Thủ Thuật về Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng 2022 Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng 2022 được Update vào lúc : 2022-04-04 12:10:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-04 12:10:06 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

C. 19,6%

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
Đáp án: C

Số mol Fe = 22,4 : 56 = 0,4 mol

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án đúng chuẩn

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH

Xem đáp án » 19/06/2022 2,916

Hoà tan hết 2,3g Na sắt kẽm sắt kẽm kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ:

Xem đáp án » 19/06/2022 1,984

Để làm sạch mẫu chì bị lẫn kẽm, ngươì ta ngâm mẫu chì này vào một trong những trong những lượng dư dung dịch

Xem đáp án » 19/06/2022 1,614

Có 3 lọ đựng 3 chất riêng không liên quan gì đến nhau Mg, Al, Al2O3 để nhận ra chất rắn trong từng lọ chỉ dùng 1 thuốc thử là:

Xem đáp án » 19/06/2022 639

Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO4, sau thuở nào gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi ra làm thế nào?

Xem đáp án » 19/06/2022 268

Hoà tan 9 g sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp nhôm – magiê vào dung dịch H2SO4 dư thu được 10,08 lít khí H2 (đktc). Thành phần % khối lượng của Al và Mg trong sắt kẽm sắt kẽm kim loại tổng hợp lần lượt là:

Xem đáp án » 19/06/2022 246

Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng kỳ lạ kỳ lạ sau:

Xem đáp án » 19/06/2022 222

Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau thuở nào gian lấy lá sắt thoát khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là

Xem đáp án » 19/06/2022 209

Đinh sắt bị ăn mòn nhanh trong môi trường tự nhiên tự nhiên vạn vật vạn vật thiên nhiên

Xem đáp án » 19/06/2022 186

Dãy sắt kẽm sắt kẽm kim loại được sắp.. xếp.. theo chiều hoạt động hóa học tăng dần

Xem đáp án » 19/06/2022 145

Các sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro

Xem đáp án » 19/06/2022 121

Khí nào trong khí quyển không khiến ra sự ăn mòn sắt kẽm sắt kẽm kim loại

Xem đáp án » 19/06/2022 112

Trong những sắt kẽm sắt kẽm kim loại sau này, sắt kẽm sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem đáp án » 19/06/2022 91

Trong những sắt kẽm sắt kẽm kim loại sau này, sắt kẽm sắt kẽm kim loại dẻo nhất là

Xem đáp án » 19/06/2022 77

Cho 4,6 g một sắt kẽm sắt kẽm kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là sắt kẽm sắt kẽm kim loại nào sau này

Xem đáp án » 19/06/2022 73

13/12/2022 325

C. 19,6%

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án: C

Số mol Fe = 22,4 : 56 = 0,4 mol

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Các sắt kẽm sắt kẽm kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro:

Xem đáp án » 13/12/2022 1,965

Cho 9,2g một sắt kẽm sắt kẽm kim loại A phản ứng với khí clo dư tạo thành 23,4g muối. Hãy xác lập sắt kẽm sắt kẽm kim loại A, biết rằng A có hóa trị I.

Xem đáp án » 13/12/2022 1,454

Kim loại vừa tác dụng với dd HCl vừa tác dụng được với dung dịch KOH:

Xem đáp án » 13/12/2022 704

Cho 4,6 g một sắt kẽm sắt kẽm kim loại M (hoá trị I) phản ứng với khí clo tạo thành 11,7g muối. M là sắt kẽm sắt kẽm kim loại nào sau này:

Xem đáp án » 13/12/2022 421

Hãy viết hai phương trình hóa học trong mọi trường hợp sau này :

– Kim loại tác dụng với oxi tạo thành oxit bazơ.

– Kim loại tác dụng với phi kim tạo thành muối.

– Kim loại tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và giải phóng khi hiđro.

– Kim loại tác dụng với udng dịch muối tạo thành muối mới và sắt kẽm sắt kẽm kim loại mới.

Xem đáp án » 13/12/2022 308

Hãy xem xét những cặp chất sau này, cặp chất nào có phản ứng? Không có phản ứng?

a) Al và khí Cl2.

b) Al và HNO3 đặc, nguội.

c) Fe và H2SO4 đặc, nguội.

d) Fe và dung dịch Cu(NO3)2.

Viết những phương trình hóa học (nếu có)

Xem đáp án » 13/12/2022 260

Dung dịch FeCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2 hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng sắt kẽm sắt kẽm kim loại nào sau này để làm sạch dung dịch FeCl2 trên:

Xem đáp án » 13/12/2022 253

Cho 0,83g hỗn hợp gồm nhôm và sắt tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau phản ứng thu được 0,56 lít khí ở đktc.

a) Viết những phương trình hóa học.

b) Tính thành phần Phần Trăm theo khối lượng của mỗi sắt kẽm sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Xem đáp án » 13/12/2022 236

Hoàn thành sơ đồ phản ứng:

Xem đáp án » 13/12/2022 201

Ngâm một lá sắt có khối lượng 2,5 gam trong 25 ml dung dịch CuSO4 15% có khối lượng riêng là một trong,12 g/ml. Sau thuở nào gian phản ứng, người ta lấy lá sắt thoát khỏi dung dịch, rửa nhẹ, làm khô thì khối lượng 2,58 gam.

a) Hãy viết phương trình hoá học.

b) Tính nồng độ Phần Trăm của những chất trong dung dịch sau phản ứng.

Xem đáp án » 13/12/2022 172

Hoà tan hết 2,3g Na sắt kẽm sắt kẽm kim loại vào 97,8g nước thu được dung dịch có nồng độ:

Xem đáp án » 13/12/2022 168

Có 3 lọ đựng 3 chất riêng không liên quan gì đến nhau Mg, Al, Al2O3 để nhận ra chất rắn trong từng lọ chỉ dùng 1 thuốc thử là:

Xem đáp án » 13/12/2022 163

Cho một lá Fe vào dung dịch CuSO4, sau thuở nào gian lấy lá sắt ra, khối lượng dung dịch thay đổi ra làm thế nào?

Xem đáp án » 13/12/2022 155

Nhúng một lá sắt vào dung dịch đồng sunfat sau thuở nào gian lấy lá sắt thoát khỏi dung dịch cân lại thấy nặng hơn ban đầu 0,2g. Khối lượng đồng bám vào lá sắt là:

Xem đáp án » 13/12/2022 130

Trong những sắt kẽm sắt kẽm kim loại sau này, sắt kẽm sắt kẽm kim loại dẫn điện tốt nhất là:

Xem đáp án » 13/12/2022 124

Share Link Tải Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng miễn phí

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Down Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #tác #dụng #vừa #đủ #với #200g #dung #dịch #H2SO4 #loãng

4426

Clip Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng 2022 ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng 2022 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 22 4g Fe tác dụng vừa đủ với 200g dung dịch H2SO4 loãng 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tác #dụng #vừa #đủ #với #200g #dung #dịch #H2SO4 #loãng