Mẹo Hướng dẫn Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Đầy đủ 2022

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-03-28 20:10:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho hơi nước trải qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp X gồm CO2, CO, H2, H2O. Dẫn X trải qua 25,52 gam hỗn hợp Fe3O4 và FeCO3 nung nóng thu được chất rắn Y gồm Fe, FeO, Fe3O4; hơi nước và 0,2 mol CO2. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:

– Phần 1: Hòa tan hết trong dung dịch chứa a mol HNO3 và 0,025 mol H2SO4, thu được 0,1 mol khí NO duy nhất.

– Phần 2: Hòa tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch chứa hai muối có số mol bằng nhau và 0,15 mol khí SO2 duy nhất.

Giá trị của a là 

X là este no, đơn chức, Y là axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một link đôi C=C; Z là este 2 chức tạo bởi etylen glicol và axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt cháy a gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 19,74 gam. Mặt khác, a gam E làm mất đi đi màu tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Lượng của X trong E là

Xem thêm »

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A.

B.

C.

D.

    lý thuyết
    trắc nghiệm
    hỏi đáp
    bài tập sgk

cho 5.6 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M thu được V lít khí (đktc).Cô cạn dung dịch được m gam muối Khan.

a) Tính giá trị V,m?

b) tính thể tích HCl Cần dùng?  

mấy bạn giúp mình ghi kĩ từng bướctính  nha ..thankkkk you

Các vướng mắc tương tự

Bài 1. Hòa tan 10,14 gam hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí A (đktc) và 6,4gam chất rắn B, dung dịch C. Cô cạn dung dịch C thu được m gam muối. Tìm m.

Bài 2. Hòa tan hoàn toàn 20 gam hỗn hợp Mg, Al và Fe vào dung dịch axit HCl dư thấy có 11,2 lít khí thoát ra (đktc) và dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng muối khan thu được là bảo nhiêu?

Bài 3. Hòa tan hết 38,60 gam hỗn hợp gồm Fe và sắt kẽm sắt kẽm kim loại M trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 14,56 lít H2 (đktc).Khối lượng hỗn hợp muối clorua khan thu được.

Bài 4. Cho 5,1 gam hỗn hợp Al, Zn và Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 2,8 lít khí (đktc). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Tìm m

Bài 5. Cho 8,3 gam hỗn hợp Al, Fe, Mg tác dụng hết với dung dịch HCl. Sau phản ứng khối lượng dung dịch HCl tăng thêm 7,8 gam. Khối lượng muối tạo ra trong dung dịch là:

Bài 6: 1,75 gam hỗn hợp gồm 3 sắt kẽm sắt kẽm kim loại Fe, Al, Zn tan hết trong dung dịch HCl thì thu được một,12 khí (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được m gam muối.Tìm m. Bài 7: Cho 23,1 gam hỗn hợp X ( gồm Cl2 và Br2 ) có tỉ lệ mol 1:1 tác dụng vừa đủ với 8,85gam hỗn hợp Y ( Fe và Zn) Tính % khối lượng của Fe trong Y ?

Bài 8: Cho 6,72 lít hỗn hợp X ( O2 và Cl­2 ) có tỉ khối so với H2 là 22,5 tác dụng vừa đủ với hỗn hợp Y ( Al và Mg ) thu được 23,7 gam hh clorua và oxit của hai sắt kẽm sắt kẽm kim loại. Tính % về khối lượng những chất trong X và Y. Bài 9: Cho 11,2 lít hh khí gồm Cl2 và O2 ở đktc tác dụng vừa hết với 16,98g hh gồm Mg và Al tạo ra 42,34g hh muối clorua và oxit của 2 sắt kẽm sắt kẽm kim loại đó.

a) Tính thành phần % về thể tích của từng chất trong hh A. b) Tính thành phần % của mỗi chất trong B.

Hòa tan hoàn toàn 5,6 gam Fe bằng dung dịch HCl, sau phản ứng thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 1,12 lít.

B. 2,24 lít.

C. 3,36 lít.

D. 4,48 lít.

Các vướng mắc tương tự

Câu11: Để làm sạch dung dịch đồng sunfat CuSO4 có lẫn tạp chất bạc nitrat AgNO3. Ta dùng kim loạiA. Cu B. Mg C. Ag D. Zn Câu12: Hoà tan hoàn toàn 4 gam Ca bằng dung dịch HCl . Thể tích H2 (đktc) thu được làA. 2,24 lít B. 1,12 lít C. 4,48 lít D. 3,36 lítCâu13: Cho a g Na2CO3 vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lít khí ở đktc. Vậy a có giátrị làA. 18,2 gam B. 15,9 gam C. 34,8 gam D. 10,5 gamCâu14: Điện phân dung dịch natri clorua (NaCl) bão hoà trong bình điện phân có màng ngăn ta thu được hỗn hợp khí làA. H2 và Cl2. B. H2 và O2 C. O2 và Cl2. D. Cl2 và HCl Câu15: Trộn những cặp chất nào sau này ta thu được NaCl ?A. Dung dịch NaNO3 và CaCl2. B. Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3

C. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl D. Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2.

Cho 21,2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe (tỉ lệ mol 4:3) vào dung dịch HCl dư. Phản ứng kết thúc thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36

 B. 4,48

C. 5,04

D. 7,84

Hỗn hợp X gồm K, Al và Fe. Cho m gam X vào một trong những trong những lượng H2O dư, thu được 4,48 lít (đktc) khí H2 và chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch HCl dư, thu được 8,96 lít (đktc) khí H2. Mặt khác, lấy m gam X cho vào dung dịch KOH dư, thu được 7,84 lít (đktc) khí H2. Các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Xác định m.

Hòa tan a gam hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl thu được 17,92 lít H 2  (đktc). Cũng hỗn hợp trên hòa tan hoàn toàn trong dung dịch NaOH dư thu được 13,44 lít  H 2 (đktc). Giá trị của a là

A. 3,9.

B. 7,8.

C. 11,7.

D. 15,6.

Share Link Tải Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là miễn phí

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #tác #dụng #hết #với #dung #dịch #HCl #thu #được #lít #khí #ở #đktc #giá #trị #của #là

4610

Video Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Đầy đủ ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Đầy đủ miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 5 6 g Fe tác dụng hết với dung dịch HCl thu được V lít khí ở đktc giá trị của V là Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tác #dụng #hết #với #dung #dịch #HCl #thu #được #lít #khí #ở #đktc #giá #trị #của #là #Đầy #đủ