Thủ Thuật Hướng dẫn Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Mới nhất 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-01-15 08:55:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm được Update vào lúc : 2022-01-15 08:55:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp giải phương trình lượng giác cơ bản hay, rõ ràng

Trang trước

Trang sau

Quảng cáo

+ Nếu α là một nghiệm của phương trình sinx= m thì phương trình này còn tồn tại hai họ nghiệm là:

Chú ý: phương trình sinx= m chỉ có nghiệm khi: – 1 m 1.

+ Nếu α là một nghiệm của phương trình cosx=m thì phương trình đã cho có hai họ nghiệm:

+ Nếu α là một nghiệm của phương trình tanx= m thì phương trình này còn tồn tại nghiệm là:

x= α+kπ

+ Nếu α là một nghiệm của phương trình cot x = m thì phương trình này còn tồn tại nghiệm là:

x= α+kπ

+ Các trường hợp đặc biệt quan trọng quan trọng :

Sinx=0 x=kπ

Sinx= 1 x= π/2+k2π

Sinx= -1 x= (-π)/2+k2π

cos= 0 x= π/2+kπ

cosx= 1 x=k2π

cosx=- 1 x= π+k2π

Ví dụ 1. Hỏi x=7π/3 là nghiệm của phương trình nào sau này?

A. 2sinx – 3=0.

B. 2sinx+ 3=0.

C. 2cosx- 3=0

D.2cosx+ 3=0.

Lời giải

Chọn A

Cách 1.

Với x=7π/3 , suy ra .

Cách 2. Thử x=7π/3 lần lượt vào những phương trình.

Ví dụ 2. Giải phương trình sin(2x/3- π/3)=0.

A. x=kπ (kZ)

B. .

C. .

D. .

Lời giải.

Chọn D.

Ta có : sin(2x/3- π/3)=0.

2x/3- π/3=kπ (kZ)

2x/3= π/3+kπ x= π/2+ k3π/2 ( kZ).

Quảng cáo

Ví dụ 3. Với giá trị nào của x thì giá trị của những hàm số y= sin3x và y= sinx bằng nhau?

A.

B.

C.

D.

Lời Giải.

Chọn B.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị: sin 3x= sinx

Ví dụ 4. Giải phương trình cot(3x-1)= -3

A.

B.

C.

D.

Lời Giải.

Chọn A.

Ta có cot(3x-1)= -3 cot(3x-1)= cot(-π/6) .

3x-1= (-π)/6+kπ x= 1/3- π/(18 )+k. π/3 = 1/3+ 5π/(18 )+(k-1). π/3

Đặt k- 1=l suy ra nghiệm phương trình x= 1/3+ 5π/(18 )+l. π/3

Ví dụ 5. Phương trình nào dưới đây có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình tanx = 1?

A. sinx= 2/2

B. sinx= 2/2

C. cotx= 1

D.cot2x = 1

Lời giải

Chọn C.

Ta có: tanx=1 x= π/4+kπ ( kZ).

Xét đáp án C, ta có cotx=1 x= π/4+kπ ( kZ).

Cách 2. Ta có đẳng thức tanx=1/cotx . Kết hợp giả thiết tanx=1, ta được cotx=1. Vậy hai phương trình tanx= 1 và cotx= 1 là tương tự.

Quảng cáo

Ví dụ 6. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình cosx= m+ 1 có nghiệm?

A. 1

B. 2

C. 3

D. Vô số.

Lời giải

Chọn C.

Áp dụng Đk có nghiệm của phương trình cosx= a.

+ Phương trình có nghiệm khi |a| 1.

+Phương trình vô nghiệm khi |a| > 1.

Do đó, phương trình cosx= m+ 1 có nghiệm khi và chỉ khi

Vậy có 3 giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm.

Ví dụ 7. Gọi S là tập hợp toàn bộ những giá trị nguyên của tham số m để phương trình

cos(2x- π/3)-m=2 có nghiệm. Tính tổng T của những thành phần trong S.

A. T= 6

B. T=3

C. T= – 3

D. T= – 6

Lời giải

Chọn D.

Phương trình cos(2x- π/3)-m=2 cos(2x- π/3)= m+2.

Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi:

– 1 m+2 1 – 3 m -1.

Mà m nguyên nên m-3;-2;-1

Suy ra: T= – 3+ ( -2)+ (-1)= – 6

Ví dụ 8. Giải phương trình: tan(π/3+x)=tan π/4

A. -π/12+kπ

B. π/12+kπ

C. -π/3+kπ

D. -π/4+kπ

Lời giải

Ta có: tan(π/3+x)=tan π/4

π/3+x= π/4+kπ ( kZ)

x= π/4- π/3+kπ= (-π)/12+kπ

Chọn D .

Ví dụ 9. Giải phương trình: cos((x+ π)/4)= 1/2

A. x= π/3+4kπ hoặc x= (- π)/3+k4π)

B. x= π/12+4kπ hoặc x= (- π)/12+k4π)

C. x= π/3+4kπ hoặc x= (- 7π)/3+k4π)

D. Đáp án khác

Lời giải

Ta có: cos((x+ π)/4)= 1/2 hay cos((x+ π)/4)= cos π/3

Chọn C

Ví dụ 10. Giải phương trình : sinx= 2/5

A. x= α+k2π hoặc x= – α+k2π

B. x= α+k2π hoặc x= π+ α+k2π

C. x= α+kπ hoặc x= π- α+kπ

D. x= α+k2π hoặc x= π- α+k2π

Với sinα= 2/5

Lời giải

Vì – 1 < 2/5 < 1 nên có số α để sinα = 2/5

Khi đó sinx= 2/5 sinx= sinα nên x= α+k2π hoặc x= π- α+k2π

Chọn D

Ví dụ 11. Giải phương trình tanx= 2

A. 2+ kπ

B. arctan 2+ kπ

C.2+ k2π

D. arctan 2+ k 2π

Lời giải

Ta có: tanx = 2 x= arctan2+ kπ ( kZ)

Chọn B.

Ví dụ 12. Giải phương trình : cot(π/3+x)=cot(π+x)/2

A. π/3+ k4π

B. π/3+ k2π

C. π/3+ kπ

D. π/6+ kπ

Lời giải

Ta có: cot(π/3+x)=cot (π+x)/2

π/3+x= (π+x)/2+kπ với kZ

x- x/2= π/2- π/3+kπ

x/2= π/6+kπ x=π/3+ k2π

Chọn B.

Ví dụ 13. Giải phương trình cos(400+ x)= cos( 800 x)

A. x= 200+ k. 1800

B. x= 200+ k. 3600

C. x= – 400+ k.1800

D. Cả A và C đúng

Lời giải

Ta có: cos( 400+ x) = cos( 800 x)

Chọn A.

Ví dụ 14. Giải phương trình: cos(x+ 100) = 1/3

A.

B.

C.

D.

Lời giải

Ta có: cos( x+100) = 1/3

Chọn C.

Câu 1:Giải phương trình cos(π/3-x)=0

A. – π/2+l2π

B. – π/3+l2π

C. π/6+l2π

D. – π/6+l2π

Hiển thị lời giải

Ta có: cos(π/3-x)=0

cos(π/3-x) = cos π/2

π/3-x= π/2 + k2π

-x= π/2- π/3+k2π

– x= π/6+k2π x= – π/6- k2π

Vậy tập nghiệm của phương trình đã cho là x= – π/6 + l2π ( với l= – k và nguyên )

Chọn D.

Câu 2:Phương trình: sin( 2x/3- π/3)=0 có nghiệm là:

A.

B.x=kπ .

C.

D.

Hiển thị lời giải

Chọn D.

sin( 2x/3- π/3)=0 2x/3- π/3=kπ

2x/3 = π/3+ kπ x= π/2+k3π/2

Câu 3:Nghiệm của phương trình: sinx.(2cosx-3)=0 là:

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

Chọn A

D.

Câu 4:Cho phương trình sin(x-100) = 2m+ 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm ?

A. 1

B.2

C. 3

D .4

Hiển thị lời giải

Ta có: phương trình sin(x-100)= 2m+1 có nghiệm khi và chỉ khi:

– 1 2m+1 1

-2 2m 0 – 1 m 0

có hai giá trị nguyên của m để phương trình đã cho có nghiệm là m= -1 hoặc m = 0

Chọn B.

Câu 5:Giải phương trình sinx= -1/3

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

Chọn C.

Ta có: sinx=-1/3

D.

Câu 6:Giải phương trình cot x = 3

A. arccot 3 + k. π ( kZ)

B. arctan 3 + k. π ( kZ)

C. arccot 3 + k. 2π ( kZ)

D. – arccot 3 + k. π ( kZ)

Hiển thị lời giải

Ta có: cotx = 3

x= arccot 3 + k. π ( kZ)

Chọn A.

Câu 7:Giải phương trình cos(x+ π)/3= (- 1)/2

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

Chọn B

Câu 8:Giải phưởng trình sinx=sin(2x- π/3)

A.

B.

C.

D.

Hiển thị lời giải

Chọn D.

Câu 9:

Hiển thị lời giải

Câu 10:Giải phương trình tanx=(- 3)/3

A. – π/6+kπ

B. π/6+kπ

C. – π/3+kπ

D. π/3+k2π

Hiển thị lời giải

Ta có: tanx= (- 3)/3

tanx= tan(- π)/6

x= – π/6+kπ

Chọn A.

Câu 11:Giải phương trình cot( x- π/2)=cot( (π/4-x)

A. 3π/8+kπ

B. 3π/8+kπ/2

C. 3π/4+kπ/2

D. 3π/4+kπ

Hiển thị lời giải

Ta có: cot( x- π/2)=cot( (π/4-x))

x- π/2= π/4-x+kπ

2x= 3π/4+kπ x= 3π/8+kπ/2

Chọn B.

Câu 12:Giải phương trình tanx = cot( x+ π/3)

A. π/12+ kπ

B. π/6+ kπ/2

C. π/12- kπ/2

D. π/3+ kπ

Hiển thị lời giải

Lời giải

Ta có: tanx= cot( x+ π/3)

cot(π/2-x) = cot(x+ π/3)

π/2- x = x+ π/3+kπ

– 2x= (-π)/6+kπ

x= π/12- kπ/2

Chọn C.

Câu 13:Giải phương trình sinx = cosx

A. π/4+k2π

B. π/4+kπ

C. π/2+kπ

D. Đáp án khác

Hiển thị lời giải

Lời giải

Ta có: sinx = cosx

sinx= sin(π/2-x)

.

Chọn B.

Câu 14:Nghiệm của phương trình sin3x= cosx là:

A. .

B. .

C. .

D. .

Hiển thị lời giải

Lời giải

Chọn A.

Ta có: sin3x= cosx

.

Xem thêm những dạng bài tập Toán lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước

Trang sau

Reply

6

0

Chia sẻ

Share Link Tải Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Có #bao #nhiêu #giá #trị #nguyên #của #tham #số #để #phương #trình #sinx #có #nghiệm

Related posts:

4086

Clip Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Mới nhất Free.

Giải đáp vướng mắc về Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình sinx m có nghiệm Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Có #bao #nhiêu #giá #trị #nguyên #của #tham #số #để #phương #trình #sinx #có #nghiệm #Mới #nhất