Mẹo về Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Mới nhất 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-17 08:20:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là được Cập Nhật vào lúc : 2022-07-17 08:20:03 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bài 15. Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.. Bài 15 trang 119 sgk toán lớp 8 tập 1 – Diện tích hình chữ nhật

Bài 15.   Đố. Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm.

a) Hãy vẽ một hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh nhỏ hơn nhưng có chu vi to nhiều hơn nữa hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình như vậy.

b) Hãy vẽ hình vuông vắn vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD. Vẽ được mấy hình vuông vắn vắn như vậy? So sánh diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình chữ nhật với diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn có cùng chu vi vừa vẽ. Tại sao trong những hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông vắn vắn có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lớn số 1.

Hướng dẫn giải:

a) Hình chữ nhật ABCD đã cho có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là SACBD = 3.5 = 15 (cm2).

– Hình chữ nhật có kích thước 1cm x 12cm có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 12cm2 và chu vi là ( 1+12).2 = 26(cm) (có 26>15).

– Hình chữ nhật có kích thước 2cmx7cm co diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh là 14cm2 và chu vi là (2+7).2 = 18(cm) (có 18 > 15).

Như vậy, vẽ được nhiều hình chữ nhật có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh bé nhiều hơn nữa thế nữa nhưng có chu vi to nhiều hơn nữa hình chữ nhật  ABCD cho trước.

b) Chu vi hình chữ nhật ABCD đã cho là:

           (5+3).2 = 16 (cm)

Cạnh hình vuông vắn vắn có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật ABCD là:

            16:4 = 4(cm).

Diện tích hình vuông vắn vắn này là 4.4 = 16 (mét vuông) 

Vậy Shcn < Shv

Trong những hình chữ nhật có cùng chu vi thì hình vuông vắn vắn có diện tich lớn số 1.

Ta luôn có 

 ≥ √ab

Suy ra ab ≤ 

Quảng cáo

Hình trên là hình vẽ chứng tỏ hình chữ nhật cạnh a,b (a>b) có diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh nhỏ hơn diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh hình vuông vắn vắn cạnh 

.

Trên hình a= 5cm, b = 3cm, 

 = 4cm

a – 

 = 1cm,  – b = 1cm

Do đó 

SEBCG = b. ( a- 

 ) = 3.1 = 3 (cm2).

SDGHI = 

. ( – b ) = 4.1 = 4 (cm2).

SAEGD = b.

 = 3.4 = 12 (cm2).

Nên             SABCD = SEBCG + SAEGD = 3 + 12 = 15(cm2).

SAEHI  = SDGHI + SAEGD = 4 + 12 = 16 (cm2).

 Vậy SABCD < SAEHI

Tổng quát:

Hình chữ nhật EBCG có một cạnh bằng a – 

, cạnh kia bằng b.

Hình chữ nhật DGHI có một cạnh bằng 

 – b, cạnh kia bằng .

Mà  a – 

 bằng  – b và b b)

nên SEBCG < SDGHI

Cộng thêm SAEGD vào mỗi vế bất đẳng thức ta được

            SEBCG + SAEGD < SDGHI + SAEGD

Vậy SABCD < SAEHI

Bài 3 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật ABCD, biết AB = 5 cm, AD = 8 cm.

– Vẽ hai đoạn thẳng AB = 5 cm, AD = 8 cm vuông góc với nhau.

– Dựng đường thẳng qua B vuông góc với AB.

– Dựng đường thẳng qua D vuông góc với AD.

– Hai đường thẳng trên cắt nhau tại C. Ta được hình chữ nhật ABCD.

Xem thêm những bài giải bài tập Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, rõ ràng khác:

  Hoạt động khởi động trang 80 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình dạng của bức tranh, cái diều, tấm bìa, mái nhà rông, em có biết ….

  Hoạt động mày mò 1 trang 80 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình chữ nhật ABCD (Hình 1). Đo rồi so sánh những cạnh và góc ….

  Thực hành 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Đo và so sánh độ dài những đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ ….

  Vận dụng 1 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Sắp xếp những Hình 3a, b, c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp ….

  Thực hành 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo phía dẫn sau ….

  Vận dụng 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy xếp và cắt một tờ giấy hình chữ nhật thành bốn hình chữ nhật ….

  Hoạt động mày mò 2 trang 81 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi ABCD như hình 4. Hãy so sánh những cạnh của hình thoi ….

  Thực hành 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thoi IJKL, hai tuyến phố chéo cắt nhau tại O (Hình 6) ….

  Thực hành 4 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi ABCD lúc biết AB = 3 cm và đường chéo AC = 5 cm ….

  Vận dụng 3 trang 82 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Em hãy thảo luận với những bạn ….

  Hoạt động mày mò 3 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình bình hành ABCD như Hình 7. Hãy đo rồi so sánh cạnh AB và CD ….

  Thực hành 5 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Quan sát hình bình hành bên và cho biết thêm thêm thêm thêm. Góc đỉnh M của hình bình hành ….

  Vận dụng 4 trang 83 Toán lớp 6 Tập 1: Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như hình vẽ bên thành một mặt bàn ….

  Thực hành 5 trang 83 – 84 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành ABCD lúc biết AB = 3 cm, BC = 5 cm và đường chéo ….

  Vận dụng 5 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành ABCD lúc biết hai tuyến phố chéo AC = 5 cm, BD = 7 cm ….

  Hoạt động mày mò 4 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Cho hình thang cân như Hình 9. Hãy đo rồi so sánh hai cạnh bên ….

  Thực hành 7 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Hãy cho biết thêm thêm thêm thêm: Góc ở đỉnh H của hình thang cân EFGH là bằng góc nào ….

  Vận dụng 6 trang 84 Toán lớp 6 Tập 1: Gấp đôi một tờ giấy hình chữ nhật, rồi cắt theo đường nét đứt như hình ….

  Bài 1 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Trong những hình sau này hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành ….

  Bài 2 trang 85 Toán lớp 6 Tập 1: Đo rồi cho biết thêm thêm thêm thêm độ dài những cạnh của mỗi hình chữ nhật sau ….

  Bài 4 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Người ta hoàn toàn hoàn toàn có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng phương pháp ghép 4 miếng ….

  Bài 5 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình bình hành MNPQ, biết: MN = 3 cm, NP = 4 cm ….

  Bài 6 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp hai hai lần, cắt theo đường nét đứt ….

  Bài 7 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm ….

  Bài 8 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân ….

  Bài 9 trang 86 Toán lớp 6 Tập 1: Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước những cạnh nêu ra trong hình vẽ ….

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k10: fb/groups/hoctap2k10/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài nhờ vào đề bài và hình ảnh của sách giáo khoa Toán lớp 6 – cuốn sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy). Bản quyền lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 & Tập 2 thuộc VietJack, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép mà không được xin phép.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
8
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là miễn phí

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #hình #chữ #nhật #ABCD #biết #khi #độ #chu #của #hình #chữ #nhật #đó #là

Related posts:

4229

Review Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Mới nhất ?

Bạn vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Mới nhất miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chữ nhật ABCD biết AB 5 cm BC 7 cm khi độ chu vi của hình chữ nhật đó là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chữ #nhật #ABCD #biết #khi #độ #chu #của #hình #chữ #nhật #đó #là #Mới #nhất