Thủ Thuật về Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-12-21 13:48:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo về Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-21 13:48:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, và (A’A = A’B = A’C = acăn ((7)((12))) ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’ ) theo a là:

Câu 2736 Vận dụng

Cho lăng trụ $ABC.A’B’C’$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $a$, và (A’A = A’B = A’C = asqrt dfrac712 ) . Thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) theo $a$ là:

Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

– Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy (S_ABC).

– Xác định độ cao của khối lăng trụ nhờ vào tính chất của hình chóp đều.

– Tính thể tích khối lăng trụ theo công thức (V = Sh) với (S) là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy và (h) là độ cao.

Thể tích khối hộp, khối lăng trụ — Xem rõ ràng…

Reply

6

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #lăng #trụ #đứng #abcabc #có #đáy #abc #là #tam #giác #đều #cạnh

Related posts:

4240

Review Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Hướng dẫn FULL miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Hướng dẫn FULL Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho lăng trụ đứng abc.abc có đáy abc là tam giác đều cạnh a Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #lăng #trụ #đứng #abcabc #có #đáy #abc #là #tam #giác #đều #cạnh #Hướng #dẫn #FULL