Thủ Thuật về Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD Chi tiết Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-03 09:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-03 09:00:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính…

Gọi M là trung điểm của CD

Gọi E và F lần lượt là trọng tâm tam giác ACD và BCD

Ta có: CI = a32;  CE = 23CI = a33

Tương tự;  CF = a33

Xét  tam giác AMB có: MEMA= MFMB= 13

Suy ra:  EF// AB

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CI với I là trung điểm của AD

A.  3 2

B.  3 6

C.  3 4

D.  1 2  

Các vướng mắc tương tự

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm của C (như hình vẽ). Tính cosin của góc tạo bởi hai tuyến phố thẳng AC và BM.

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng chừng chừng cách từ điểm D đến đường thẳng BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH. Tính khoảng chừng chừng cách giữa AD và BC.

Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của cạnh BC Khi đó cosin của góc giữa hai tuyến phố thẳng nào sau này còn có mức giá trị bằng bằng 3 6 .

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng chừng chừng cách từ điểm D đến đường thẳng BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH. Chứng minh rằng đường thẳng BC vuông góc với mặt phẳng (ADH) và DH = a.

Tứ diện ABCD có tam giác BCD đều cạnh a, AB vuông góc với mặt phẳng (BCD), AB = 2a.  M là trung điểm của AD, gọi φ  là góc giữa đường thẳng CM với mp(BCD), khi đó

A.  tan   φ   =   3 2

B.  tan   φ   =   2 3 3

C.  tan   φ   =   3 2 2

D.  tan   φ   = 6 3

Cho tứ diện ABCD có tam giác ABC là tam giác đều cạnh a, AD vuông góc với BC, AD = a và khoảng chừng chừng cách từ điểm D đến đường thẳng BC là a . Gọi H là trung điểm BC, I là trung điểm AH. Chứng minh rằng đường thẳng DI vuông góc với mặt phẳng (ABC).

Cho tứ diện đều ABCD, M là trung điểm của BC. Khi đó cosin của góc giữa hai tuyến phố thẳng nào sau này còn có mức giá trị bằng  3 6

A. (AB, DM).      

B. (AD, DM).       

C. (AM, DM).      

D. (AB, AM). 

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Gọi M là trung điểm của BC. Tính cô-sin của góc giũa hai tuyến phố thẳng AB và DM?

Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính…

Câu hỏi: Cho tứ diện đều ABCD cạnh a. Tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CI với I là trung điểm của AD

A.32

B.36

C.34

D.12

Đáp án

– Hướng dẫn giải

Gọi M là trung điểm của CD

Gọi E và F lần lượt là trọng tâm tam giác ACD và BCD

Ta có:CI=a32;CE =23CI=a33

Tương tự;CF =a33

Xét tam giác AMB có:MEMA=MFMB=13

Suy ra: EF// AB

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

100 câu trắc nghiệm Vecto trong không khí nâng cao !!

Lớp 11 Toán học Lớp 11 – Toán học

21/05/2022 6

Gọi M là trung điểm của CD

Gọi E và F lần lượt là trọng tâm tam giác ACD và BCD

Ta có: CI = a32;  CE = 23CI = a33

Tương tự;  CF = a33

Xét  tam giác AMB có: MEMA= MFMB= 13

Suy ra:  EF// AB

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn. Mặt bên SAB là tam giác đều phải có đường cao SH vuông góc với (ABCD). Gọi α là góc giữa BD và (SAD). Tính sinα

Xem đáp án » 21/05/2022 6

Giả sử α là góc của hai mặt của một tứ diện đều phải có cạnh bằnga. Khẳng định đúng là

Xem đáp án » 21/05/2022 5

Cho hình chóp S.ABC có SA=SB=SC=AB=AC=a, BC=a2 . Tính số đo của góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và SC ta được kết quả

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình lăng trụ đứng ABC. A’B’C’ có đáy là tam giác ABC vuông tại A có BC=2a, AB=a3. Khoảng cách từ AA’ đến mặt phẳng (BCC’B’) là:

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình chóp S. ABCD có toàn bộ những cạnh bên và cạnh đáy đều bằng a và ABCD là hình vuông vắn vắn. Gọi M là trung điểm của CD. Giá trị MS→.CB→ bằng

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh bằng 1. Tam giác SAB đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy (ABCD). Tính khoảng chừng chừng cách từ B đến (SCD).

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình chóp S. ABCD đáy ABCD là hình chữ nhật, AB=a, AD=2a. Cạnh bên SA vuông góc với đáy (ABCD), SA=2a. Tính tan của góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD)

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Trong không khí cho đường thẳng a và A, B, C, E, F, G là những điểm phân biệt và không hề ba điểm nào trong số đó thẳng hàng. Khẳng định nào sau này đúng

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình chóp S.ABCD có SA⊥ABCD và đáy ABCD là hình vuông vắn vắn. Từ A kẻ AM⊥SB. Khẳng định nào sau này đúng?

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình lăng trụ đều ABC. A’B’C’ có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng a. Tính góc giữa hai mặt phẳng (AB’C’) và (A’B’C’).

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC vuông tại B, SA vuông góc với đáy ABC. Khẳng định nào dưới đấy là sai?

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình tứ diện ABCD có trọng tâm G. Mệnh đề nào sau này sai?

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình chóp S. ABC có SA⊥ABC, ∆ABC là tam giác đều cạnh a và tam giác SAB cân. Tính khoảng chừng chừng cách h từ điểm A đến mặt phẳng (SBC).

Xem đáp án » 21/05/2022 4

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và SA=a2. Tìm số đo của góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB)

Xem đáp án » 21/05/2022 3

Cho hình chóp S. ABC có AB=AC, SAC^=SAB^. Tính số đo của góc giữa hai tuyến phố thẳng SA và BC

Xem đáp án » 21/05/2022 3

Reply
1
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #tứ #diện #đều #ABCD #cạnh #tính #cosin #góc #giữa #hai #đường #thẳng #và

4256

Review Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD Chi tiết ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD Chi tiết miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD Chi tiết miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ diện đều ABCD cạnh a tính cosin góc giữa hai tuyến phố thẳng AB và CD Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #đều #ABCD #cạnh #tính #cosin #góc #giữa #hai #đường #thẳng #và #Chi #tiết