Thủ Thuật Hướng dẫn Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022 được Update vào lúc : 2022-05-23 05:20:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai được Update vào lúc : 2022-05-23 05:20:04 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ có những cạnh bên AA’,BB’, CC’, DD’. Khẳng định nào dưới đấy là sai?

Nội dung chính

  A. AB′C′D và A′BCD′ là hai hình bình hành có chung một đường trung bình 
  D. DC′,AB′ chéo nhau 
  Từ hình vẽ ta thấy DC′//AB′ nên đáp án D sai.Đáp án cần chọn là: D
  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  A. AB′C′D và A′BCD′ là hai hình bình hành có chung một đường trung bình
  D. DC′,AB′ chéo nhau 
  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  A.

  (left( AA’B’B right)//left( DD’C’C right))

  B.

  (left( BA’D’ right)//left( ADC’ right))

  C.

  D.

  12/05/2022 31,786

  A. AB′C′D và A′BCD′ là hai hình bình hành có chung một đường trung bình 
  D. DC′,AB′ chéo nhau 

  Đáp án đúng chuẩn

  Từ hình vẽ ta thấy DC′//AB′ nên đáp án D sai.Đáp án cần chọn là: D

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  Chọn câu đúng: 

  Xem đáp án » 12/05/2022 7,872

  Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

  Xem đáp án » 12/05/2022 3,872

  Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là: 

  Xem đáp án » 12/05/2022 2,260

  Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Mặt phẳng (AB’D’) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào trong những mặt phẳng sau này?

  Xem đáp án » 12/05/2022 1,187

  Trong những Đk sau, Đk nào kết luận mp(α)//mp(β)? 

  Xem đáp án » 12/05/2022 999

  Cho một đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (P). Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và tuy nhiên tuy nhiên với (P)? 

  Xem đáp án » 12/05/2022 536

  Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

  Xem đáp án » 12/05/2022 393

  Cho hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên (α) và (β), đường thẳng a//(α). Có mấy vị trí tương đối của a với (β)?

  Xem đáp án » 12/05/2022 338

  Phát biểu nào “không” đúng về hình hộp? 

  Xem đáp án » 12/05/2022 298

  Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Cắt hình hộp bởi mặt phẳng chứa một cạnh của hình hộp ta được thiết diện là tứ giác (T). Chọn xác lập đúng: 

  Xem đáp án » 12/05/2022 126

  Nhận xét nào sau này sẽ không còn đúng về hình chóp cụt? 

  Xem đáp án » 12/05/2022 107

  Trong những hình sau, hình nào là hình hộp? 

  Xem đáp án » 12/05/2022 92

  17/08/2022 3,788

  A. AB′C′D và A′BCD′ là hai hình bình hành có chung một đường trung bình
  D. DC′,AB′ chéo nhau 

  Đáp án đúng chuẩn

  CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

  Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Mặt phẳng (AB’D’) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào trong những mặt phẳng sau này? 

  Xem đáp án » 17/08/2022 2,836

  Chọn câu đúng: 

  Xem đáp án » 17/08/2022 2,727

  Cho một đường thẳng a tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng  (P) . Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và tuy nhiên tuy nhiên với  (P) ? 

  Xem đáp án » 17/08/2022 2,659

  Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

  Xem đáp án » 17/08/2022 2,272

  Cho hai mặt phẳng tuy nhiên tuy nhiên αvà β, đường thẳng a// α. Có mấy vị trí tương đối của a với β ?

  Xem đáp án » 17/08/2022 1,403

  Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? 

  Xem đáp án » 17/08/2022 807

   Trong những Đk sau, Đk nào kết luận mpα//mpβ

  Xem đáp án » 17/08/2022 606

  Phát biểu nào “không” đúng về hình hộp? 

  Xem đáp án » 17/08/2022 494

  Nhận xét nào sau này sẽ không còn đúng về hình chóp cụt? 

  Xem đáp án » 17/08/2022 402

  Số mặt chéo của hình hộp ABCD.A’B’C’D’ là: 

  Xem đáp án » 17/08/2022 299

  Trong những hình sau, hình nào là hình hộp? 

  Xem đáp án » 17/08/2022 274

  Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Cắt hình hộp bởi mặt phẳng chứa một cạnh của hình hộp ta được thiết diện là tứ giác (T). Chọn xác lập đúng: 

  Xem đáp án » 17/08/2022 137

  Reply
  2
  0
  Chia sẻ

  Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai miễn phí

  Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Cho #hình #hộp #abcdabcd #khẳng #định #sai

Related posts:

4096

Video Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022 ?

Bạn vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022 miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình hộp abcd.abcd xác lập sai 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #hộp #abcdabcd #khẳng #định #sai