Mẹo về Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia Chi tiết Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-25 14:00:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia được Update vào lúc : 2022-05-25 14:00:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

CREATE DATABASE ThucTap;

USE ThucTap;

CREATE TABLE TBLKhoa

(Makhoa char(10)primary key,

Tenkhoa char(30),

Dienthoai char(10));

CREATE TABLE TBLGiangVien(

Magv int primary key,

Hotengv char(30),

Luong decimal(5,2),

Makhoa char(10) references TBLKhoa);

CREATE TABLE TBLSinhVien(

Masv int primary key,

Hotensv char(40),

Makhoa char(10)foreign key references TBLKhoa,

Namsinh int,

Quequan char(30));

CREATE TABLE TBLDeTai(

Madt char(10)primary key,

Tendt char(30),

Kinhphi int,

Noithuctap char(30));

CREATE TABLE TBLHuongDan(

Masv int primary key,

Madt char(10)foreign key references TBLDeTai,

Magv int foreign key references TBLGiangVien,

KetQua decimal(5,2));

INSERT INTO TBLKhoa VALUES

(‘Geo’,’Dia ly va QLTN’,3855413),

(‘Math’,’Toan’,3855411),

(‘Bio’,’Cong nghe Sinh hoc’,3855412);

INSERT INTO TBLGiangVien VALUES

(11,’Thanh Binh’,700,’Geo’),    

(12,’Thu Huong’,500,’Math’),

(13,’Chu Vinh’,650,’Geo’),

(14,’Le Thi Ly’,500,’Bio’),

(15,’Tran Son’,900,’Math’);

INSERT INTO TBLSinhVien VALUES

(1,’Le Van Son’,’Bio’,1990,’Nghe An’),

(2,’Nguyen Thi Mai’,’Geo’,1990,’Thanh Hoa’),

(3,’Bui Xuan Duc’,’Math’,1992,’Ha Noi’),

(4,’Nguyen Van Tung’,’Bio’,null,’Ha Tinh’),

(5,’Le Khanh Linh’,’Bio’,1989,’Ha Nam’),

(6,’Tran Khac Trong’,’Geo’,1991,’Thanh Hoa’),

(7,’Le Thi Van’,’Math’,null,’null’),

(8,’Hoang Van Duc’,’Bio’,1992,’Nghe An’);

INSERT INTO TBLDeTai VALUES

(‘Dt01′,’GIS’,100,’Nghe An’),

(‘Dt02′,’ARC GIS’,500,’Nam Dinh’),

(‘Dt03′,’Spatial DB’,100, ‘Ha Tinh’),

(‘Dt04′,’MAP’,300,’Quang Binh’ );

INSERT INTO TBLHuongDan VALUES

(1,’Dt01′,13,8),

(2,’Dt03′,14,0),

(3,’Dt03′,12,10),

(5,’Dt04′,14,7),

(6,’Dt01′,13,Null),

(7,’Dt04′,11,10),

(8,’Dt03′,15,6);

Reply
4
0
Chia sẻ

Share Link Download Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Download Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #biết #tên #giáo #viên #nào #tham #gia #tất #cả #những #đề #tài #mà #giáo #viên #Trần #Trà #Hương #đã #tham #gia

Related posts:

4511

Review Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia Chi tiết miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia Chi tiết Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho biết tên giáo viên nào tham gia toàn bộ những đề tài mà giáo viên Trần Trà Hương đã tham gia Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #biết #tên #giáo #viên #nào #tham #gia #tất #cả #những #đề #tài #mà #giáo #viên #Trần #Trà #Hương #đã #tham #gia #Chi #tiết