Thủ Thuật về Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi tiết 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi tiết được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-25 04:12:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi Tiết
Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 được Update vào lúc : 2022-04-25 04:11:09 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Gợi ý làm bài

a) Vẽ biểu đồ

– Xử lí số liệu:

Tốc độ tăng trưởng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suất và sản lượng lúa

cả năm của việt nam thời kì 1990 – 2011 (%)

– Vẽ:

Biểu đồ thể hiện tôc độ tăng trưởn về diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suất và sản lưựng lúa cả năm của việt nam trong thời kì 1990 – 2011

b) Nhận xét và lý giải

* Nhận xét

– Thời kì 1990 – 2011, cả diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suất và sản lượng lúa cả năm của việt nam đều tăng:

+ Diện tích tăng 26,7%.

+ Năng suất tăng 74,2%’.

+ Sản lượng tăng 120,5%.

– Tốc độ tăng trưởng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suát và sản lượng lúa không đều nhau: tăng nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể là sản lượng lúa, tiếp đến là năng suất lúa và tăng chậm nhất là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lúa.

* Giải thích

– Diện tích lúa tăng chậm và không đều. Giai đoạn 1990 – 2000 tăng do mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, phục hoá, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 2000 – 2005 giảm do chuyển một phần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lúa sang trồng nhiều chủng loại cây khác có hiệu suất cao kinh tế tài chính tài chính cao hơn. Giai đoạn 2005 – 2011 dần tăng trờ lại do thâm canh, tăng vụ.

– Năng suất lúa tăng tương đối nhanh là vì vận dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp, nhất là việc đưa vào sử dụng đại trà phổ thông phổ thông những giống lúa mới cho năng suất cao, phù phù thích phù thích hợp với những vùng sinh thái xanh xanh và hiệu suất cao của việc chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai mùa vụ hợp lý.

– Sản lượng lúa tăng nhanh là vì kết quả của việc mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, tăng vụ và nhất là tăng năng suất.

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng một số trong những trong những cây thường niên ở việt nam quy trình 2010 -2022

(Đơn vị: nghìn ha)

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng một số trong những trong những cây thường niên ở việt nam quy trình 2010 -2022

(Đơn vị: nghìn ha)

(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, Nhà xuất bản Thống kê, 2022)

Nhận xét nào sau này đúng về diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh gieo trồng một số trong những trong những cấy thường niên ở việt nam quy trình

Page 2

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng một số trong những trong những cây thường niên ở việt nam quy trình 2010 -2022

(Đơn vị: nghìn ha)

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích gieo trồng một số trong những trong những cây thường niên ở việt nam quy trình 2010 -2022

(Đơn vị: nghìn ha)

(Nguồn: Niên giám thống kê 2022, Nhà xuất bản Thống kê, 2022)

Nhận xét nào sau này đúng về diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh gieo trồng một số trong những trong những cấy thường niên ở việt nam quy trình

Cho bảng số liệu:

Diện tích và sản lượng lúa việt nam thời kì 1990 – 2005

a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình sản xuất lúa của việt nam thời lì 1990 – 2003?

b. Qua biểu đồ và bảng số liệu hãy nhận xét về tình hình sản xuất lúa và lý giải?

Vẽ, nhận xét, lý giải diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suất và sản lượng lúa việt nam

b. Nhận xét: Từ 1990 – 2005, cả diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suất và sản lượng lúa đều tăng nhưng vận tốc tăng rất rất khác nhau.
Tăng nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể là sản lượng (1,86 lần) đến năng suất (1,54 lần) và diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh (1,21 lần).


c. Giải thích:

– Diện tích gieo trồng lúa tăng chậm hơn năng suất & sản lượng là vì kĩ năng mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh & tăng vụ hạn chế hơn so với kĩ năng vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp.
– Năng suất lúa tăng tương đối nhanh là vì vận dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp…, trong số đó nổi trội là việc sử dụng những giống mới, cho năng suất cao.
– Sản lượng lúa tăng nhanh là vì kết quả của việc mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh & tăng năng suất Tất cả bài đăng từ iDiaLy chỉ mang tính chất tham khảo.
 Nếu có vướng mắc hay có tài năng năng liệu hay liên quan đến Địa Lý thì comment cho toàn bộ nhà cùng tìm hiểu thêm nhé…. Website/apps: iDiaLy
Group:idialy.HLT
Fanpage: dialy.HLT

iDiaLy – Tài liệu Địa Lý miễn phí

Gợi ý làm bài

a) Vẽ biểu đồ

– Xử lí số liệu:

Tốc độ tăng trưởng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suất và sản lượng lúa

cả năm của việt nam thời kì 1990 – 2011 (%)

– Vẽ:

Biểu đồ thể hiện tôc độ tăng trưởn về diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suất và sản lưựng lúa cả năm của việt nam trong thời kì 1990 – 2011

b) Nhận xét và lý giải

* Nhận xét

– Thời kì 1990 – 2011, cả diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suất và sản lượng lúa cả năm của việt nam đều tăng:

+ Diện tích tăng 26,7%.

+ Năng suất tăng 74,2%’.

+ Sản lượng tăng 120,5%.

– Tốc độ tăng trưởng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, năng suát và sản lượng lúa không đều nhau: tăng nhanh nhất có thể hoàn toàn có thể là sản lượng lúa, tiếp đến là năng suất lúa và tăng chậm nhất là diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lúa.

* Giải thích

– Diện tích lúa tăng chậm và không đều. Giai đoạn 1990 – 2000 tăng do mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, phục hoá, nhất là ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Giai đoạn 2000 – 2005 giảm do chuyển một phần diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lúa sang trồng nhiều chủng loại cây khác có hiệu suất cao kinh tế tài chính tài chính cao hơn. Giai đoạn 2005 – 2011 dần tăng trờ lại do thâm canh, tăng vụ.

– Năng suất lúa tăng tương đối nhanh là vì vận dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp, nhất là việc đưa vào sử dụng đại trà phổ thông phổ thông những giống lúa mới cho năng suất cao, phù phù thích phù thích hợp với những vùng sinh thái xanh xanh và hiệu suất cao của việc chuyển dời cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai mùa vụ hợp lý.

– Sản lượng lúa tăng nhanh là vì kết quả của việc mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh, tăng vụ và nhất là tăng năng suất.

Page 2

Gợi ý làm bài

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện hữu tích s quy hoạnh và sản lượng lúa ở việt nam quy trình 1990 – 2010

b) Nhận xét và lý giải nguyên nhân

* Nhận xét

– Giai đoạn 1990 – 2010, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng lúa ở nươc ta đều tăng.

+ Diện tích lúa tăng 1444,6 nghìn ha (tăng gấp 1,24 lần) nhưng tạm bợ. Giai đoạn 1990 – 2000, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh lúa tăng; quy trình 2000 – 2005 giảm; quy trình 2005 – 2010 tăng (dẫn chứng).

+ Sản lượng lúa tăng 20780,5 nghìn tấn (tăng gấp 2,1 lần).

– So với diện lích, sản lượng lúa có vận tốc tăng trưởng nhanh hơn.

* Nguyên nhân

– Đường lối chủ trương tăng trưởng nông nghiệp:

+ Coi nghành nông nghiệp là mặt trận số 1.

+ Sản xuất lương thực, thực phẩm là một trong ba chương trình trọng điểm của Nhà nước.

+ Chính sách khuyến nông (khoán 10, luật ruộng đất mới,…).

– Đầu tư:

+ Chương trình khai hoang, tái tạo đất, mở rộng diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh trồng lúa.

+ Cơ sở vật chất – kĩ thuật (thuỷ lợi, cơ giới, phân bón, thuốc trừ sâu,… nhất là việc đưa vào sử dụng những giống mới có năng suất cao, phù phù thích phù thích hợp với từng vùng sinh thái xanh xanh, nên cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai triển khai mùa vụ đã có sự thay đổi, góp thêm phần làm tăng năng suất và sản lượng lúa).

+ Tập trung góp vốn góp vốn đầu tư vào 2 vùng trọng điểm lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng.

– Nhu cầu về lúa gạo ở trong nước (do dân số đông) và xuất khấu lớn.

Page 3

a) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ thể hiện diễn biến về diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng cafe nhân ở việt nam trong quy trình 1980 – 2010

b) Mối quan hệ giữa diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng cafe nhân

– Trong quy trình 1980 – 2010, diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng cafe nhân đều tăng.

– Giai đoạn đầu (1980 – 1985) diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh gieo trồng tăng nhanh (2,0 lần), nhưng sản lượng cafe tăng chậm hơn (1,5 lần). Do cafe là cây công nghiệp nhiều năm, phải mất một số trong những trong trong năm từ khi gieo trồng mới cho sản phâm.

– Trong những quy trình tiếp theo, sản lượng cafe có vận tốc tăng nhanh hơn hoặc bằng so với diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh gieo trồng. Do diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh cafe ở quy trình trước đã cho thu hoạch.

c) Các tác tự tạo ra sự tăng trưởng cuả cây cafe

–       Nước ta có Đk tự nhiên thuận tiện cho việc tăng trưởng cây cafe (đất đỏ badan, khí hậu nhiệt đới gió mùa gió mùa gió mùa cận xích đạo,…).

–       Chính sách tăng cường cây công nghiệp hầu hết cho xuất khẩu trong số đó có cây cafe ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

–      Tác động của công nghiệp chế biến.

Yếu tố thị trường, tác động của hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi ngoại thương

Page 4

Gợi ý làm bài

a) Sản lượng lương thực bình quăn theo đầu ngươi của việt nam

b) Vẽ biểu đồ

– Xử lí số liệu:

Tốc độ tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực trung bình đầu người của việt nam quy trình 1990 – 2010 (%)

– Vẽ:

Biểu đồ thể hiện vận tốc tăng trưởng dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực trung bình đầu người của việt nam quy trình 1990 – 2010

a) Nhận xét

– Dân số, sản lượng lương thực và sản lượng lương thực trung bình đầu người của việt nam đều tăng, nhưng vận tốc tăng trưởng không đều.

+ Dân số tăng gấp 1,32 lần (tăng 31,7%), thấp hơn so với hai chỉ tiêu còn sót lại.

+ Sản lượng lương thực tăng 2,24 lần (tăng 124,3%).

+ Do sản lượng lương thực có vận tốc lăng nhanh hơn dân số nên trung bình 

Reply
9
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Share Link Cập nhật Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005
Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #bảng #số #liệu #sau #diện #tích #và #sản #lượng #lúa #của #nước #giai #đoạn #đến

4174

Clip Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi tiết ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi tiết miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi tiết Free.

Giải đáp vướng mắc về Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho bảng số liệu sau: diện tích s quy hoạnh và sản lượng lúa của việt nam quy trình 1990 đến 2005 Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #bảng #số #liệu #sau #diện #tích #và #sản #lượng #lúa #của #nước #giai #đoạn #đến #Chi #tiết