Mẹo về Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 04:38:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da 2022
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 04:37:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Hình thoi không có tính chất nào dưới đây?

Cho những hình sau, chọn xác lập đúng.

Hình thoi có chu vi bằng $20$$cm$ thì độ dài cạnh của nó bằng

Bài tập – Chủ đề 2 : Hình bình hành – Hình chữ nhật – Hình thoi – Hình vuông – Bài tập 32 trang 137 Tài liệu dạy – học Toán 8 tập 1. Giải bài tập Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm cảu những cạnh AB, BC, CD, DA.

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm cảu những cạnh AB, BC, CD, DA.

a) Chứng minh rằng tứ giác EFGH là hình bình hành.

b) Hai đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD cần Đk gì để tứ giác EFGH lần lượt là:

– Hình chữ nhật

– Hình thoi

– Hình vuông.

a) E, F lần lượt là trung điểm của AB và BC (gt)

( Rightarrow EF) là đường trung bình của tam giác ABC

( Rightarrow EF//AC) và (EF = 1 over 2AC,,left( 1 right))

H, G lần lượt là trung điểm của AD và DC (gt)

( Rightarrow HG) là đường trung bình của tam giác ACD

( Rightarrow HG//AC) và (HG = 1 over 2AC,,left( 2 right))

Quảng cáo

Từ (1) và (2) suy ra EF // HG và (EF = HG)

Do đó tứ giác EFGH là hình bình hành.

b) Tứ giác EFGH là hình bình hành. EF // AC, (EF = 1 over 2AC)

Ta còn tồn tại EH là đường trung bình của tam giác ABD

( Rightarrow EH//BD) và (EH = 1 over 2BD)

* Tứ giác EFGH là hình chữ nhật.

( Leftrightarrow ) Hình bình hành EFGH có (widehat HEF = 90^0 Leftrightarrow HE bot EF Leftrightarrow EH bot AC Leftrightarrow AC bot BD)

Vậy tứ giác ABCD cần thêm Đk hai tuyến phố chéo AC và BD vuông góc với nhau thì tứ giác EFGH là hình chữ nhật.

* Tứ giác EFGH là hình thoi.

( Leftrightarrow ) Hình bình hành EFGH có (EF = EH Leftrightarrow AC = BD)

Vậy tứ giác ABCD cần thêm Đk hai tuyến phố chéo AC và BD bằng nhau thì tứ giác EFGH là hình thoi.

* Tứ giác EFGH là hình vuông vắn vắn.

( Leftrightarrow ) Hình chữ nhật EFGH có (EF = EH Leftrightarrow AC = BD)

Vậy tứ giác ABCD cần thêm Đk hai tuyến phố chéo AC và BD vuông góc và bằng nhau thì tứ giác EFGH là hình vuông vắn vắn.

Tứ giác ABCD có hai tuyến phố chéo vuông góc với nhau. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Tứ giác EFGH là hình gì ? Giải thích ?

Bài 1:Tứ giác ABCD có E,F,G,H theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB,BC,CD,DA.

a. Tứ giác EFGH là hình gì?Vì sao?

b. Tứ giác ABCD cần Đk gì để tứ giác EFGH là hình chữ nhật 

c. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật EFGH biết độ dài đường chéo AC=6cm;BD=8cm

Bài 2: Cho hình thang cân ABCD(AB//CD). Gọi E,N,M,G theo thứ tự là trung điểm của AB,BC,CD,DA

a. Chứng minh tứ giác ENGM là hình thoi 

b. Hình thang cân ABCD cần Đk gì thì hình thoi ENGM là hình vuông vắn vắn

c.Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn ENGM,biết đường chéo AC=16cm

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Các đường chéo AC, BD của tứ giác ABCD có Đk gì thì EFGH là:

a) Hình chữ nhật?

b) Hình thoi?

c) Hình vuông?

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của những cạnh AB, BC, CD, DA. Tìm Đk của tứ giác ABCD để tứ giác EFGH là hình chữ nhật ?

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tìm Đk của tứ giác ABGD để EFGH là: Hình chữ nhật

Cho tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Tìm Đk của tứ giác ABGD để EFGH là: Hình thoi

Bằng cách Đk, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Reply
2
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da miễn phí

Bạn vừa đọc nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #giác #abcd #gọi #lần #lượt #là #trung #điểm #của

4442

Video Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ giác abcd gọi e f g h lần lượt là trung điểm của ab bc cd da Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #giác #abcd #gọi #lần #lượt #là #trung #điểm #của #Chi #tiết