Mẹo Hướng dẫn Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Hướng dẫn FULL Mới Nhất

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Hướng dẫn FULL được Update vào lúc : 2022-04-09 07:50:00 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

Mẹo Hướng dẫn Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm được Update vào lúc : 2022-04-09 07:50:06 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

Trùng hợp etilen, thành phầm thu được có cấu trúc là

Trùng hợp but-2-en, thành phầm thu được có cấu trúc là

Ứng dụng nào sau này sẽ không còn phải của anken ?

Thể tích monome (đktc) cần dùng để sản xuất 70 tấn PE (H = 80%) là

Trong phòng thí nghiệm, C2H4 được điều chế từ

Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử có link đôi C=C làm mất đi đi màu Brom và thuốc tím KMnO4. Các anken được ứng dụng nhiều trong công nghiệp tổng hợp polime và những hoá chất hữu cơ khác.

Trước đây những em đã được trình làng về Etilen CH2=CH2 đây đó đó là một trong trong những hợp chất trong dãy Anken. Vậy Anken là gì? có tính chất hoá học và tính chất vật lý đặc trưng nào? được điều chế và ứng dụng ra sao trong đời sống, toàn bộ toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu qua nội dung nội dung bài viết dưới đây.

I. AnKen là gì? Công thức cấu trúc và cách gọi tên Anken

Bạn đang xem: Tính chất hoá học, công thức cấu trúc của AnKen và bài tập – hoá 11 bài 29

1. Anken là gì?

– Anken là những Hidrocacbon no, mạch hở trong phân tử có chứa link đôi C=C, có công thức phân tử tổng quát là: CnH2n (n≥2).

– Hợp chất trong dãy Anken có công thức đơn thuần và giản dị nhất là Etilen:CH2=CH2

Mô hình cấu trúc phân tử của Etilen C2H4

2. Tên gọi của AnKen (danh pháp)

• Tên thông thường: Tên Ankan có cùng nguyên tử những bon đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

 Ví dụ: C3H6: propilen;  C4H8: Butilen;  C5H10 Pentilen

Tên thay thế: Gọi tên Theo phong thái sau

+ Chọn mạch đó đó là mạch C dài nhất có chứa link đôi

+ Đánh số C mạch chính từ phía gần link đôi hơn.

 Cách đọc tên : vị trí nhánh – tên nhánh – tên C mạch chính – vị trí link đôi – en

 Ví dụ:    : 2-metylbut-2-en

 CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en 

II. Tính chất vật lý của Anken

– Ở Đk thường, anken từ C2 đến C4 là chất khí. Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử, những anken đều nhẹ hơn nước.

– Anken là những chất không màu hoà tan tốt trong dầu mỡ và hầu như không tan trong nước.

III. Tính chất hoá học của Anken

– Trong phân tử anken có link đôi π, link này kém bền (so với link đơn σ) nên Anken có tính chất đặc trưng là tham gia phản ứng cộng, trùng hợp và oxi hóa.

1. Anken phản ứng cộng hidro (Anken + H2)

 Anken + H2  Ankan

    CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

2. Anken phản ứng cộng hợp halogen (Cl2 , Br2)

– Etilen phản ứng với Clo

  CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

– Etilen làm mất đi đi màu dung dịch brom

  CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Tổng quát: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

* Nhận xét:  Dung dịch brom là thuốc thử dùng để nhận ra etilen và anken nói chung. Mức độ phản ứng của halogen giảm dần từ Cl2, Br2, I2.

3. Phản ứng cộng hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- Lưu ý: Đồng đẳng của etilen khi phản ứng sẽ tạo ra hỗn hợp thành phầm có thành phầm chính và thành phầm phụ (clo thế vào những vị trí rất rất khác nhau trong mạch cacbon).

 CH3-CH=CH2 + HCl → 

Anken + HBr

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* Lưu ý:

– Theo dãy HCl, HBr, HI phản ứng dễ dần.

– Phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo ra hỗn hợp 2 thành phầm.

– Đối với những anken khác bất đối xứng khi cộng HX sẽ tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp.

– Nếu thực thi phản ứng cộng HBr vào anken có xúc tác peoxit thì thành phầm chính lại ngược quy tắc Maccopnhicop.

* Quy tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong phản ứng cộng HX vào link bội, nguyên tử H ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc thấp hơn, còn nguyên tử hay nhóm nguyên tử X ưu tiên cộng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

4. Anken cộng hợp H2O (đun nóng, có axit loãng xúc tác)

– Phản ứng cộng hợp nước của Etilen:

 CH2=CH2 + H2O  CH3-CH2-OH

– Các đồng đẳng của Etilen:

  CH3-CH=CH2 + H2O →

* Lưu ý: Đối với những anken khác bất đối xứng khi cộng H2O cũng tuân theo quy tắc Maccôpnhicôp: Nhóm – OH đính vào C bậc cao.

5. Phản ứng trùng hợp của Anken

– Khi có xúc tác, áp suất cao, đun nóng

  nCH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hay PE) 

  nCH2=CH–CH3  (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen hay PP)

 – Sơ đồ phản ứng trùng hợp: nA  (B)n 

 – Phản ứng trùng hợp: Là quy trình cộng hợp liên tục nhiều phân tử nhỏ giống nhau hoặc tương tự nhau tạo thành phân tử lớn (hợp chất cao phân tử).

6. Phản ứng oxi hoá của Anken

a) Anken phản ứng oxi hóa không hoàn toàn

– Tạo thành ancol đa chức có 2 nhóm -OH hoặc đứt mạch C chỗ nối đôi tạo thành anđehit hoặc axit. 

– Anken làm mất đi đi màu dung dịch thuốc tím:  Anken + KMnO4

   3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Tổng quát: 

  3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

* Nhận xét: Anken làm mất đi đi màu dung dịch thuốc tím nên hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng dung dịch thuốc tím để nhận ra anken.

– Riêng CH2=CH2 còn tồn tại phản ứng oxi hóa không hoàn toàn tạo CH3CHO. 

   CH2=CH2 + 1/2O2  CH3CHO

b) Anken phản ứng cháy (Anken + O2)

– Phương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* Lưu ý: Đặc điểm phản ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

IV. Điều chế và Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken trong phòng thí nghiệm

– Tách nước từ ancol etylic:

   C2H5OH –H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

– Tổng quát: 

   CnH2n+1OH –H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

b) Điều chế Anken trong công nghiệp                      

– Thu từ nguồn khí chế biến dầu mỏ.

– Tách H2 khỏi ankan:

 CnH2n+2  CnH2n + H­2

– Tách HX từ dẫn xuất CnH2n+1X:                        

 CnH2n+1X + NaOH  CnH2n + NaX + H2O

(trong 2 phản ứng tách này cần để ý quan tâm quy tắc tách Zaixep để xác lập thành phầm chính: -OH và -X được ưu tiên tách cùng nguyên tử H của C bậc cao).

– Tách X2 từ dẫn xuất đihalogen (2 nguyên tử halogen gắn với 2 nguyên tử C nằm cạnh nhau):

 CnH2nX2 + Zn  CnH2n + ZnBr2

– Cộng H2 có xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien:    

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n

2. Ứng dụng của Anken

– Anken thường được sử dụng để sản xuất rượu, những dẫn xuất halogen và những chất khác.

– Để trùng hợp polime: polietilen, poliprpilen.

– Etilen còn được sử dụng làm quả mau chín.

V. Bài tập về Anken

Bài 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken với ankan về điểm lưu ý cấu trúc và tính chất hóa học. Cho thí dụ minh họa.

* Lời giải bài 1 trang 132 SGK Hóa 11:

– Về điểm lưu ý cấu trúc: Khác với ankan là phân tử chỉ chứa link σ, phân tử anken còn tồn tại chứa 1 link π kém bền, dễ gẫy.

– Do đó về tính chất chất chất hóa học có phần khác với ankan (ankan có phản ứng thế là đặc trưng), anken cho phản ứng cộng là phản ứng đặc trưng.

Ví dụ:

C2H4 + H2  C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

– Ngoài ra anken còn cho phản ứng trùng hợp, phản ứng làm mất đi đi màu dung dịch và thuốc tím.

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

 nCH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen hay PE) 

Bài 4 trang 132 SGK Hóa 11: Trình bày phương pháp hóa học để :

a. Phân biệt metan và etilen.

b. Tách lấy khí metan từ hỗn hợp etilen.

Hy vọng với nội dung nội dung bài viết tổng hợp lại kiến thức và kỹ năng và kỹ năng về tính chất hoá học, công thức cấu trúc, cách điều chế và ứng dụng cùng bài tập vận dụng của Anken ở trên hữu ích cho những em. Mọi góp ý và vướng mắc những em vui lòng để lại phản hồi dưới nội dung nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận và tương hỗ, chúc những em học tập tốt.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo Dục

Share Link Down Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm miễn phí

Bạn vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm tiên tiến và phát triển và tăng trưởng nhất ShareLink Download Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm

Nếu sau khi đọc nội dung nội dung bài viết Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha

#Cách #nào #sau #đây #để #điều #chế #anken #trong #phòng #thí #nghiệm

Related posts:

4370

Clip Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Hướng dẫn FULL ?

Bạn vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Hướng dẫn FULL tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Hướng dẫn FULL miễn phí

Bạn đang tìm một số trong những ShareLink Download Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Hướng dẫn FULL miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Hướng dẫn FULL

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách nào sau này để điều chế anken trong phòng thí nghiệm Hướng dẫn FULL vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #nào #sau #đây #để #điều #chế #anken #trong #phòng #thí #nghiệm #Hướng #dẫn #FULL