Thủ Thuật Hướng dẫn Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới nhất Chi Tiết

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-03 04:47:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới Nhất
Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng được Update vào lúc : 2022-05-03 04:46:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trang chủ

Nội dung chính

    A. Lizoxom được bao bọc bởi lớp màng képB. Lizoxom chỉ có ở tế bào động vật hoang dã hoang dãC. Lizoxom chứa nhiều enzim thủy phânD. Lizoxom có hiệu suất cao phân hủy tế bào già và tế bào bị tổn thương.CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Cho những phát biểu sau về riboxom. Phát biểu nào sai?

A. Lizoxom được bao bọc bởi lớp màng kép

B. Lizoxom chỉ có ở tế bào thú hoang dã

C. Lizoxom chứa nhiều enzim thủy phân

D. Lizoxom có hiệu suất cao phân hủy tế bào già và tế bào bị tổn thương.

Các vướng mắc tương tự

Có bao nhiêu điểm lưu ý dưới đấy là chung cho lục lạp và ti thể? 

(1) được bao bọc bởi 2 lớp màng. 

(2) tìm thấy ở toàn bộ những tế bào nhân thực. 

(3) có hiệu suất cao chuyển hóa nguồn tích điện cho tế bào. 

(4) có những phân tử ADN dạng sợi kép. 

(5) có bào quan riboxom.

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở lục lạp?

(1) Có màng kép trơn nhẵn

(2) Chất nền có chứa ADN và riboxom

(3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong

(4) Có ở tế bào thực vật

(5) Có ở tế bào thú hoang dã và thực vật

(6) Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

A. 2

B. 4

C. 5

D. 6

Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở ti thể?

(1) Có màng kép trơn nhẵn

(2) Chất nền có chứa ADN và riboxom

(3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong

(4) Có ở tế bào thực vật

(5) Có ở tế bào thú hoang dã và thực vật

(6) Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở ti thể và lục lạp?

(1) Có màng kép trơn nhẵn

(2) Chất nền có chứa ADN và riboxom

(3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong

(4) Có ở tế bào thực vật

(5) Có ở tế bào thú hoang dã và thực vật

(6) Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Cho những phát biểu sau: 

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên phía ngoài 

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền 

(3) Trong tế bào chất có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những bào quan 

(4) Có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống nội màng chia tế bào chất thành những xoang nhỏ 

(5) Nhân chứa những nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN và protein 

Các phát biểu nói về điểm lưu ý chung của tế bào nhân thực là:

A. (2), (3), (4)

B. (1), (2), (3), (5)

C. (2), (3), (4), (5)

D. (1), (3), (4), (5)

Ở tế bào sống, những chất hoàn toàn hoàn toàn có thể được hấp thụ từ môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên ngoài vào trong tế bào, có bao nhiêu phát biểu đúng về quy trình hấp thụ ở tế bào?

I. Nhờ sự khuyếch tán và thẩm thấu những chất qua màng tế bào theo cơ chế bị động.

II. Nhờ sự hoạt tải những chất qua màng tế bào một cách dữ thế dữ thế chủ động.

III. Nhờ kĩ năng biến dạng của màng tế bào mà những phân tử kích thước lớn được đưa vào.

IV. Nhờ kĩ năng vận chuyển dữ thế dữ thế chủ động mà những chất đi vào không cần tiêu tốn nguồn tích điện.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Trong nguyên phân, khi nói tới sự phân loại tế bào chất ở tế bào thú hoang dã, có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Tạo vách ngăn ở mặt phẳng xích đạo.

II. Kéo dài màng tế bào.

III. Thắt màng tế bào lại ở giữa tế bào.

IV. Đầu tiên hình thành vách ngăn, tiếp Từ đó co thắt tế bào và tạo 2 tế bào con.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Cho những ý sau:

(1) Kích thước nhỏ

(2) Chỉ có riboxom

(3) Bảo quản khôn có màng bọc

(4) Thành tế bào bằng pepridoglican

(5) Nhân chứa phân tử ADN dạng vòng

(6) Tế bào chất có chứa plasmit

Trong những ý trên có những ý nào là yếu tố lưu ý của những tế bào vi trùng?

A. (1), (2), (3), (4), (5)

B. (1), (2), (3), (4), (6)

C. (1), (3), (4), (5), (6)

D. (2), (3), (4), (5) , (6)

18/06/2022 4,511

A. Lizoxom được bao bọc bởi lớp màng kép

Đáp án đúng chuẩn

B. Lizoxom chỉ có ở tế bào thú hoang dã C. Lizoxom chứa nhiều enzim thủy phân D. Lizoxom có hiệu suất cao phân hủy tế bào già và tế bào bị tổn thương.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tế bào nào sau này còn có lưới nội chất trơn tăng trưởng?

Xem đáp án » 18/06/2022 27,791

Đặc điểm không hề ở tế bào nhân thực là

Xem đáp án » 18/06/2022 19,127

Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở lục lạp?

(1) Có màng kép trơn nhẵn

(2) Chất nền có chứa ADN và riboxom

(3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong

(4) Có ở tế bào thực vật

(5) Có ở tế bào thú hoang dã và thực vật

(6) Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

Xem đáp án » 18/06/2022 14,395

Những bộ phận nào của tế bào tham gia việc vận chuyển một protein thoát khỏi tế bào?

Xem đáp án » 18/06/2022 13,485

Chức năng nào sau này sẽ không còn phải của màng sinh chất?

Xem đáp án » 18/06/2022 13,224

Trong quy trình tăng trưởng của nòng nọc có quy trình đứt đuôi để trở thành ếch. Bào quan chứa enzim phân giải làm trách nhiệm tiêu hủy tế bào đuôi là?

Xem đáp án » 18/06/2022 10,758

Bào quan riboxom không hề điểm lưu ý nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 9,923

Có mấy điểm lưu ý chỉ có ở ti thể?

(1) Có màng kép trơn nhẵn

(2) Chất nền có chứa ADN và riboxom

(3) Hệ thống enzim được đính ở lớp màng trong

(4) Có ở tế bào thực vật

(5) Có ở tế bào thú hoang dã và thực vật

(6) Cung cấp nguồn tích điện cho tế bào

Xem đáp án » 18/06/2022 9,437

Lưới nội chất hạt trong tế bào nhân thực có hiệu suất cao nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 8,562

Cho những điểm lưu ý về thành phần và cấu trúc màng sinh chất

(1) Lớp kép photpholipit có những phân tử protein xen giữa

(2) Liên kết với những phân tử protein và lipit còn tồn tại những phân tử cacbohidrat

(3) Các phân tử photpholipit và protein thường xuyên hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi quanh vị trí nhất định của màng

(4) Xen Một trong những phân tử photpholipit còn tồn tại những phân tử colesteron

(5) Xen Một trong những phân tử photpholipit là những phân tử glicoprotein

Có mấy điểm lưu ý đúng theo quy mô khảm – động của màng sinh chất?

Xem đáp án » 18/06/2022 8,397

Mạng lưới nội chất trơn không hề hiệu suất cao nào sau này?

Xem đáp án » 18/06/2022 8,112

Trong những yếu tố cấu trúc sau này, yếu tố nào có chứa diệp lục và enzim quang hợp?

Xem đáp án » 18/06/2022 7,625

Trong thành phần của nhân tế bào có:

Xem đáp án » 18/06/2022 7,104

Đặc điểm nào sau này sẽ không còn phải của ti thể?

Xem đáp án » 18/06/2022 6,942

Cho những ý sau:

(1) Không có thành tế bào bao bọc bên phía ngoài

(2) Có màng nhân bao bọc vật chất di truyền

(3) Trong tế bào chất có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống những bào quan

(4) Có khối mạng lưới khối mạng lưới hệ thống nội màng chia tế bào chất thành những xoang nhỏ

(5) Nhân chứa những nhiễm sắc thể (NST), NST lại gồm ADN và protein

Trong những ý trên, có mấy ý là yếu tố lưu ý của tế bào nhân thực?

Xem đáp án » 18/06/2022 6,824

Reply
6
0
Chia sẻ

Share Link Tải Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng miễn phí

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #phát #biểu #sau #về #riboxom #phát #biểu #nào #đúng

4381

Review Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới nhất ?

Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới nhất miễn phí

Heros đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới nhất Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những phát biểu sau về riboxom phát biểu nào đúng Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #phát #biểu #sau #về #riboxom #phát #biểu #nào #đúng #Mới #nhất