 3 và những quy định sau: – Nhà trường tăng trưởng Chương trình giáo dục mần nin thiếu nhi của Bộ Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy và Đào tạo trên cơ sở tìm hiểu thêm, vận dụng hiệu suất cao quy mô, phương pháp giáo dục tiên tiến và phát triển và tăng trưởng của những nước trong khu vực và toàn toàn thế giới; chương trình giáo dục thúc đẩy được sự tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể của trẻ, phù phù thích phù thích hợp với độ tuổi và Đk của nhà trường, văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn địa phương. – Ít nhất 90% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá, trong số đó tối thiểu 40% giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt; riêng với trường thuộc vùng trở ngại vất vả có tối thiểu 80% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức khá trở lên, trong số đó có tối thiểu 30% đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên ở tại mức tốt. Chất lượng đội ngũ giáo viên phục vụ được phương hướng, kế hoạch xây dựng và tăng trưởng nhà trường. – Sân vườn và khu vực cho trẻ chơi có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đạt chuẩn hoặc trên chuẩn theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam về yêu cầu thiết kế trường mần nin thiếu nhi; có những góc chơi, khu vực hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi trong và ngoài nhóm lớp tạo thời cơ cho trẻ được mày mò, trải nghiệm, giúp trẻ tăng trưởng toàn vẹn và tổng thể. – 100% những khu khu công trình xây dựng xây dựng của nhà trường được xây dựng kiên cố. Có phòng tư vấn tâm ý. Có khá khá đầy đủ những trang thiết bị tân tiến phục vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ. Có khu vực dành riêng để tăng trưởng vận động cho trẻ, trong số đó tổ chức triển khai triển khai được 02 (hai) môn thể thao phù phù thích phù thích hợp với trẻ lứa tuổi mần nin thiếu nhi. – Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, nhà trường hoàn thành xong xong toàn bộ những tiềm năng theo phương hướng, kế hoạch tăng trưởng nhà trường. – Trong 05 năm liên tục tính đến thời hạn nhìn nhận, nhà trường có 02 năm đạt kết quả giáo dục và những hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi sinh hoạt khác vượt trội so với những trường có Đk kinh tế tài chính tài chính – xã hội tương tự, được những cấp có thẩm quyền và hiệp hội ghi nhận.Quay về

Reply

3

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Free.

Giải đáp vướng mắc về Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Công #tác #quản #lý #chăm #sóc #sức #khỏe #cho #trẻ #trong #cơ #sở #giáo #dục #mầm

Related posts:

4470

Video Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Đầy đủ ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Tải Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Đầy đủ Free.

Thảo Luận vướng mắc về Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công tác quản trị và vận hành chăm sóc sức mạnh thể chất cho trẻ trong cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #tác #quản #lý #chăm #sóc #sức #khỏe #cho #trẻ #trong #cơ #sở #giáo #dục #mầm #Đầy #đủ