Thủ Thuật về Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Hướng dẫn FULL được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-16 16:10:00 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 được Update vào lúc : 2022-04-16 16:10:13 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Từ điểm M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ hai tiếp tuyến MA, MB với dường tròn (A, B la hai tiếp điểm). Lấy điểm C trên cung nhỏ AB (C không trùng với A và B). Từ điểm C kẻ CD vuông góc với AB, CE vuông góc với MA, CF vuông góc với MB ((Din AB,,,Ein MA,,,Fin MB)). Gọi I là giao điểm của AC và DE, K là giao điểm của BC và DF. Chứng minh rằng

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

1) Tứ giác ADCE nội tiếp một đường tròn

2) Hai tam giác CDE và CFD đồng dạng

3) Tia đối của CD là tia phân giác góc (widehatECF)

4) Đường thẳng IK tuy nhiên tuy nhiên với đường AB

Khách

Hãy nhập vướng mắc của bạn vào đây

Dưới đấy là một vài vướng mắc hoàn toàn hoàn toàn có thể liên quan tới vướng mắc mà bạn trình lên. Có thể trong số đó có câu vấn đáp mà bạn cần!

Cho đường tròn (O,R) cố định và thắt chặt và thắt chặt.Từ M nằm ngoài đường tròn (O) kẻ 2 tiếp tuyến MA,MB (A,B là những tiếp điểm).Gọi H là giao điểm của OM,ABa) CM: OM vuông góc với AB và OH.OM=R2b) Từ M kẻ cát tuyến MNP với đường tròn (O) (N nằm trong tâm M,P),gọi I là trung điểm NP (I khác O).Chứng minh: A,M,O,I thuộc một đường tròn và tìm tâm của đường tròn đóc) Qua N kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O), cắt MA,MB theo thứ tự C,D.Biết MA=5cm ,tính chu vi tam giác MCDd) Qua O kẻ đường thẳng d vuông góc với OM, cắt MA,MB lần lượt tại E,F.Xác xác lập trí của điểm M để diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh tam giác MEF nhỏ nhất~Giải nhanh giùm mình nhé~

Tâm đường tròn nội tiếp của tam giác là

Mỗi một tam giác có bao nhiêu đường tròn bàng tiếp?

19/08/2022 1,410

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho đường tròn (O; R) và điểm A nằm ngoài (O). Từ A, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là những tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC. Lấy D đối xứng với B qua O. Gọi E là giao điểm của đoạn thẳng AD với (O) (E không trùng với D). Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án » 19/08/2022 8,029

Cho đường tròn (O; R) và điểm A nằm ngoài (O). Từ A, kẻ hai tiếp tuyến AB, AC với (O) (B, C là những tiếp điểm). Gọi H là giao điểm của OA và BC. Lấy D đối xứng với B qua O. Gọi E là giao điểm của đoạn thẳng AD với (O) (E không trùng với D). Tỉ sốDEBE  bằng?

Xem đáp án » 19/08/2022 3,396

Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB. Vẽ những tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn cùng phía riêng với AB. Từ diểm M trên nửa đường tròn (M khác A, B) vẽ tiếp tuyến với nửa đường tròn, cắt Ax, By lần lượt tại C và D. Cho OD = BA = 2R. Tính AC và BD theo R

Xem đáp án » 19/08/2022 2,726

Cho đường tròn (O). Từ một điểm M ở ngoài (O), vẽ hai tiếp tuyến MA và MB sao cho góc AMB bằng 60o. Biết chu vi tam giác MAB là 24cm, tính độ dài bán kính đường tròn.

Xem đáp án » 19/08/2022 2,561

Cho hai tuyến phố tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài tại A. Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC, B  (O) và C  (O’). Tiếp tuyến chung trong tại A cắt tiếp tuyến chung ngoài BC tại I. Tính độ dài BC biết OA = 9cm, O’A = 4cm

Xem đáp án » 19/08/2022 1,956

Cho hình vẽ, MA và MB là hai tiếp tuyến của đường tròn (O; 3cm), MA = 4cm. Độ dài đoạn thẳng AB là:

Xem đáp án » 19/08/2022 1,764

Hai tiếp tuyến tại A và B của đường tròn (O) cắt nhau tại I. Đường thẳng qua I và vuông góc với IA cắt OB tại K. Chọn xác lập đúng.

Xem đáp án » 19/08/2022 1,763

Hai tiếp tuyến tại hai điểm B, C của một đường tròn (O) cắt nhau tại A tạo thành BAC^ = 50o. Số đo của góc BOC^ chắn cung nhỏ BC bằng:

Xem đáp án » 19/08/2022 1,524

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Gọi D là trung điểm cạnh AC, tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A cắt tia BD tại E. Chọn xác lập đúng.

Xem đáp án » 19/08/2022 1,330

Cho đường tròn (O), bán kính OA. Dây CD là đường trung trực của OA. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn tại C, tiếp tuyến này cắt đường thẳng OA tại I. Biết OA = R. Tính CI theo R

Xem đáp án » 19/08/2022 764

Cho tam giác ABC cân tại A, I là tâm đường tròn nội tiếp, K là tâm đường tròn bàng tiếp trong góc A. Gọi O là trung điểm của IK. Tính bán kính đường tròn (O)  biết AB = AC = 20cm, BC = 24cm

Xem đáp án » 19/08/2022 619

Cho hai tuyến phố tròn (O); (O’) cắt nhau tại A, B, trong số đó O’  (O). Kẻ đường kính O’OC của đường tròn (O). Chọn xác lập sai?

Xem đáp án » 19/08/2022 560

Cho tam giác ABC cân tại A, I là tâm đường tròn nội tiếp, K là tâm đường tròn bàng tiếp trong góc A. Gọi O là trung điểm của IK. Tâm của đường tròn trải qua bốn điểm B, I, C, K là:

Xem đáp án » 19/08/2022 390

Cho tam giác ABC cân tại A nội tiếp đường tròn (O). Gọi D là trung điểm cạnh AC, tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A cắt tia BD tại E. Tứ giác ABCE là hình gì?

Xem đáp án » 19/08/2022 234

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

Cho (O) và M nằm ngoài đường tròn, kẻ tiếp tuyến MA, MB sao cho góc AMB = 90 độ. Từ C trên cung nhỏ AB kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt MA, MB tại P và Q… Biết bán kính = 5cm

a) Tứ giác MAOB là hình gì? Vì SAo?

b) Tính Chu vi tam giác MPQ

c) Tính góc POQ

Các vướng mắc tương tự

Share Link Tải Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #đường #tròn #tâm #và #điểm #nằm #ngoài #đường #tròn #từ #kẻ #hai #tiếp #tuyến #sao #cho #amb

4435

Clip Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Hướng dẫn FULL miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Hướng dẫn FULL miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho đường tròn tâm o và điểm m nằm ngoài đường tròn từ m kẻ hai tiếp tuyến ma, mb sao cho amb = 90 Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #đường #tròn #tâm #và #điểm #nằm #ngoài #đường #tròn #từ #kẻ #hai #tiếp #tuyến #sao #cho #amb #Hướng #dẫn #FULL