Kinh Nghiệm về Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 Mới nhất Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 Mới nhất được Update vào lúc : 2022-05-25 19:20:00 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật về Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-25 19:20:03 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Phương pháp giải:

Nội dung chính

  Cho 1 luồng khí CO trải qua một ống sứ đựng 10g Fe2O3nung nóng. Sau thuở nào gian thu được m(g) hỗn hợp X gồm 3 oxit sắt. Cho X tác dụng hết với dung dịch HNO30,5 M ( vừa đủ) thì thu được dung dịch Y và 1,12 lít(đktc) khí NO duy nhất. Thể tích dung dịch HNO3đã dùng là (lít):

  Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

  Phương pháp:

   

  Trong cả quy trình chỉ có C và N thay đổi số oxi hóa

   

  ĐL bảo toàn e:  ne cho = ne nhận   => VCO

  mchất rắn = m = moxit – mO

  Lời giải rõ ràng:

  Hướng dẫn giải:

   

  Trong cả quy trình chỉ có C và N thay đổi số oxi hóa

   

   x           2x               0,15     0,05

  ĐL bảo toàn e:  ne cho = ne nhận   => 2x=0,15  => x=0,075

  => VCO = 0,075.22,4=1,68 lít 

  mchất rắn = m = moxit – mO = 10- 0,075.16 = 8,8 gam 

  Đáp án A

  Cho 1 luồng khí CO trải qua một ống sứ đựng 10g Fe2O3nung nóng. Sau thuở nào gian thu được m(g) hỗn hợp X gồm 3 oxit sắt. Cho X tác dụng hết với dung dịch HNO30,5 M ( vừa đủ) thì thu được dung dịch Y và 1,12 lít(đktc) khí NO duy nhất. Thể tích dung dịch HNO3đã dùng là (lít):

  A.

  0,75lít.

  B.

  0,85lít.

  C.

  0,95 lít.

  D.

  1 lít.

  Đáp án và lời giải

  Đáp án:B

  Lời giải:

  Quy đổi hỗn hợp sau phản ứng về Fe và O, ta thuận tiện và đơn thuần và giản dị tính được nFe=0,125mol,

  Bảo toàn nguyên tố N ta có

  Bạn có mong ước?

  Xem thêm những đề thi trắc nghiệm khác

  Xem thêm

  Chia sẻ

  Một số vướng mắc khác hoàn toàn hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

   Cho hai số thực $x$, $y$ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $left( x-y+1 right)^2+5left( x-y+1 right)+left( x-1 right)^2+6=0$. Đặt $P=3y-3x-left( x-1 right)^2$. Gọi $M$, $m$ lần lượt là giá trị lớn số 1 và giá trị nhỏ nhất của $P$. Tính $M+m$.

   Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $mathbbR$, $f(x)>0, forall xinmathbbR$ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $ln f(x) + f(x)-1 = lnleft[left( x^2 + 1right) rm e^x^2 right] $. Tính $I=displaystyleintlimits_0^1 xf(x),textrmdx$.

   Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $mathbbR$ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu Đk $begincases&2x[1+f(x)]=[f'(x)]^3,, forall xin mathbbR &f(0)=-1endcases$. Tích phân $displaystyle intlimits_0^1 f(x) ,mathrm d x $ bằng

   Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $mathbbR$ và $displaystyleintlimits_-1^1 fracf(x)+f(-x)2022^x+1mathrm,dx=2022$. Tính tích phân $displaystyleintlimits_-1^1 f(x)mathrm,dx=2022$.

   Cho hàm số $ y = f(x) $ liên tục trên đoạn $ [0;1] $ thoả mãn $ a f(b) + b f(a) leq dfrac2022pi $ với mọi $ a, b in [0;1] $. Tìm giá trị lớn số 1 của tích phân $ M = displaystyle int limits^1_0 f(x) mathrm, dx $.

   Cho hàm số $ f(x) $ có đạo hàm liên tục trên $ mathbbR $ thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $ f'(x) = f(x) + x^2 cdot mathrme^x + 1 $, $ forall x in mathbbR $ và $ f(0) = -1 $. Tính $ f(3) $.

   Cho hàm số $f(x)$ liên tục, $f(x)>0$ và $f(x)cdot f(a-x)=1$ trên đoạn $left[0; aright]$. Tính $I=displaystyleintlimits_0^adfracmathrm,dx1+f(x)$ theo $a$.

   Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên $left[ 0;dfracpi3 right]$. Biết $displaystyleintlimits_0^fracpi4 f(x)left[ f(x)-cos x right]mathrm,dx=-dfrac116-dfracpi32$, $displaystyleintlimits_0^fracpi3 f(x)mathrm,dx=sqrt dfracab , $ $a,b in mathbb N^*$ và $dfracab$ là phân số tối giản. Khi đó giá trị của $a+b$ bằng

   Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $[0;1]$, thỏa mãn nhu cầu nhu yếu $left[f'(x)right]^2=4cdot left[2x^2+1-f(x) right]$ với mọi $ x $ thuộc đoạn $[0;1]$ và $f(1)=2$. Tính $I=displaystyleintlimits_0^1 f(x) mathrm,dx$.

   Biết $displaystyleintlimits_0^fracpi4 dfracleft( 1+sin x cos xright)cdot e^x1+cos 2x mathrm, dx =dfracabcdot e^left( tfracpidright).$ Trong số đó $a, b, d$ là những số nguyên dương và $dfracab$ là phân số tối giản. Tính $T=acdot bcdot d$.

  Reply
  0
  0
  Chia sẻ

  Share Link Download Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 miễn phí

  Bạn vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3

  Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha

  #Cho #luồng #khí #đi #qua #ống #đựng #gam #Fe2O3

Related posts:

4507

Clip Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 Mới nhất ?

Bạn vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 Mới nhất tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 Mới nhất miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 Mới nhất miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 Mới nhất

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 1 luồng khí CO trải qua ống đựng 10 gam Fe2O3 Mới nhất vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #luồng #khí #đi #qua #ống #đựng #gam #Fe2O3 #Mới #nhất