Trang chủ/Giáo dục đào tạo và giảng dạy đào tạo và giảng dạy và giảng dạy/Câu hỏi: Chất nào đóng vai trò như tín hiệu điều hòa hoạt động và sinh hoạt giải trí và sinh hoạt vui chơi gen của opêron Lac ở vi trùng E.coli là: