Mẹo về Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Chi tiết 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Chi tiết được Update vào lúc : 2022-04-26 17:12:00 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào được Update vào lúc : 2022-04-26 17:12:16 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

Biên phòng – Cao nguyên Pleiku có độ cao trung bình 800m so với mặt nước biển, nằm ở vị trí vị trí phía Bắc Tây Nguyên, sở hữu nhiều thắng cảnh vốn là những núi lửa miệng âm và miệng dương như hồ T’nưng, núi Hàm Rồng…

Cao nguyên Pleiku đất đai phì nhiêu. Ảnh: Thụy Văn

Không chỉ là cao nguyên được che phủ phần lớn diện tích s quy hoạnh s quy hoạnh nhiều chủng loại cây công nghiệp cao su, tiêu, điều, cafe…, lớp đất phì nhiêu đỏ bazan của cao nguyên Pleiku còn thích phù thích phù thích hợp với những giống cây ngắn ngày như nhiều chủng loại đậu, dong giềng, củ mì, đã và đang là cánh đồng canh tác lớn lý tưởng của nông dân Tây Nguyên. 

Thụy Văn

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Sín Chải thuộc khu vực đồi núi nào sau này?

A.

B.

C.

D.

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và 14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Mộc Châu thuộc khu vực đồi núi nào sau này?

A.

B.

C.

D.

Trang 4&5, 6&7, 13& 14 (vị trí, điạ hình)

Câu 1:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm quốc gia nào sau này sẽ không còn tiếp.. giáp.. với Biển Đông?

A. Mianma                       B. Malaysia                      C. Philippin                     D. Brunây

Câu 2: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm daỹ núi Hoành Sơn

thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

 A. Đông Bắc               B. Trường Sơn Nam        C. Tây Bắc                    D. Trường

Sơn Bắc

Câu 3: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đinh̉ núi Bi Doup cóđô

̣cao là

 A. 2287m                         B. 2405m                          C. 1761m                         D. 2051m

Câu 4: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Tây Bắc theo lắt

cắt điạ hinh̀ từ C

đến D (C-D) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀

là

 A.   

thấp.. dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông xen kẽ

đồi núi cao.

 B.   

cao ởtây bắc thấp.. dần vềđông nam, cónhiều đinh̉ núi cao, các

cao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.

 C.   

cao ởđông bắc thấp.. dần vềtây-nam, cónhiều đinh̉ núi cao, các

cao nguyên xen lâñ các thung lũng sông.

D.   

cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp.., cao nhất làdãy

Hoàng Liên Sơn.

Câu 5: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm daỹ núi nào sau này sẽ không còn chaỵ theo hướng tây bắc–đông nam?

 A. Hoàng

Liên Sơn         B. Con Voi                       C. Đông Triều                 D. Tam

Đảo

Câu 6: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B(A-B),lát cắt điạ hinh̀ A-B thểhiêṇ nôịdung nào đưới đây

?

A.   

Hướng điạ hinh̀ vòng cung của vùng núi Trường Sơn Nam.

 B.   

Vùng núi Trường Sơn Nam cao ởTây Bắc thấp.. dần vềTây Nam.

 C.   

Đô ̣cao của các cao nguyên ởvùng núi Trường Sơn Nam.

 D.   

Hướng nghiêng của vùng núi Trường Sơn Nam

Câu 7:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm Đồng bằng Bắc Bô ̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên nào sau này?

A. Miền Nam

Trung Bô ̣vàNam Bô ̣                       B. Miền Bắc

C. MiềnTây

Bắc vàBắc Trung Bô ̣                         D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô ̣

Câu 8: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư C đến D

(C-D) cao nguyên Môc̣ Châu nằm ởđô ̣cao là

A. 1000m -1500m

B. 1500m

C. 1000m

D. 200m-1000m

Câu 9: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Hoang Liên Sơn co hương la

A. tây bắc–đông nam

B. đông –tây

C. vong cung

D. đông bắc–tây-nam

Câu 10:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm vùng núi nào sau này chaỵ theo hướng tây

bắc–đông nam?

 A. Đông Bắc

vàTây Bắc       B. Tây Bắc            C. Đông Bắc                 D. Trường

Sơn Nam

Câu 11: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm  thành phốnào sau này làđô thi trực̣

thuôc̣ TW?

A. ĐàLaṭ                          B. Hải Phòng                    C. Nha Trang                   D. Vinh

Câu 12: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến

B(A-B) sơn nguyên Đồng Văn nằm ởđô ̣cao là

A. trên 1500m

B. 1000m

C. dươi1500m

D. 500m-1000m

Câu 13: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho quần đao Trương Sa thuôc̣

tinh, thanh phốnao sau này?

A. Vung Tau    B. Quang

Ngai        C. Đa Nẵng    D. Khanh Hoa

Câu 14:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Môc̣ Châu thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao

sau này?                                                                                                                               

A. Đông Bắc                     B. Tây Bắc                              C. Trương Sơn Bắc       D.

Trương Sơn Nam

Câu 15:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 4 va 5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm  tinh nao sau

đây co đương biên giơi vơí Campuchia va Lao?                                                                                 

A. Gia Lai                         B. Đắk Lắk                              C. Đắk Nông                  D. Kon

Tum      

Câu 16: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đơn vi ̣hanh hao hao chinh nao sau

đây la tinh li?̣

A. Mong Cai                     B. Uông Bi                               C. Cẩm Pha                    D. Ha ̣Long              

Câu 17: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đinh̉ núi Mâũ Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào

sau này?

A. Tây Bắc                                 B. Đông Bắc                     C. Trường

Sơn Bắc         D. Trường Sơn Nam

Câu 18: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B

(A-B),yếu tốnao dươi đây không

thểhiêṇ trong lat cắt điạ hinh A-B ?

A. Day nui canh cung Bắc Sơn.

B. Sơn nguyên Đồng Văn.

C. Hương nghiêng Tây Bắc –Đông Nam

cua vung nui Đông Bắc.

D. Hương nui cua day Con Voi.

Câu 19: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 va 5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đô thi

̣nao sau này la đô thi ̣đăc̣ biêt?̣

A. Hai Phong

B. Cần Thơ

C. Ha Nôị

D. Đa Nẵng

Câu 20:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm daỹ Đông Triều thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào

sau này?

 A. Trường

Sơn Nam            B. Trường Sơn Bắc          C.

Tây Bắc                       D. Đông Bắc

Câu 21: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ Trường Sơn Bắc có hướng là

 A. vòng

cung                  B. đông bắc–tây-nam      C. tây bắc–đông nam     D. đông

–tây

Câu 22: Căn cứ vào

Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Tam Đảo cóhướng là

 A. đông

bắc–tây-nam     B. đông –tây                     C. tây bắc–đông nam     D. vòng

cung

Câu 23: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4

và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm  thành phốnào sau

đây làđô thi trực̣ thuôc̣ tinh?

A. Biên Hoà                     B. Cần Thơ                  C. Thành phốHồChíMinh       D.

HàNôị

Câu 24: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, khu vưc̣ đồi núi Đông Bắc theo lắt cắt điạ hinh̀ từ A đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀ là

 A.   

cao dần từ đông sang tây, nhiều đinh̉ núi thấp.., cao nhất làsơn

nguyên Đồng Văn.

 B.   

thấp.. dần từ tây bắc vềđông nam, cócác thung lũng sông xen kẽ

đồi núi thấp…

 C.   

cao ởtây bắc thấp.. dần vềđông nam, cónhiều khối núi thấp.. đan

xen thung lũng sông.

 D.   

cao ởđông bắc thấp.. dần vềtây-nam, cónhiều khối núi thấp.. đan

xen thung lũng sông.

Câu 25:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao

nguyên Pleiku (Plây cu) thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Đông Bắc                    B. Tây Bắc                        C. Trường Sơn Nam       D.

Trường Sơn Bắc

Câu 26:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phốĐa Laṭnằm

ởđô ̣cao là

A.500m -1000m

B. 1500m

C. 2000m

D. 1000m

Câu 27: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đinh nui Ngoc̣ Linh co

đô ̣cao la

́

A. 2052m

B. 2598m

C. 1855m

D. 2025m

Câu 28: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, day nui Đông Triều co hương la

A. đông bắc–tây-nam

B. vong cung

C. tây bắc–đông nam

D. đông –tây

Câu 29: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11,13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm Miền Bắc vàĐông

bắc Bắc Bô ̣không

Câu 30:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 6 và7, cao nguyên Đắk Lắk cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣ nước biển là

A. 500m

-1000m            B. 1000m-1500m            C. dưới 1000m                D. 200m-

500m

Câu 31: Căn cư

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 va 14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Sin Chai

thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao sau này?

A. Trương Sơn Bắc

B. Trương Sơn Nam

C. Tây Bắc

D. Đông Bắc

Câu 32: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm tinh̉ nào sau này sẽ không còn cóđường biên giới với

Campuchia?

A. Binh̀ phước                 B. Gia Lai                         C. Đắk

Nông                   D. Quảng Nam

Câu 33: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13

và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm daỹ núi nào sau này chaỵ theo hướng tây bắc-đông nam?

A. Sông Gâm                   B. Đông Triều                  C. Bắc Sơn                       D. Con

Voi

Câu 34: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Đắk Lắk

thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Trường

Sơn Bắc         B. Đông Bắc                     C. Tây Bắc                       D. Trường

Sơn Nam

Câu 35: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Mơ Nông

thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Đông Bắc                    B. Trường Sơn Bắc          C. Tây Bắc                       D. Trường

Sơn Nam

Câu 36: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đinh̉ núi Chư Yang Sin

cóđô ̣cao là

A. 2405m                         B. 2025m                          C. 1855m                         D. 2052m

Câu 37: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đinh̉ núi Phanxipăng

thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Đông Bắc                    B. Trường Sơn Nam        C. Trường Sơn Bắc         D.

Tây Bắc

Câu 38: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phanxipăng cóđô ̣cao là

A. 2445m                         B. 3143m                          C. 2985m                         D. 3096m

Câu 39: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, đinh̉ núi Phu Luông có đô ̣cao là

A. 2504m                         B. 2445m                          C. 3096m                         D. 2985m

Câu 40: Dựa vào

Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cho biết thêm thêm thêm thêm đỉnh núi nào sau này cao nhất nước

ta?

A. Phan xi

păng              B. Ngọc Linh                    C. Tây Côn Lĩnh             D. Chư Yang

Sin

Câu 41: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Con Voi cóhướng là

A. tây

bắc–đông nam     B. đông –tây                     C. vòng cung                   D. đông

bắc–tây-nam

Câu 42:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 4 và5, hãy cho quần đảo Hoàng Sa thuôc̣ tinh,̉ thành phốnào sau

đây?

A. Quảng

Nam                B. ĐàNẵng                        C. Vũng Tàu                    D. Khánh

Hoà

Câu 43:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm dãy núi nào sau này sẽ không còn chaỵ theo hướng cánh cung?

A. Đông

Triều                 B. Ngân Sơn                     C. Sông

Gâm                   D. Con Voi

Câu 44:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 6 và7, dãy núi Hoàng Liên Sơn cóđô ̣cao trung binh̀ so với mưc̣ nước biển là

A. Dưới

1000m               B. 1000m                          C. 1000-1500m               D. 2000m

-2500m

Câu 45: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên TàPhinh̀ thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau

đây?

A. Đông Bắc                    B. Trường Sơn Nam        C. Tây Bắc                       D. Trường

Sơn Bắc

Câu 46: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm Đồng bằng Nam Bô

̣thuôc̣ miền tư ̣nhiên nao sau này?

A. Miền Nam Trung Bô ̣vàNam Bô ̣

B. Miền Nam Trung Bô ̣

C. Miền Tây Bắc vàBắc Trung Bô ̣

D. Miền Bắc vàĐông Bắc Bắc Bô

Câu 47:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm daỹ núi nào sau này chaỵ theo hướng vòng

cung?

A. Hoàng

Liên Sơn         B. Đông Triều                  C. Tam Đảo                     D. Con

Voi

Câu 48:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đinh̉ núi Ngoc̣ Linh thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi

nào sau này?

A. Tây Bắc                       B. Đông Bắc                     C. Trường Sơn Nam       D.

Trường Sơn Bắc

Câu 49: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, daỹ núi Bacḥ Ma ̃có hướng là

A. đông-tây                     B. đông bắc–tây-nam      C. vòng cung                   D. tây bắc–đông nam

Câu 50:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Sơn La thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào

sau này?

A. Trường

Sơn Nam                 B. Đông Bắc                     C. Tây

Bắc                       D. Trường Sơn Bắc

Câu 51:  Căn cư vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 14, doc̣ theo lắt cắt điạ hinh tư A đến B (A-B) thanh phốĐa Laṭ nằm

ở đô ̣cao là

A. 2000m

B. 1500m

C. 500m -1000m

D. 1000m

Câu 52: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm quốc gia nào sau này sẽ không còn có đường biên giới trên đất

liền với nước ta?

A. Lào                                        B. Thái Lan                      C. Trung

Quốc                D. Campuchia

Câu 53:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 13, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm daỹ núi nào sau này chaỵ theo hướng tây bắc–đông

nam?

A. Đông

Triều                           B. Sông Gâm                    C. Hoàng

Liên Sơn         D. Bắc Sơn

Câu 54: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 và7, cao nguyên Lâm Viên cóđô ̣cao trung

binh̀ so với mưc̣ nước

biển là

A. 1000m                                   B. 2500m                          C. 1500m                         D. 500m -1000m

Câu 55: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4

và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm tinh̉ nào sau này

không tiếp.. giáp.. với thành phố Hồ Chí Minh?

A. Đồng Nai                              B. Long An                       C. Binh̀ Phước                 D. Binh̀ Dương

Câu 56: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm tinh̉ nào sau này sẽ không còn cóđường biên giới với Lào?

A. Điêṇ

Biên                             B. Lai Châu                      C. Nghê

̣An                      D. Quảng Tri ̣

Câu 57: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, khu vưc̣ đồi núi Trường Sơn Nam theo

lắt cắt điạ hinh̀ từA đến B (A-B) cóđăc̣ điểm điạ hinh̀

là

A.   

thấp.. dần từ đông bắc vềtây-nam, sườn dốc vềphiá

biển.

B.   

cao dần từ đông bắc vềtây-nam, sườn dốc vềphiá biển.

C.   

thấp.. dần từ tây bắc vềđông nam, sườn dốc vềphiá

biển.

D.   

thấp.. dần từ đông sang tây, sườn dốc vềphiá đông.

Câu 58:  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm quốc gia nào sau này sẽ không còn nằm trong khu vưc̣ Đông Nam Á?

A. Lào                                        B. Mianma                        C. Trung

Quốc                D. Singapo

Câu 59: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm đinh̉ núi LangBian

cóđô ̣cao là

A. 2167m                                   B. 1637m                          C. 2287m                         D. 2405m

Câu 60: Căn cứ

vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm daỹ núi Hoàng Liên

Sơn thuôc̣ khu vưc̣ đồi núi nào sau này?

A. Trường

Sơn Bắc                   B. Đông Bắc                     C. Tây

Bắc                       D. Trường Sơn Nam

Câu 61: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Lâm Viên

thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao sau này?

A. Đông Bắc

B. Trương Sơn Nam

C. Tây Bắc

D. Trương Sơn Bắc

Câu 62: Căn cứvào Atlat Địa lí Việt Nam

trang 4 và5, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm tinh̉ nào sau này sẽ không còn có đường biên giới với Trung Quốc?

 A. Quảng

Ninh                          B. Sơn La                          C. Cao

Bằng                    D. Điêṇ Biên

Câu 63: Căn

cứvào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13 và14, hãy cho biết thêm thêm thêm thêm cao nguyên Kon Tum thuôc̣ khu vưc̣ đồi nui nao sau

đây?                                                                               

A. Đông Bắc  B. Trương Sơn Nam  C. Trương

Sơn Bắc   D. Tây Bắc     

Ðáp án trang 4&5, 6&7, 13& 14 (vi trị,

điạ hinh) chỉ mang tính chất chất chất chất chất tìm hiểu thêm.

́

̀

1. A

2. D

3. A

4. B

5. C

6. D

7. D

8. A

9. A

10. B

11. B

12. A

13. D

14. B

15. D

16. D

17. B

18. D

19. C

20. D

21. C

22. C

23. A

24. C

25. C

26. A

27. B

28. B

29. C

30. A

31. C

32. D

33. D

34. D

35. D

36. A

37. D

38. B

39. D

40. A

41. A

42. B

43. D

44. D

45. C

46. A

47. B

48. C

49. A

50. C

51. B

52. B

53. C

54. C

55. C

56. B

57. A

58. C

59. A

60. C

61. B

62. B

63. B

Reply
2
0
Chia sẻ

Chia Sẻ Link Down Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất Chia Sẻ Link Cập nhật Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cao #nguyên #Pleiku #thuộc #khu #vực #đồi #núi #nào

Related posts:

4157

Review Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Chi tiết ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Chi tiết tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Chi tiết miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Chi tiết miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Chi tiết

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cao nguyên Pleiku thuộc khu vực đồi núi nào Chi tiết vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cao #nguyên #Pleiku #thuộc #khu #vực #đồi #núi #nào #Chi #tiết