Thủ Thuật về Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S 2022 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S 2022 được Update vào lúc : 2022-05-02 13:58:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-02 13:58:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy ABCD. Biết thể tích khối chóp S.ABCD bằng a336.  Độ dài cạnh bên SA bằng bao nhiêu? 

A. SA = a.

B. SA=a2.

C. SA=a32.

D. SA=a3.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

  Trả lời (30) Xem đáp án »

  Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng

  A. a0, c>0, d<0

  B. a<0, b0, d<0

  C. a>0, b>0, c>0, d<0

  D. a0, c<0, d<0

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=zFU8c40y7lU

ĐỀ MINH HỌA CUỐI KÌ 2 HAY NHẤT – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=PBpe14ApvlA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – 2k6 – Livestream TOÁN thầy ANH TUẤN

Toán

://.youtube/watch?v=Bd19awtfFu8

CHỮA ĐỀ THI VÀO 10 – ĐỀ TRÚNG TỦ 03 – 2k7 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=Z9PnhliqsW4

CHỮA ĐỀ MINH HỌA THI CUỐI HỌC KÌ 2 (tiếp..) – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=ZCP0qIDC3mo

ĐỀ MINH HỌA CUỐI HỌC KÌ 2 – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=LZSPJQPdjgM

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 SÁT NHẤT – Hóa học 11 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

Xem thêm …

đã hỏi trong Lớp 12 Toán học

· 10:16 29/08/2022

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a. Tam giác SAB cân tại S có SA=SB=2a nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy ABCD. Gọi α là góc giữa SD và mặt phẳng đáy (ABCD). Mệnh đề nào sau này đúng

A. tanα=3

B. cotα=36

C. tanα=33

D. cotα=23

Câu hỏi hot cùng chủ đề

  Cách chuyển từ sin sang cos ạ ?

  Trả lời (30) Xem đáp án »

  Cho hàm số y=ax3+bx2+cx+d có đồ thị như hình vẽ. Tìm mệnh đề đúng

  A. a0, c>0, d<0

  B. a<0, b0, d<0

  C. a>0, b>0, c>0, d<0

  D. a0, c<0, d<0

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

://.youtube/watch?v=zFU8c40y7lU

ĐỀ MINH HỌA CUỐI KÌ 2 HAY NHẤT – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

://.youtube/watch?v=PBpe14ApvlA

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ – 2k6 – Livestream TOÁN thầy ANH TUẤN

Toán

://.youtube/watch?v=Bd19awtfFu8

CHỮA ĐỀ THI VÀO 10 – ĐỀ TRÚNG TỦ 03 – 2k7 – Livestream TOÁN thầy QUANG HUY

Toán

://.youtube/watch?v=Z9PnhliqsW4

CHỮA ĐỀ MINH HỌA THI CUỐI HỌC KÌ 2 (tiếp..) – 2k5 Livestream TIẾNG ANH cô QUỲNH TRANG

Tiếng Anh (mới)

://.youtube/watch?v=ZCP0qIDC3mo

ĐỀ MINH HỌA CUỐI HỌC KÌ 2 – 2K5 – Livestream HÓA cô HUYỀN

Hóa học

://.youtube/watch?v=LZSPJQPdjgM

ÔN TẬP HỌC KÌ 2 SÁT NHẤT – Hóa học 11 – 2k5 – Livestream HÓA cô THU

Hóa học

Xem thêm …

Mã vướng mắc: 270312

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, nhấn vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

  Gọi (Fleft( x right)) là một nguyên hàm của hàm số (fleft( x right)=texte^-x+cos x). Tìm xác lập đúng.
  Đc trong hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào sau này?
  Cho số phức (z=5-2i). Tìm số phức (w=iz+overlinez).
  Điểm (A) trong hình phía dưới là yếu tố màn màn biểu diễn số phức (z). ​ Mệnh đề nào dưới đây đúng?
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a. Biết (SAbot left( ABCD right)) và (SA=asqrt3). Thể tích của khối chóp (textS.ABCD) là:
  Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, đường thẳng có một véctơ chỉ phương là
  Cho hàm số y = g(x) có đồ thị như hình vẽ bên. ​ Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng chừng chừng nào sau này?
  Diện tích xung quanh của hình trụ có bán kính đáy R=4cm và đường sinh l=5cm bằng:
  Cho cấp số cộg (left( u_n right)) có số hạng đầu (u_1=2) và công sai d=5. Giá trị của (u_5) bằng
  Nghiệm của phươg trình (2^x+1=16) là
  Cho hàm số (y=frac3x5x-2). Khẳng định nào sau này đúng?
  Trong không khí Oxyz, cho điểm (Mleft( -3 ; -2 ; 1 right)). Hình chiếu vuông góc của điểm M lên mặt phẳng (left( Oxy right)) là yếu tố:
  Cho hàm số (y=f(,x,)) liên tục trên (mathbbR) và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ sau ​ Hàm số đã cho có bao nhiêu điểm cực trị?
  Cho n và k là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (kle n) mệnh đề nào dưới đây đúng?
  Cho biết (intlimits_0^3fleft( x right)textdx=3,,,intlimits_0^5fleft( t right)textdt=10). Tính (intlimits_3^52fleft( z right)textdz).
  Rút gọn biểu thức (P=fraca^sqrt3+1.a^2-sqrt3left( a^sqrt2-2 right)^sqrt2+2) với a>0
  Trog khôg gian Oxyz, mặt cầu (left( S right):x^2+y^2+z^2-8x+2y+1=0) có tọa độ tâm I và R
  Cho hình nón có bán kính đáy bằng a và độ dài đường sinh bằng 2a. Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng
  Cho hàm số (fleft( x right)=ln left( x^4+2x right)). Đạo hàm (f’left( 1 right)) bằng
  Trong không khí Oxyz cho mặt phẳng (left( P right):2x-y+z-1=0). Điểm nào dưới đây thuộc (left( P right))?
  Có bao nhiêu số nguyên dương n để (log _n256) là một số trong những trong những nguyên dương?
  Tập nghiệm của bất phương trình (left( frac11+a^2 right)^2x+1>1) là
  Cho số phức (z=(1-2i)^2). Tính mô đun của số phức (frac1z).
  Tổng những nghiệm của phương trình (log _frac12left( x^2-5x+7 right)=0) bằng
  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn tâm O, (SAbot left( ABCD right)). Gọi I là trung điểm của SC. Khoảng cách từ I đến mặt phẳng (left( ABCD right)) bằng độ dài đoạn thẳng nào?
  Cho hàm số (fleft( x right)) liên tục trên (mathbbR) và có một nguyên hàm là (Fleft( x right)). Biết (Fleft( 1 right)=8), giá trị (Fleft( 9 right)) được xem bằng công thức
  Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SA=2a. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD.
  Biết hai đồ thị hàm số (y=x^3+x^2-2) và (y=-x^2+x) cắt nhau tại ba điểm phân biệt (A,,B,,C). Khi đó diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác ABC bằng
  Cho hàm số (y=fleft( x right)) liên tục trên (mathbbR) và có đạo hàm (f’left( x right)=left( x+2 right)left( x-1 right)^3left( 3-x right)). Hàm số đạt cực tiểu tại
  Giá trị nhỏ nhất của hàm số (y=x^3-2x^2-4x+5) trên đoạn (left[ 1,;,3 right]) bằng
  Cho hàm số (y=fracx-1x+2). Mệnh đề nào sau này là mệnh đề đúg?
  Trong không khí Oxyz, cho điểm M(3;2;-1) và mặt phẳng (P):x+z-2=0. Đường thẳng trải qua M và vuông góc với (P) có phương trình là
  Có bao nhiêu số phức z có phần thực bằg 2 và (left| z+1-2i right|=3)?
  Cho hai số thực x, y thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (xleft( 3+2i right)+yleft( 1-4i right)=1+24i). Giá trị (x+y) bằng
  Cho hàm số có (f’left( x right)) và (f”left( x right)) liên tục trên (mathbbR). Biết (f’left( 2 right)=4) và (f’left( -1 right)=-2,) tính (intlimits_-1^2f”left( x right)textdx)
  Trong không khí Oxyz, cho hai điểm (Mleft( 3;-2;5 right), Nleft( -1;6;-3 right)). Mặt cầu đường giao thông vận tải lối đi bộ giao thông vận tải lối đi bộ vận tải lối đi bộ lối đi dạo kính MN có phương trình là:
  Cho hình chóp tứ giác đều phải có cạnh đáy bằng 2a, cạnh bên bằng 3a. Gọi (alpha ) là góc giữa mặt bên và mặt đáy, mệnh đề nào dưới đây đúng?
  Có 6 bi gồm 2 bi đỏ, 2 bi vàng, 2 bi xanh. Xếp ngẫu nhiên những viên bi thành một hàng ngang. Tính xác suất để hai viên bi vàng không xếp cạnh nhau?
  Có mấy giá trị nguyên dương của m để bất phương trình (9^m^2x+4^m^2xge m.5^m^2x) có nghiệm?
  Một biển quảng cáo có dạng Elip với bốn đỉnh (A_1,A_2,B_1,B_2). như hình vẽ. Người ta chia Elip bởi parapol có đỉnh (B_1), trục đối xứng (B_1B_2) và trải qua những điểm M, N.Sau đó sơn phần tô đậm với giá 200.000 đồng/(m^2) và trang trí đèn led phần còn sót lại với giá 500.000 đồng/(m^2).Hỏi kinh phí góp vốn góp vốn đầu tư sử dụng sớm nhất với giá trị nào dưới đây? Biết (A_1A_2=4m,B_1B_2=2m,text MN=2m).
  Cho hàm số (fleft( x right)) xác lập và có đạo hàm (f’left( x right)) liên tục trên (left[ 1,;,3 right],fleft( x right)ne 0) với mọi (xin left[ 1,;3 right]), đồng thời (f’left( x right)left[ 1+fleft( x right) right]^2=left[ left( fleft( x right) right)^2left( x-1 right) right]^2) và (fleft( 1 right)=-1). Biết rằng (intlimits_1^3fleft( x right)textdx=aln 3+b,,,left( ain mathbbZ,,,bin mathbbZ right)), tính tổng (S=a+b^2).
  Cho hình lăng trụ đứng (ABC.A’B’C’) có đáy ABC là tam giác vuông tại C, biết AB=2a, AC=a, BC’=2a. Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.
  Hình vuông OABC có cạnh bằng 4 được phân thành hai phần bởi đường cong (left( C right)) có phương trình (y=frac14,x^2). Gọi (S_1,,,,S_2) lần lượt là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh của phần không trở thành gạch và bị gạch như hình vẽ phía dưới. Tỉ số (fracS_1S_2) bằng ​
  Cho hàm số (fleft( x right)=x^4). Hàm số (gleft( x right)=f’left( x right)-3x^2-6x+1) đạt cực tiểu, cực lớn lần lượt tại (x_1,text textx_2). Tính (m=gleft( x _1 right)gleft( x_2 right)).
  Cho hàm số (y=fleft( x right)) liên tục trên (left[ frac12;,,2 right]) và thỏa Đk (fleft( x right)+2.fleft( frac1x right)=3x,,,forall xin mathbbR^*). Tính (I=intlimits_frac12^2fracfleft( x right)xdx).
  Trong không khí Oxyz, cho đường thẳng (d:,fracx+32=fracy+11=fracz-1) và mặt phẳng (left( P right):,x+y-3z-2=0). Gọi d’ là đường thẳng nằm trong mặt phẳng (left( P right)), cắt và vuông góc với d. Đường thẳng d’ có phương trình là
  Trong không khí Oxyz, cho bốn điểm (Aleft( 2,;,0,;,1 right), Bleft( 3,;,1,;,5 right), Cleft( 1,;,2,;,0 right), Dleft( 4,;,2,;,1 right)). Gọi (left( alpha right)) là mặt phẳng trải qua D sao cho ba điểm A, B, C nằm cùng phía riêng với (left( alpha right)) và tổng khoảng chừng chừng cách từ những điểm A, B, C đến mặt phẳng (left( alpha right)) là lớn số 1. Giả sử phương trình (left( alpha right)) có dạng: 2x+my+nz-p..=0. Khi đó, T=m+n+p.. bằng:
  Cho hàm số (y=fleft( x right)) có đạo hàm (fprime left( x right)=left( x+1 right)^4left( x-m right)^5left( x+3 right)^3) với mọi (xin mathbbR). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m in [ – 5 ; 5 ]) để hàm số (gleft( x right)=fleft( left| x right| right)) có 3 điểm cực trị?
  Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu nhu yếu (left| z+1 right|=sqrt3). Tìm giá trị lớn số 1 của (T=left| z+4-i right|+left| z-2+i right|).
  Tìm tập hợp toàn bộ những giá trị tham số m để phương trình (4^x^2-2x+1-m.2^x^2-2x+2+3m-2=0) có 4 nghiệm phân biệt.

Reply
3
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Download Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #hình #chóp #ABCD #có #đáy #ABCD #là #hình #vuông #cạnh #tam #giác #SAB #cân #tại

Related posts:

4356

Review Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S 2022 ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S 2022 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn cạnh a, tam giác SAB cân tại S 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #chóp #ABCD #có #đáy #ABCD #là #hình #vuông #cạnh #tam #giác #SAB #cân #tại