Thủ Thuật về Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Hướng dẫn FULL 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-05-17 19:00:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-17 19:00:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thể tích của khối nón có độ cao h = 6 và bán kính đáy R = 4 bằng

Cho khối nón có bán kính đáy (r = 4) và độ cao (h = 2). Thể tích của khối nón đã cho bằng:

A.

B.

C.

D.

Mã vướng mắc: 269136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

  Một tổ có 10 học viên. Hỏi có bao nhiêu cách lựa lựa chọn ra 2 học viên từ tổ đó để giữ hai chức vụ tổ trưởng và tổ phó.
  Cấp số cộng (left( u_n right)) có số hạng đầu (u_1=3), công sai d=5, số hạng thứ tư là
  Cho hàm số (y=fleft( x right)) liên tục trên (mathbbR) và có bảng biến thiên như hình vẽ. Cho những mệnh đề sau: I. Hàm số đồng biến trên những khoảng chừng chừng (left( -infty ;-3 right)) và (left( -3;-2 right)). II. Hàm số đồng biến trên khoảng chừng chừng (left( -infty ;-2 right)). III. Hàm số nghịch biến trên khoảng chừng chừng (left( -2;+infty right)). IV. Hàm số đồng biến trên (left( -infty ;5 right)). Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong những mệnh đề trên?
  Cho hàm số đa thức bậc ba y = f(x) có đồ thị như hình vẽ. ​ Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại
  Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đạo hàm trên (mathbbR) và (f’left( x right)=left( x-1 right)left( x-2 right)^2left( x+3 right)). Số điểm cực trị của hàm số đã cho là
  Đường quán cận ngang của đồ thị hàm số (y=frac3-2xx+1) là
  Đường cong trog hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?
  Đường thẳng y=-3x cắt đồ thị hàm số (y=x^3-2x^2-2) tại điểm có tọa độ (left( x_0;y_0 right)) thì
  Rút gọn biểu thức (A=fracsqrt[3]a^7.a^frac113a^4.sqrt[7]a^-5) với a>0 ta được kết quả (A=a^fracmn) trong số đó m, (nin N^*) và (fracmn) là phân số tối giản. Khẳng định nào sau này đúng?
  Hàm số (y=3^x^2-x) có đạo hàm là
  Tìm tập xác lập D của hàm số (y=left( x^2-2x+1 right)^frac13).
  Nghiệm của phương trình (3^x-1=27) là
  Cho phương trình (log _3^2left( 3x right)-log _3^2x^2-1=0.) Biết phương trình có 2 nghiệm, tính tích P của hai nghiệm đó.
  Trog những mệnh đề dưới đây, mệnh đề nào sai?
  Họ toàn bộ những nguyên hàm của hàm số (fleft( x right)=frac2x+1left( x+2 right)^2) trên khoảng chừng chừng (left( -2,;,+infty right)) là
  Tính tích phân (I=intlimits_1^22xsqrtx^2-1textdx) bằng phương pháp đặt (u=x^2-1), mệnh đề nào dưới đây đúng?
  Cho (intlimits_1^texteleft( 2+xln x right)textdx=atexte^2+btexte+c) với a, b, c là những số hữu tỉ. Mệnh đề nào sau này đúng?
  Cho số phức z=-5+2i. Phần thực và phần ảo của số phức (barz) lần lượt là
  Cho hai số phức (z_1=-2-3i) và (text z_2=5-i). Tổng phần thực và phần ảo của số phức (2z_1-z_2) bằng
  Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left( 1-i right)z+4barz=7-7i). Khi đó, môđun của z bằng bao nhiêu?
  Khối chóp S.ABC hoàn toàn hoàn toàn có thể tích (V=frac2sqrt23) và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy (B=sqrt3). Chiều cao của khối chóp S.ABC bằng
  Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy là hình vuông vắn vắn tâm O, (SA=asqrt6), SA vuông góc với đáy, mặt phẳng (left( SBC right)) tạo với đáy góc (varphi ) sao cho (tan varphi =sqrt6). Gọi G là trọng tâm tam giác SCD. Tính thể tích khối tứ diện SOGC.
  Cho khối nón hoàn toàn hoàn toàn có thể tích (V=4pi ) và bán kính đáy r=2. Tính độ cao h của khối nón đã cho.
  Diện tích toàn phần của hình trụ có độ dài đường cao h=4 và bán kính đáy r=2 bằng:
  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz cho hai điểm (Aleft( -1;,5;,3 right)) và (Mleft( 2;,1;,-2 right)). Tọa độ điểm B biết M là trung điểm của AB là
  Trong không khí Oxyz, cho mặt cầu (left( S right):x^2+y^2+z^2-8x+10y-6z+49=0). Tính bán kính R của mặt cầu (left( S right)).
  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (Aleft( 2;-1;5 right),Bleft( 1;-2;3 right)). Mặt phẳng (left( alpha right)) trải qua hai điểm A, B và tuy nhiên tuy nhiên với trục Ox có vectơ pháp tuyến (vecn=left( 0;a;b right)). Khi đó tỉ số (fracab) bằng
  Trong không khí Oxyz, cho đường thẳg (d:fracx-32=fracy-4-5=fracz+13).
  Một quân vua được đặt trên một ô giữa bàn cờ vua. Mỗi bước di tán, quân vua được chuyển sang một ô khác chung cạnh hoặc chung đỉnh với ô đang đứng. Bạn An di tán quân vua ngẫu nhiên 3 bước. Tính xác suất sau 3 bước quân vua trở về ô xuất phát.
  Cho hs (fleft( x right)) có đạo hàm là (fleft( x right)=x^3left( x-1 right)^2left( x+2 right)).
  Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đạo hàm (f’left( x right)=xleft( x+1 right)left( x-2 right)^2) với mọi (xin mathbbR). Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y=fleft( x right)) trên đoạn (left[ -1;2 right]) là
  Tập nghiệm của bất phươg trình (log _3left( 36-x^2 right)ge 3) là
  Cho hàm số (fleft( x right)) có (fleft( 0 right)=frac18) và (f’left( x right)=xcos ^2x, forall xin mathbbR). Tích phân (intlimits_fracpi 2^pi frac8fleft( x right)-cos 2xxtextdx) bằng
  Trên mặt phẳng tọa độ, điểm màn màn biểu diễn của số phức (z=3+i) là yếu tố nào trong hình vẽ dưới đây?
  Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB=a, BC=2a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA=sqrt15a). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn, gọi M là trung điểm của AB. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (left( ABCD right)), biết (SD=2asqrt5), SC tạo với mặt đáy (left( ABCD right)) một góc (60^circ ). Tính theo a khoảng chừng chừng cách giữa hai tuyến phố thẳng DM và SA.
  Gọi (left( S right)) là mặt cầu trải qua 4 điểm (Aleft( 2;0;0 right),Bleft( 1;3;0 right),Cleft( -1;0;3 right),Dleft( 1;2;3 right)). Tính bán kính R của (left( S right)).
  Trong không khí Oxyz, tìm tọa độ hình chiếu H của (Aleft( 1,;,1;,1 right)) lên đường thẳng
  Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đồ thị đạo hàm (y=f’left( x right)) như hình bên. ​ Khẳng định nào sau này là đúng?
  Số nghiệm nguyên của bất phương trình (left( frac13 right)^2x^2-3x-7>3^2x-21) là
  Cho hàm số (fleft( x right)) không âm, có đạo hàm trên đoạn (left[ 0,;,1 right]) và thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (fleft( 1 right)=1, left[ 2fleft( x right)+1-x^2 right]f’left( x right)=2xleft[ 1+fleft( x right) right], forall xin left[ 0,;,1 right]). Tích phân (intlimits_0^1fleft( x right)textdx) bằng
  Cho số phức z thoả mãn (frac1+iz) là số thực và (left| z-2 right|=m) với (min mathbbR). Gọi (m_0) là một giá trị của m để sở hữu đúng một số trong những trong những phức thoả mãn bài toán. Khi đó
  Cho hình lăng trụ đều (ABC.A’B’C’). Biết khoảng chừng chừng cách từ điểm C đến mặt phẳng (left( ABC’ right)) bằng a, góc giữa hai mặt phẳng (left( ABC’ right)) và (left( BCC’B’ right)) bằng (alpha ) với (cos alpha =frac12sqrt3). Tính thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’).
  Ông An muốn làm một cánh cửa bằng sắt có hình dạng và kích thước như hình vẽ. Biết rằng đường cong phía trên là một parabol, tứ giác ABCD là hình chữ nhật. Giá của cánh cửa sau khi hoàn thành xong xong là 900 000 đồng/mét vuông. Số tiền mà ông An phải trả để làm cánh cửa đó bằng
  Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz cho tứ diện ABCD có (Aleft( -1;1;6 right), Bleft( -3;-2;-4 right), $Cleft( 1;2;-1 right), Dleft( 2;-2;0 right)). Điểm (Mleft( a;b;c right)) thuộc đường thẳng CD sao cho tam giác ABM có chu vi nhỏ nhất. Tính a+b+c.
  Cho hàm số (y=fleft( x right)), hàm số (y=f’left( x right)) có đồ thị như hình bên. Hàm số (gleft( x right)=2fleft( frac5sin x-12 right)+frac(5sin x-1)^24+3) có bao nhiêu điểm cực trị trên khoảng chừng chừng (left( 0;2pi right)).
  Tổng toàn bộ những giá trị của tham số m để phươg trình (3^x^2-2x+1-2left=log _x^2-2x+3left
  Một rõ ràng máy được thiết kế như hình vẽ bên. Các tứ giác ABCD, CDPQ là những hình vuông vắn vắn cạnh (2,5,textcm). Tứ giác ABEF là hình chữ nhật có (BE=3,5,textcm). Mặt bên PQEF được mài nhẵn theo đường parabol (left( P right)) có đỉnh parabol nằm trên cạnh EF. Thể tích của rõ ràng máy bằng
  Cho số phức (z,,z_1,,z_2) thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z_1-4-5i right|=left| z_2-1 right|=1) và (left| overlinez+4i right|=left| z-8+4i right|). Tính (left| z_1-z_2 right|,,) khi (P=left| z-z_1 right|,+left| z-z_2 right|) đạt giá trị nhỏ nhất
  Cho a,b,c,d,e,f là những số thực thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Gọi giá trị lớn số 1, giá trị nhỏ nhất của biểu thức (F=sqrtleft( a-d right)^2+left( b-e right)^2+left( c-f right)^2) lần lượt là M,m. Khi đó, M-m bằng

Reply
1
0
Chia sẻ

Share Link Down Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #khối #nón #có #bán #kính #đáy #và #chiều #cao #tính #thể #tích #của #khối #nón

Related posts:

4393

Review Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Hướng dẫn FULL miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Hướng dẫn FULL Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho khối nón có bán kính đáy r 4 và độ cao h 6 tính thể tích V của khối nón Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #khối #nón #có #bán #kính #đáy #và #chiều #cao #tính #thể #tích #của #khối #nón #Hướng #dẫn #FULL