Thủ Thuật Hướng dẫn Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới nhất được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-22 17:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là được Update vào lúc : 2022-05-22 17:00:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

18/06/2022 18,735

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch KOH đặc, nóng, dư thu được dung dịch chứa những chất tan thuộc dãy nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 48,170

Đổ dd chứa 1g HBr vào dd chứa 1g NaOH. Nhúng giấy quì tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu:

Xem đáp án » 18/06/2022 37,203

Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng với dd HCl đặc, dư và đun nóng. Thể tích khí thoát ra (đktc) là: (Mn = 55)

Xem đáp án » 18/06/2022 33,838

Trong nước clo có chứa những chất:

Xem đáp án » 18/06/2022 30,853

Cho 15 gam hỗn hợp bột sắt kẽm sắt kẽm kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí H2 (đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

Xem đáp án » 18/06/2022 30,608

Kim loại tác dụng được với axit HCl loãng và khí clo cho cùng một loại muối clorua sắt kẽm sắt kẽm kim loại là:

Xem đáp án » 18/06/2022 30,009

Hòa tan khí Cl2 vào dung dịch NaOH loãng, dư ở nhiệt độ phòng thu được dung dịch chứa những chất:

Xem đáp án » 18/06/2022 28,181

Cho dung dịch AgNO3 dư vào 100ml dung dịch chứa hỗn hợp NaF 1M và NaBr 0,5M. Lượng kết tủa thu được là:

Xem đáp án » 18/06/2022 25,314

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của những nguyên tử Halogen là:

Xem đáp án » 18/06/2022 22,785

Sắp xếp theo chiều tăng tính oxi hóa của những nguyên tử là:

Xem đáp án » 18/06/2022 22,494

Cho m gam hỗn hợp Zn, Fe tác dụng với vừa đủ với 73g dd HCl 10%. Cô cạn dd thu được 13,15g muối. Giá trị m là:

Xem đáp án » 18/06/2022 21,980

Cho 0,3gam một sắt kẽm sắt kẽm kim loại hóa trị II phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 0,28 lít H2 (đktc). Kim loại đó là?

Xem đáp án » 18/06/2022 19,262

Có 4 bình mất nhãn đựng những dd :NaCl, NaNO3, BaCl2, Ba(NO3)2. Để phân biệt những dd trên, ta lần lượt dùng chất :

Xem đáp án » 18/06/2022 17,574

Trong phản ứng hóa học sau, Brom đóng vai trò là :

SO2+Br2+2H2O→H2SO4+2HBr

Xem đáp án » 18/06/2022 16,765

Phát biểu nào sau này không đúng chuẩn:

Xem đáp án » 18/06/2022 16,145

Cho những thí nghiệm sau:

(1) Dẫn khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(2) Dẫn khí H2S vào dung dịch CuCl2

(3) Dẫn khí H2S vào dung dịch CuSO4

(4) Cho FeS2 vào dung dịch HCl

(5) Dẫn khí NH3 vào dung dịch AlCl3

(6) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2

(7) Cho FeS vào dung dịch HCl

(8) Cho Na2SiO3 vào dung dịch HCl

(9) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch

(10) Cho Na2CO3 vào dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

Page 2

Cho những thí nghiệm sau:

(1) Dẫn khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(2) Dẫn khí H2S vào dung dịch CuCl2

(3) Dẫn khí H2S vào dung dịch CuSO4

(4) Cho FeS2 vào dung dịch HCl

(5) Dẫn khí NH3 vào dung dịch AlCl3

(6) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2

(7) Cho FeS vào dung dịch HCl

(8) Cho Na2SiO3 vào dung dịch HCl

(9) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch

(10) Cho Na2CO3 vào dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

Page 3

Cho những thí nghiệm sau:

(1) Dẫn khí H2S vào dung dịch Pb(NO3)2

(2) Dẫn khí H2S vào dung dịch CuCl2

(3) Dẫn khí H2S vào dung dịch CuSO4

(4) Cho FeS2 vào dung dịch HCl

(5) Dẫn khí NH3 vào dung dịch AlCl3

(6) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaAlO2

(7) Cho FeS vào dung dịch HCl

(8) Cho Na2SiO3 vào dung dịch HCl

(9) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch

(10) Cho Na2CO3 vào dung dịch FeCl3.

Số thí nghiệm tạo ra kết tủa là

Những vướng mắc liên quan

Có 4 axit: HCl; HBr; HF; HI. Tính khử tăng dần theo thứ tự

A. HBr; HF; HI;HCl

B. HCl; HI; HBr; HF

C. HI; HBr; HCl; HF

D. HF; HCl; HBr; HI

Cho những phát biểu sau

(1) Dãy HF, HCl, HBr, HI: độ bền tăng dần, tính axit và tính khử tăng dần.

(2) HF là axit yếu nhưng có tính chất đặc biệt quan trọng quan trọng ăn mòn thủy tinh.

(3) Phản ứng: NaX (tt) + H2SO4 đặc

NaHSO4 + Y(khí), Y gồm HCl, HBr, HI và HF.

(4) Các muối AgX đều là chất kết tủa (X là halogen).

(5) Không thể dữ gìn và bảo vệ axit HF trong chai, lo bằng thủy tinh.

(6) Trong nhóm halogen, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân: tính phi kim (tính oxy hóa) giảm dần còn tính khử tăng dần.

(7) Trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn hoàn toàn có thể điều chế clo bằng phương pháp cho HCl đặc tác dụng với những chất oxi hóa mạnh như MnO2, KMnO4, KClO3, K2Cr2O7,…

(8) Trong công nghiệp, điều chế clo bằng phương pháp điện phân dung dịch natri clorua NaCl bão hòa (không hề màng ngăn) .

Số phát biểu đúng là   A. 2.                  B. 3.                C. 4.                      D.5

Cho những phát biểu sau:

2. HF là axit rất mạnh vì hoàn toàn hoàn toàn có thể ăn mòn thủy tinh.

4. Trong công nghiệp nước javen được điều chế bằng phương pháp sục Cl2 vào dung dịch NaOH.

Dãy axit nào sau này sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit ?

A. HI > HBr > HCL > HF     B. HF > HCL > HBr > HI.

C. HCL > HBr > HI > HF.     D. HCl > HBr > HF > HI

Cho dãy dung dịch axit sau HF, HCl, HBr, HI. Dung dịch có tính axit mạnh nhất và tính khử mạnh nhất là:

A. HF

B. HCl

C. HBr

D. HI

1. Trong công nghiệp nước javen được điều chế bằng phương pháp sục Cl2 vào dung dịch NaOH.

3. Tất cả phản ứng hóa học mà oxi tham gia là phản ứng oxi hóa khử, trong số đó oxi là chất oxi hóa.

5. Từ HF → HCl → HBr → HI cả tính axit và tính khử đều tăng dần.

Số nhận xét đúng là:

A. 3.

B. 6.

C. 5.

D. 4.

Dãy aixt nào sau này được sắp xếp đúng theo thứu tự tính axit giảm dần:

A. HCl, HBr, HI, HF.

B. HBr, HI, HF, HCl.

C. HI, HBr, HCl, HF.

D. HF, HCl, HBr, HI.

Câu 24: Cho những phát biểu sau:

 (1). Dung dịch 5% iot trong etanol dùng làm thuốc sát trùng vết thương.

 (2). Dãy axit HF, HCl, HBr, HI được sắp xếp theo chiều tính khử tăng dần.

 (3). Khí oxi và ozon đều là chất oxi hoá mạnh, tính oxi hoá của khí ozon mạnh hơn khí oxi.

 (4). Khí clo, khí oxi và khí ozon đều được sử dụng để diêt trùng nước sinh hoạt.

 (5). Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch chứa NaF, NaCl thu được hai chất kết tủa .

         Số nhận định đúng là    

 A. 1.              B. 2.                   C. 3.                        D. 4.

Câu 25: Hỗn hợp khí X gồm ozon và oxi có tỉ khối riêng với hiđro bằng 20,8. Phần trăm theo thể tích ozon và oxi trong hỗn hợp X lần lượt là

A. 60% và 40%.         B. 30% và 70%.        C. 35% và 65%.       D. 40% và 60%.

Câu 26: Cho 19,3 gam bột hỗn hợp Fe và Al đun nóng với S dư, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 40,1 gam hỗn hợp muối. Thành phần % theo số mol của Fe trong hỗn hợp ban đầu là

A. 50,00%.            B. 67,47%.              C. 45,00%                 D. 40,00%

Câu 27: Cho 0,25 mol khí SO2 hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,3 mol NaOH. Sau phản ứng thu được dung dịch X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, phản ứng kết thúc thu được m gam tủa. Giá trị m là

A. 43,4g.                B. 10,85g.          C. 6,0g.            D. 12,0g.                             

Câu 28: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu, Al, Mg, Zn vào dung dịch HCl loãng, dư. Sau phản ứng thu được 7,84 lít (đktc) khí H2 và  a gam muối. Để phản ứng hết với m gam hỗn hợp X trên thì nên dùng vừa đủ 10,08 lít khí Cl2 ( đktc). Giá trị (a-m) là

A. 18,45.              B. 24,85.                 C. 25,48.                 D.17,92.

Dãy nào sau này còn có tính axit và tính khử tăng theo chiều từ trái sang phải ?

A.  HI, HBr, HCl, HF      

B. HCl, HBr, HF, HI

C.  HF, HCl, HBr, HI  

D. HCl, HBr, HI, HF 

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #dãy #những #axit #sau #HCl #HBr #phát #biểu #đúng #là

Related posts:

4410

Review Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới nhất miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho dãy những axit sau HF, HCl, HBr, HI phát biểu đúng là Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #dãy #những #axit #sau #HCl #HBr #phát #biểu #đúng #là #Mới #nhất