Mẹo Hướng dẫn Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc Mới nhất Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 01:37:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc 2022
Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 01:35:04 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J là trung điểm của AC và AD. Xét những mệnh đề sau:

Nội dung chính

    B. DE=  DC Chọn  B.  

    + Trong mặt phẳng (BCD) , dựng đường thẳng d  trải qua D  và tuy nhiên tuy nhiên với BC.
    Gọi giao điểm của đường  thẳng d và JK là yếu tố H 
    Suy ra:  hai tam  giác KDH và KBJ đồng dạng  (g.g)
    CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

(I) IJ // (BCD).

(II) CD // (BCD)

(III) Giao tuyến của (BCD) và (BIJ) là đường thẳng qua B tuy nhiên tuy nhiên với CD.

A.

Không có mệnh đề nào đúng                         

B.

C.

 Có hai trong ba mệnh đề đúng                                  

D.

Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên cạnh BD lấy điểm K sao cho BK= 2KD
A, tìm giao điểm E của CD với (IJK). Cm rằng DE= DC
B, tìm giao điểm F của AD với (IJK). CM rằng FA=2FD
C, CM rằng FK//IJ

D, gọi M, N là 2 điểm bất kì lần lượt trên AB, CD. Tìm giao điểm của MN với (IJK)

Cho tứ diện (ABCD). Gọi (I,,,J) và (K) lần lượt là trung điểm của (AC,,,BC) và (BD). Giao tuyến của hai mặt phẳng (left( ABD right)) và (left( IJK right)) là đường thẳng:

A.

B.

C.

qua (K) và tuy nhiên tuy nhiên với (AB)

D.

qua (K) và tuy nhiên tuy nhiên với (AD).

19/06/2022 543

B. DE=  DC

Đáp án đúng chuẩn

Chọn  B.  

+ Trong mặt phẳng (BCD) , dựng đường thẳng d  trải qua D  và tuy nhiên tuy nhiên với BC.
Gọi giao điểm của đường  thẳng d và JK là yếu tố H 
Suy ra:  hai tam  giác KDH và KBJ đồng dạng  (g.g)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang; đáy lớn AB. Gọi I; J; K lần lượt là 3 điểm trên SA; AB; BC. Gọi E là giao điểm của AK và BD; F là giao điểm của IK và SE; M là giao điểm của JK và BD. Tìm giao điểm của (IJK) và SD

Xem đáp án » 19/06/2022 19,482

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB. Gọi I,J là trung điểm SA; SB. Lấy điểm M tùy ý trên SD. Gọi H là giao điểm của AD và BC. Tìm giao điểm của IM và (SBC)

Xem đáp án » 19/06/2022 7,544

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của cạnh SA, SD, P là yếu tố thuộc cạnh SB sao cho: SP =  3 PB. Gọi O là giao điểm của AC và BD; E là giao điểm của PN và SO. Tìm giao điểm Q.. của SC và (MNP).

Xem đáp án » 19/06/2022 6,510

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn AB và AB= 2CD. Gọi I, J, K lần lượt là ba điểm trên những cạnh  SA; AB; BC. Gọi F là giao điểm của SD và (IJK). Tính tỉ số FSFD

Xem đáp án » 19/06/2022 5,778

Cho hình chóp S.ABC; gọi H và K lần lượt là trọng tâm tam giác SAB và SBC; M là trung điểm CA và điểm I thuộc  SM sao cho SI

Xem đáp án » 19/06/2022 4,919

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD, đáy lớn AD. Gọi E và F là hai điểm lần lượt nằm trên hai cạnh SB và CD. Gọi H là giao điểm của AC và BF. Tìm giao điểm của EF với mặt phẳng (SAC)

Xem đáp án » 19/06/2022 3,496

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O, hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của SB, SD; điểm P thuộc SC và không là trung điểm của SC. Gọi E là giao điểm của SO và MN; Q.. là giao điểm của SA và PE. Gọi F, G, H lần lượt là giao điểm của QM và AB, QP và AC, QN và AD. Tìm xác lập đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 3,148

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD. Gọi M là trung điểm của SD. Gọi  I là giao điểm của BM với mp (SAC). Tìm mệnh đề đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 2,615

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang, đáy lớn AB và AB = 2 CD. Gọi I, J, K lần lượt là ba điểm trên những cạnh SA; AB; BC. Gọi P, Q.. lần lượt là giao điểm của JK với AD và CD; F là giao điểm của SD và IP. Tìm giao điểm G của SC và mp (IJK) . Tính tỉ số GSGC

Xem đáp án » 19/06/2022 2,512

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Gọi M là trung điểm của SB, N là yếu tố thuộc đoạn SD sao cho SN = 2ND. Gọi E là giao điểm của đường thẳng MN và mặt phẳng ABCD. Tính ENEM

Xem đáp án » 19/06/2022 1,841

Cho tứ diện SABC. Gọi K; N trung điểm SA và BC. M là yếu tố thuộc đoạn SC sao cho:  3SM = 2MC. Gọi E là giao điểm của AC và KM; NE  cắt AB tại I. Tìm xác lập đúng?

Xem đáp án » 19/06/2022 1,470

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của SB và N là trọng  tâm tam giác SCD. Gọi E là trung điểm của CD; G là giao điểm của AC và BE. Xác định giao điểm của MN và (SCA)

Xem đáp án » 19/06/2022 1,384

Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình thang; đáy lớn AB. Gọi I; J; K lần lượt là 3 điểm trên SA; AB; BC. Gọi E là giao điểm của AK và BD. Tìm giao điểm của IK và (SBD)

Xem đáp án » 19/06/2022 1,362

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O. Gọi M là trung điểm của SB, N là yếu tố thuộc đoạn SD sao cho SN = 2ND. Gọi K là  giao điểm  của đường thẳng SC và mặt phẳng (AMN). Gọi J giao điểm của AK và SO, tính JKJA

Xem đáp án » 19/06/2022 1,200

Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AB. Gọi I,J là trung điểm SA; SB. Lấy điểm M tùy ý trên SD. Gọi H là giao điểm của AD và BC; O là giao điểm của AC và BD. Tìm giao điểm của JM và (SAC)

Xem đáp án » 19/06/2022 1,107

Chia Sẻ Link Download Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #abcd #gọi #lần #lượt #là #trung #điểm #của #và

4352

Video Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc Mới nhất miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc Mới nhất miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ diện abcd gọi i j lần lượt là trung điểm của ac và bc Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #abcd #gọi #lần #lượt #là #trung #điểm #của #và #Mới #nhất