Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD Đầy đủ 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-05-16 16:38:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD được Update vào lúc : 2022-05-16 16:38:10 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Công thức tính độ dài đường chéo hình chữ nhật là tài liệu do GiaiToan biên soạn và gửi tới những bạn học viên, giúp những bạn học viên làm rõ hơn về hình chữ nhật, đường chéo hình chữ nhật và tính độ dài đường chéo hình chữ nhật và vận dụng tính toán trong những bài tập Toán 8, Toán 9. Mời những bạn học viên cùng tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết.

Cách tính độ dài đường chéo hình chữ nhật
1. Hình chữ nhật
Định nghĩa hình chữ nhật
Tính chất hình chữ nhật
Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật
2. Công thức tính đường chéo hình chữ nhật
3. Bài tập tính độ dài đường chéo hình chữ nhật
Công thức tính đường chéo hình chữ nhật
I. Đặc điểm của đường chéo hình chữ nhật
II. Công thức tính đường chéo hình chữ nhật
1. Trường hợp 1: Biết độ dài của hai cạnh
2. Trường hợp 2: Biết được diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, chu vi hình chữ nhật
III. Tính chất của hình chữ nhật

1. Hình chữ nhật

Định nghĩa hình chữ nhật

+ Hình chữ nhật là tứ giác có 4 góc vuông.

Tính chất hình chữ nhật

+ Hình chữ nhật vừa là hình bình hành, vừa là hình thang cân nên hình chữ nhật có khá khá đầy đủ tính chất của hình bình hành và hình thang cân.

+ Hình thang cân có hai tuyến phố chéo bằng nhau và hình bình hành có hai tuyến phố chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Ta suy ra tính chất về đường chéo của hình chữ nhật như sau:

Trong hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật

Để nhận ra hình chữ nhật, ta nhờ vào những tín hiệu sau:

+ Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật

+ Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật.

+ Hình bình hành có hai tuyến phố chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

2. Công thức tính đường chéo hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật ABCD, có hai tuyến phố chéo AC và BD:

Xét tam giác vuông ABC tại B, vận dụng định lý Pytago có:

AB2 + BC2 = AC2

→ Độ dài đường chéo hình chữ nhật là:

Phát biểu: Độ dài đường chéo hình chữ nhật bằng căn bậc hai tổng bình phương hai cạnh (chiều dài và chiều rộng) hình chữ nhật.

Ví dụ: Tính độ dài đường chéo hình chữ nhật biết chiều dài bằng 4cm và chiều rộng bằng 3cm.

Lời giải:

Gọi độ dài đường chéo hình chữ nhật là a (a >0, cm)

Áp dụng định lý Pitago, độ dài đường chéo hình chữ nhật là:

a2 = 42 + 32 ⇒ a2 = 25 ⇒ a = 5 ™

Vậy độ dài đường chéo hình chữ nhật đã cho là 5cm.

3. Bài tập tính độ dài đường chéo hình chữ nhật

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD, có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 12 cm2, chu vi bằng 14 cm. Tính đường chéo AC.

Bài 2: Một hình chữ nhật có chu vi bằng 42cm, chiều dài hơn thế nữa thế nữa chiều rộng 3cm. Hỏi độ dài đường chéo hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu?

Bài 3: Tính độ dài đường chéo hình chữ nhật biết chiều dài bằng 12dm và chiều rộng bằng 8dm.

Bài 4: Cho hình chữ nhật có chu vi bằng 30cm, hai cạnh của nó hơn kém nhau 3cm. Tính độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó

Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD. Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với đường chéo BD tại H. Biết rằng AB = 20cm, AH = 12cm. Tính chu vi của hình chữ nhật ABCD

———

Như vậy, GiaiToan đã gửi tới những bạn học viên Công thức tính đường chéo hình chữ nhật. Ngoài ra, những bạn học viên hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm những tài liệu và những công thức khác khác do GiaiToan biên soạn để học tốt môn Toán hơn.

KIẾN THỨC CẦN LƯU Ý.

+ Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau

+ Chu vi: P = a x 4

Bài 1. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thoi, biết độ dài hai tuyến phố chéo là:

a) 12cm và 8cm

b) 3m 5dm và 4m

Giải:

a) Diện tích hình thoi là: 12 x 8 : 2 = 48 (cm2)

b) 3m 5dm = 35dm

4m = 40dm

Diện tích hình thoi là: 35 x 40 : 2 = 700 (cm2)

Bài 2. Một hình thoi có tổng độ dài hai tuyến phố chéo bằng 45cm, biết đường chéo thứ nhất bằng 3/2 đường chéo thứ hai. Hỏi hình thoi đó có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng bao nhiêu?

Giải:

Tổng số phần bằng nhau:

3 + 2 = 5 (phần)

Đường chéo thứ nhất dài:

45 : 5 x 3 = 27 (cm)

Đường chéo thứ hai dài:

45 – 27 = 18 (cm)

Diện tích hình thoi:

27 x 18 : 2 = 243 (cm2)

Đáp số: 243cm2.

Bài 3. Một miếng đất hình thoi có độ dài một cạnh bằng 42m, người ta muốn rào xung quanh miếng đất bằng 4 đường dây kẽm gai. Hỏi cần toàn bộ bao nhiêu mét dây kẽm gai để rào?

Giải:

Chu vi miếng đất hình thoi:

42 x 4 = 168 (m)

Số mét dây kẽm gai nên phải có để rào miếng đất là:

168 x 4 = 672 (m)

Đáp số: 672m.

Bài 4. Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi 22m, chiều dài hơn thế nữa thế nữa chiều rộng 3m. Em hãy tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thoi MNPQ.

Giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

22 : 2 = 11 (m)

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là:

(11 – 3) : 2 = 4 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là:

4 + 3 = 7 (cm)

Hình thoi MNPQ có đường chéo QN = AB = 7cm, đường chéo MP = BC = 4cm nên có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng:

7 x 4 : 2 = 14 (cm2)

Đáp số: 14cm2.

Bài 5. Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật MBOA, biết hình thoi ABCD có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 48cm2 và đường chéo AC = 12cm.

Giải:

Độ dài đường chéo BD của hình thoi ABCD bằng:

48 x 2 : 12 = 8 (cm)

Độ dài đoạn BO bằng:

8 : 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn AO bằng:

12 : 2 = 6 (cm)

Diện tích hình chữ nhật MBOA bằng:

6 x 4 = 24 (cm2)

Đáp số: 24cm2

Bài 6. Tìm diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật ABCD, biết hình thoi AMBN có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 14cm2, độ dài đoạn thẳng MO bằng 2cm và chu vi hình chữ nhật ABCD bằng 22cm

Giải:

Độ dài đoạn MN bằng:

2 x 2 = 4 (cm)

Độ dài đoạn thẳng AB bằng:

14 x 2 : 4 = 7 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật ABCD bằng:

22 : 2 = 11 (cm)

Độ dài chiều rộng AD của hình chữ nhật ABCD bằng:

11 – 7 = 4 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD bằng:

7 x 4 = 28 (cm2)

Đáp số: 28cm2.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thoi biết độ dài hai tuyến phố chéo là:

a) 3m8dm và 5m

b)4m3cm và 60dm

Bài 2. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thoi, biết tổng độ dài hai tuyến phố chéo là 1m và hiệu độ dài hai tuyến phố chéo đó là 24cm.

Bài 3. Một hình thoi có độ dài đáy lớn là 36cm, đáy bé bằng ¾ đáy lớn. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thoi đó.

Bài 4. Hình bên gồm hình chữ nhật ABCD. Trung điểm của những cạnh thành hình thoi MNPQ. Cho biết AB = 18cm và BC = 2/3 AB. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh phần tô đậm.

Bài 5. Hình thoi ABCD có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh 54m2, độ dài đường chéo AC là 12m. Tính độ dài đường chéo BD.

Bài 6. Cho hình thoi ABCD có BC = 8cm, độ cao AH = 5cm. Tính diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình thoi ABCD ( hình thoi sẽ là hình bình hành)

Bài 7. Cho hình thoi ABCD có BC = 25cm, độ cao AH = 24cm, BD = 40cm. Tính độ dài đường chéo AC.

Bài 8. Hình vuông ABCD có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 50dm2. Tính độ dài AC và BD.

(Hình vuông sẽ là hình thoi)

Bạn có nhớ phương pháp tính đường chéo hình chữ nhật không? Nếu không những bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết dưới đây để tương hỗ update kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản, giúp giải bài tập phong phú trở nên thuận tiện và đơn thuần và giản dị và hiệu suất cao hơn.

Cách tính đường chéo hình chữ nhật là kiến thức và kỹ năng và kỹ năng cơ bản liên quan tới nhiều dạng bài tập hình học rất rất khác nhau. Do đó, tóm gọn công thức tính đường chéo hình chữ nhật là rất thiết yếu, nếu quên, bạn tránh việc bỏ qua nội dung nội dung bài viết này.

Công thức tính đường chéo hình chữ nhật

I. Đặc điểm của đường chéo hình chữ nhật

Đường chéo trong hình chữ nhật là đường thẳng nối hai góc trái chiều trong hình chữ nhật.
– Độ dài hai tuyến phố chéo trong hình chữ nhật bằng nhau.
– Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường, cắt nhau tạo ra 4 tam giác cân.
– Hai đường chéo của hình chữ nhật vuông góc với nhau là hình vuông vắn vắn.

II. Công thức tính đường chéo hình chữ nhật

1. Trường hợp 1: Biết độ dài của hai cạnh

Cho hình chữ nhật ABCD, AB = CD = a, BC = AD = b. Tính đường chéo AC, BD.

2. Trường hợp 2: Biết được diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, chu vi hình chữ nhật

Cho hình chữ nhật ABCD, cho diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật bằng S, chu vi hình chữ nhật bằng P. Tính đường chéo AC, BD.

III. Tính chất của hình chữ nhật

Hình chữ nhật có tính chất như sau:
– Hình chữ nhật là hình thang cân, hình bình hành nên hình chữ nhật sẽ đã có được khá khá đầy đủ tính chất của hai hình này.
– Hai đường chéo của hình chữ nhật bằng nhau, cắt nhau tại trung điểm mỗi đường.

IV. Dấu hiệu nhận ra hình chữ nhật

Tương tự như những hình khác, hình chữ nhật có tín hiệu nhận ra riêng như:
– Tứ giác có 3 góc vuông.
– Hình thang cân có một góc vuông.
– Hình bình hành có một góc vuông.
– Hình bình hành có 2 đường chéo bằng nhau.

V. Bài tập về phương pháp tính đường chéo hình chữ nhật

1. Bài tập 1: Cho hình chữ nhật ABCD, có cạnh AB = 3cm, cạnh AD = 4cm, tính đường chéo AC, BD.

Giải:

Đường chéo hình chữ nhật phân thành hai tam giác vuông, có cạnh góc vuông lần lượt AB = CD = 3, AD = BC = 5.

2. Bài tập 2: Cho hình chữ nhật ABCD, có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bằng 12cm2, chu vi bằng 14 cm. Tính đường chéo AC.

Khi biết được phương pháp tính đường chéo hình chữ nhật, bạn hoàn toàn hoàn toàn có thể tính được cạnh, chu vi, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật thuận tiện và đơn thuần và giản dị. Các bậc phụ huynh cũng nên tìm hiểu thêm để hoàn toàn hoàn toàn có thể hướng dẫn những con em của tớ của tớ mình làm bài tập hiệu suất cao, đúng chuẩn nhất.

://thuthuat.taimienphi/cach-tinh-duong-cheo-hinh-chu-nhat-56201n.aspx
Các bạn tìm hiểu thêm thêm những phương pháp tính đường chéo hình bình hành, đường chéo hình thoi … để củng cố thêm kiến thức và kỹ năng và kỹ năng Toán học của tớ, từ đó hoàn toàn hoàn toàn có thể làm được mọi bài tập mà bạn gặp phải liên quan tới đường chéo.

Reply
3
0
Chia sẻ

Share Link Download Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #hình #chữ #nhật #ABCD #có #đường #chéo #bằng #Tính #độ #dài #đường #chéo

4102

Clip Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD Đầy đủ ?

Bạn vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD Đầy đủ miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD Đầy đủ miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC bằng 5 cm Tính độ dài đường chéo BD Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chữ #nhật #ABCD #có #đường #chéo #bằng #Tính #độ #dài #đường #chéo #Đầy #đủ