Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) Mới nhất Mới Nhất

Bạn đang tìm kiếm từ khóa Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) Mới nhất được Update vào lúc : 2022-06-08 11:40:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm về Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) được Cập Nhật vào lúc : 2022-06-08 11:40:05 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Với giải bài 9 trang 187 sgk Hóa học lớp 11 được biên soạn lời giải rõ ràng sẽ tương hỗ học viên biết phương pháp làm bài tập môn Hóa 11. Mời những bạn đón xem:

Giải Hóa 11 Bài 40: Ancol

Video Giải Bài 9 trang 187 Hóa học 11

Bài 9 trang 187 Hóa học 11: Cho 3,70 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư có thấy 0,56 lít khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của X là

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Lời giải:

– Đáp án C

nH2=0,5622,4=0,025 mol

X là ancol no, đơn chức, mạch hở nên được đặt công thức tổng quát là CnH2n + 1OH (n ≥ 1)

MX=3,70,05=74 g/mol

→ 14n + 18 = 74 → n = 4

Vậy công thức phân tử của X là: C4H10O

 Xem thêm lời giải bài tập Hóa học lớp 11 hay, rõ ràng khác:

Bài 1 trang 186 Hóa 11: Viết công thức cấu trúc và gọi tên những ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12O…

Bài 2 trang 186 Hóa 11: Viết phương trình hóa học của phản ứng propan-1-ol với mỗi chất sau: a. Natri sắt kẽm sắt kẽm kim loại…

Bài 3 trang 186 Hóa 11: Trình bày phương pháp hoá học để phân biệt những chất lỏng đựng trong những lọ không dán nhãn: etanol, glixerol, nước và benzen…

Bài 4 trang 186 Hóa 11: Từ propen và những chất vô cơ thiết yếu hoàn toàn hoàn toàn có thể điều chế được những chất nào sau này: propan-2-ol (1)…

Bài 5 trang 187 Hóa 11: Cho 12,20 gam hỗn hợp X gồm etanol và propan-1-ol tác dụng với Na (dư) thu được 2,80 lít khí đktc…

Bài 6 trang 187 Hóa 11: Oxi hoá hoàn toàn 0,60 (g) một ancol A đơn chức bằng oxi không khí, tiếp Từ đó dẫn thành phầm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc…

Bài 7 trang 187 Hóa 11: Từ 1,00 tấn tinh bột chứa 5,0% chất xơ (không trở thành biến hóa) hoàn toàn hoàn toàn có thể sản xuất được bao nhiêu lit etanol tinh khiết…

Bài 8 trang 187 Hóa 11: Cho ancol, Tên gọi nào dưới đây ứng với ancol trên…

Những vướng mắc liên quan

Cho 3,70gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O ;     B. C3H10O

C. C4H10O ;     D. C4H8O

Hãy chọn đáp án đúng

Cho 3,7g một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư, thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O.

B. C3H8O.

C. C4H8O.

D. C4H10O.

Cho 3,7 gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với Na dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra ở đktc. Công thức phân tử của X là:

A.  C 2 H 6 O .

B.  C 3 H 10 O .

C.  C 4 H 10 O .

D.  C 4 H 8 O .

Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 22,7 gam X bằng NaOH dư thu được m gam muối và hai ancol. Cho toàn bộ lượng ancol trên tác dụng với Na dư thì thấy có 2,8 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thì thu được 0,55 mol CO2. Giá trị của m là:

A. 20,50

B. 19,76

C. 28,32

Hỗn hợp X gồm hai este no, đơn chức, mạch hở. Thủy phân hoàn toàn 22,7 gam X bằng NaOH dư thu được m gam muối và hai ancol. Cho toàn bộ lượng ancol trên tác dụng với Na dư thì thấy có 2,8 lít khí H2 thoát ra ở đktc. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thì thu được 0,55 mol CO2. Giá trị của m là:

Cho 6,4 gam một ancol no, đơn chức, mạch hở A tác dụng hoàn toàn với Na dư, sau phản ứng thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Công thức của A là 

A. CH3OH

B. C2H5OH

C. C3H7OH

D. C4H9OH

Lời giải của GV Vungoi

Gọi công thức của ancol X là RCH2OH có số mol ban đầu là x mol.

Gọi số mol X phản ứng là a mol

RCH2OH + CuO → RCHO + Cu + H2O

 a         →    a     →     a      → a  →  a      mol

→ Hỗn hợp Y gồm  $left{ begingatheredRCHO,,:,,,a,mol hfill H_2O,,,,,,,,:,,,a,mol hfill RCH_2OH,:,,(x – a),,mol hfill endgathered right.$

RCH2OH + Na $xrightarrow[]$ RCH2ONa + $frac12$H2

H2O + Na $xrightarrow[]$ NaOH +$frac12$ H2

+) $n_RCH_2OH,, + ,,n_H_2O$= x – a + a = 0,225.2 → MX = $frac20,70,45,, = ,,46$ 

→ X là C2H5OH  → anđehit trong Y là C2H4O

+) H = 88,89% → a = 0,8889x = 0,8889.0,45 = 0,4 mol

→ manđehit  = 0,4.44 = 17,6 gam.

a/ Tính được nkhí = 0,075 mol

– Đặt CTPT ancol đơn chức là ROH hay CxHyOH

– Nếu đặt là CnH2n + 1OH (không cho điểm do chưa chắc như đinh ancol no hay là không)

– PTHH :

MROH = 9 : 0,15 = 68 ⇒ R = 43 (- C3H7)

– CTPT ancol là C3H7OH.

b/ Các CTCT:

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Người ta điểu chế thuốc nổ TNT từ toluen. Tính khối lượng TNT (trinitrotoluen) thu được khi sử dụng 1 kg toluen. Biết hiệu suất cả quy trình là 50%.

Xem đáp án » 28/12/2022 1,308

Cho 20,2 gam hỗn hợp A gồm metanol, etanol và glixerol tác dụng với Na dư, thu được 6,72 lít khí (đktc). Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 20,2 gam hỗn hợp A thu được m gam CO2 và 19,8 gam nước. Tính giá trị m.

Xem đáp án » 28/12/2022 528

II. Phần tự luận

Viết những PTHH điều chế: brombenzen từ C2H2; ancol etylic và anđehit axetic từ etilen (giả sử hóa chất và những Đk khác có đủ).

Xem đáp án » 28/12/2022 506

Công thức cấu trúc thu gọn của X là? (Hóa học – Lớp 11)

5 vấn đáp

Oxi hóa ancol nào sau này sẽ không còn tạo anđehit? (Hóa học – Lớp 11)

3 vấn đáp

Tinh m (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Các thành phần công thức trong Hóa 8? (Hóa học – Lớp 9)

1 vấn đáp

Viết những phương trình hóa học (Hóa học – Lớp 9)

2 vấn đáp

Nguyên tử A có tổn số hạt là 24 (Hóa học – Lớp 8)

2 vấn đáp

Reply
5
0
Chia sẻ

Share Link Cập nhật Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) miễn phí

Bạn vừa Read nội dung nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia SẻLink Tải Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là)

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cho #gam #một #ancol #đơn #chức #tác #dụng #với #dư #thu #được #lít #khí #đktc #tên #của #là

Related posts:

4215

Clip Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) Mới nhất ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) Mới nhất miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những Share Link Down Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) Mới nhất Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 2 3 gam một ancol đơn chức x tác dụng với na dư thu được 0 56 lít khí h2 (đktc tên của x là) Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #một #ancol #đơn #chức #tác #dụng #với #dư #thu #được #lít #khí #đktc #tên #của #là #Mới #nhất