Mẹo Hướng dẫn Cặp chất nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Đầy đủ Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cặp chất nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Đầy đủ được Update vào lúc : 2022-01-21 20:03:00 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Thủ Thuật Hướng dẫn Cặp chất nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cặp chất nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường được Update vào lúc : 2022-01-21 20:03:03 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Cho 38,08 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4và FeCO3tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 4,032 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ số khối so với H2là 15. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3dư, thu được 184,54 gam kết tủa. Mặt khác hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4(đặc, nóng, dư), thu được 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2và SO2(thành phầm khử duy nhất của S+6). Giá trị của msớm nhấtvới giá trị nào sau này?

Reply

1

0

Chia sẻ

Chia Sẻ Link Tải Cặp chất nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cặp chất nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Tải Cặp chất nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cặp chất nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cặp chất nào sau này hoàn toàn hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cặp #chất #nào #sau #đây #có #thể #tồn #tại #trong #một #hỗn #hợp #ở #điều #kiện #thường

4476

Review Cặp chất nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Đầy đủ ?

Bạn vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cặp chất nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Đầy đủ tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cặp chất nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Đầy đủ miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Cặp chất nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Đầy đủ miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cặp chất nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Đầy đủ

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cặp chất nào sau này hoàn toàn có thể tồn tại trong một hỗn hợp ở Đk thường Đầy đủ vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cặp #chất #nào #sau #đây #có #thể #tồn #tại #trong #một #hỗn #hợp #ở #điều #kiện #thường #Đầy #đủ