Thủ Thuật Hướng dẫn Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-28 23:54:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng chừng cách giữa hai đáy bằng a Chi Tiết
You đang tìm kiếm từ khóa Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng chừng cách giữa hai đáy bằng a được Cập Nhật vào lúc : 2022-03-28 23:53:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

17/03/2022 11,428

Nội dung chính

   Đáp án B
  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀCho khốilăngtrụcódiệntíchđáybằng, khoảngcáchgiữahaiđáycủalăngtrụbằng. Thểtíchcủakhốilăngtrụbằng
  Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối lăng trụ. – Khối đa diện và thể tích – Toán Học 12 – Đề số 12

Đáp án đúng chuẩn

 Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = a, BC = a2, AA’ = a3.

Gọi a là góc giữa 2 mặt phẳng (ACD’) và (ABCD) (tìm hiểu thêm hình vẽ).

Giá trị tana bằng:

Xem đáp án » 17/03/2022 13,628

Cho hình lập phương ABCD. A’B’C’D’ có cạnh bằng a, một mặt phẳng cắt những

cạnh AA’, BB’, CC’, DD’ lần lượt tại M, N, P, Q… Biết AM=13a, CP=25a.

Thể tích khối đa diện ABCD.MNPQ là

Xem đáp án » 17/03/2022 5,437

Thể tích khối lập phương có cạnh bằng 10 cm là

Xem đáp án » 17/03/2022 4,930

Trong không khí Oxyz. Tính thể tích V của khối đa diện số lượng số lượng giới hạn bởi

mặt phẳng (P): 2x – 4y + 3z – 24 = 0 và những mặt phẳng tọa độ.

Xem đáp án » 17/03/2022 2,797

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a,

BC = a3. Biết thể tích khối chóp bằng a33. Khoảng cách từ điểm S

đến mặt phẳng (ABC) bằng

Xem đáp án » 17/03/2022 2,756

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình thoi cạnh a, ABC^ = 60ο,

SA⊥(ABCD), SA=3a2. Gọi O là tâm hình thoi ABCD. Khoảng cách

từ điểm O đến (SBC) bằng

Xem đáp án » 17/03/2022 2,603

Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạnh bằng a.

Góc giữa hai tuyến phố thẳng A’B và AC’ bằng

Xem đáp án » 17/03/2022 2,379

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D, AB = 2a,

AD = DC = a, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Tính số đo của góc giữa

đường thẳng BC và mặt phang (SAC).

Xem đáp án » 17/03/2022 1,909

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông vắn vắn cạnh bằng 2, cạnh bên SA vuông góc với đáy, góc giữa cạnh bên SC và đáy bằng 60°. Tính thể tích của khối trụ có một đáy là đường tròn ngoại tiếp hình vuông vắn vắn ABCD và độ cao bằng độ cao của khối chóp S.ABCD.

Xem đáp án » 17/03/2022 1,250

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật AB=a, BC=2a,

cạnh bên SA vuông góc với đáy. Tính khoảng chừng chừng cách giữa hai tuyến phố

thẳng SA và CD.

Xem đáp án » 17/03/2022 1,235

Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy R = 3 và đường sinh l = 6 bằng

Xem đáp án » 17/03/2022 1,087

Một khối trụ có hai đáy hình tròn trụ trụ (I;r) và (I’,r). Mặt phẳng (β) trải qua I và I’ đồng thời cắt hình trụ theo thiết diện là hình vuông vắn vắn có cạnh bằng 18. Tính thể tích khối trụ đã cho

Xem đáp án » 17/03/2022 919

Thế tích V của khối lăng trụ có độ cao bằng h và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy bằng B được xem theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 17/03/2022 915

Thể tích V của khối trụ có bán kính đáy R và độ dài đường sinh l được xem theo công thức nào dưới đây?

Xem đáp án » 17/03/2022 789

Cho hình chóp S.ABCD có SA ^ (ABC), AB = 1, AC = 2 và BAC ^ = 60∘.

Gọi M, N lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Tính bán kính R của

mặt cầu trải qua những điểm A, B, C, M, N.

Xem đáp án » 17/03/2022 384

Cho khốilăngtrụcódiệntíchđáybằng, khoảngcáchgiữahaiđáycủalăngtrụbằng. Thểtíchcủakhốilăngtrụbằng

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải:

Phântích: Khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ bằng nên độ cao của khối lăng trụ là . Thể tích khối lăng trụ là .

Đáp.. án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 15 phút Thể tích khối lăng trụ. – Khối đa diện và thể tích – Toán Học 12 – Đề số 12

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Trên những cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy những điểm A’, B’, C’ sao cho , mặt phẳng (A’B’C’) cắt cạnh SD tại D’, gọi lần lượt là thể tích của hai khối chóp S.A’B’C’D’; S.ABCD. Khi đó bằng:

  Cho hình lăng trụ đứng tam giác đều ABC. A′B′C′ có AB=a, góc giữa hai mặt phẳng A′BC và ABC bằng 45° . Thể tích khối lăng trụ ABC. A′B′C′ theo a là:

  Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông vắn vắn cạnh bằng 3, đường chéo của mặt bên có độ dài bằng 5. Tính thể tích V của khối lăng trụ


  Cho khốilăngtrụcódiệntíchđáybằng, khoảngcáchgiữahaiđáycủalăngtrụbằng. Thểtíchcủakhốilăngtrụbằng

  Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AA’ = 2a ; mặt phẳng (A’BC) phù thích phù thích hợp với đáy (ABCD) một góc 60ovà A’C phù thích phù thích hợp với đáy (ABCD) một góc 30o.Tính thể tích khối hộp chữ nhật.

  Cho khối lăng trụ đứng tam giác ABC. A′B′C′ có đáy là một tam giác vuông tại A . Cho AC=AB=2a , góc giữa AC′ và mặt phẳng ABC bằng 30° . Tính thể tích khối lăng trụ ABC. A′B′C′ .

  Cho khối lăng trụ đứng có đáy là tam giác cân với , , mặt phẳng tạo với đáy một góc . Tính thể tích của khối lăng trụ đã cho.

  Cho hình lăng trụ đứng, biết đáy là tam giác đều cạnh . Khoảng cách từ tâm của tam giác đến mặt phẳng bằng . Tính thể tích khối lăng trụ .

  Trong không khí, cho khối hộp chữ nhật có , , . Tính thể tích của khối hộp chữ nhật .

  Hình lăng trụ hoàn toàn hoàn toàn có thể có số cạnh là số nào sau này?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

  Tung độ giao điểm của đồ thị hai hàm số và là:

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

  After(A) the critics see the two plays, they will (B), as a result of(C) their experience and background, be able to judge which is the most(D) effective and moving.

  Cho hàm số có đồ thị (C) cà đường thẳng . Tìm m để d luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B.

  Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

  Neither of the men arresting as terrorists would reveal information about his group.

  Mark the letter A,B,C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

  The number of students who knew the answer on the last question was very low.

  Với giá trị nào của thì đường thẳng trải qua trung điểm của đoạn nối 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số ?

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

  Books with good stories are often describedlike food for thought.

  Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm nào sau này?

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions:

  Electric wires carry current for lighting and outlets designing for household appliances.

  Giátrịcủam đểđườngthẳngcắtđồthịhàmsốtạihaiđiểmM, N saochotam giácAMN vuôngtạiđiểmlà:

Chia Sẻ Link Tải Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng chừng cách giữa hai đáy bằng a miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng chừng cách giữa hai đáy bằng a tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng chừng cách giữa hai đáy bằng a miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng chừng cách giữa hai đáy bằng a
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng chừng cách giữa hai đáy bằng a vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #khối #lăng #trụ #có #diện #tích #đáy #bằng #3a2 #và #khoảng chừng chừng #cách #giữa #hai #đáy #bằng

4121

Review Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho khối lăng trụ có diện tích s quy hoạnh đáy bằng 3a^2 và khoảng chừng cách giữa hai đáy bằng a Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #khối #lăng #trụ #có #diện #tích #đáy #bằng #3a2 #và #khoảng chừng #cách #giữa #hai #đáy #bằng #Đầy #đủ